Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791129-50792S6

Date of Document: 2001-02-18

متخلفان رامعرفي كنيد: استمداد شوراي شهر از شهروندان براي نجات باغ هاي تهران شوراي شهر ضمن احترام به مالكان باغهاي شهر اعلام مي دارد تخريب باغهاي تهران تضييع حقوق همه شهروندان است گروه شهري: شوراي شهر تهران، براي نجات باغهاي تهران، از شهروندان تهران ياري خواست. به گزارش روابط عمومي شوراي شهر تهران، درپي هجوم افراد سودجو به باغهاي تهران، شوراي شهر در بيانيه اي از شهروندان تهراني براي دفاع از محيطزيست ياري خواست. در اين بيانيه آمده است: شوراي اسلامي شهر تهران از چندي قبل اطلاع يافت كه عده اي سودجو و فرصت طلب در پي تخريب باغهاي تهران هستند تا آخرين بقاياي محيط زيست طبيعي تهران را منقرض كنند. شوراي اسلامي شهر تهران ضمن احترام به حقوق مالكان باغهاي شهر تهران اعلام مي دارد كه تخريب باغهاي شهر ما، تضييع حقوق عمومي شهروندان است و متخلفان مستوجب مجازات هستند. شوراي شهر از شهروندان تهراني براي پيشگيري از مرگ باغهاي تهران استمداد مي طلبد. با شماره تلفن: در 15811970 طي روزهاي هفته ازساعت 8 صبح تا 17 (به غير از روزهاي پنج شنبه و جمعه ) نمايندگان خود را در شورا، از اينگونه اقدامات مخرب در شهر، مطلع كنند. شايان ذكر است كه شهرداري تهران به استناد ماده يك قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها، موظف است با جديت تمام از تخريب باغها جلوگيري كرده و تخريبكنندگان را به مراجع قانوني معرفي كند.