Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791129-50789S8

Date of Document: 2001-02-18

سركشي اتحاديه اروپا و هراس آمريكا سخنان اخير رادولف شارپينگ وزير دفاع آلمان در مورد آينده روابط اروپا و روسيه و سياست هاي امنيتي و دفاعي دو طرف فرماندهان نظامي و سياستمداران آمريكايي را بسيار نگران كرده است. او گفته است: درحالي كه اتحاديه اروپاسياست هاي دفاعي و امنيتي خود را در جهت مستقل شدن خود تدوين مي كند، روابط سياسي و امنيتي با روسيه بزرگترين همسايه خود را نيز مورد بازنگري قرار دهد. هدف اروپا و به ويژه آلمان كه از قدرت هاي عمده اين اتحاديه به شمار مي آيد، اتخاذ موضعي مستقل از ناتو، فاصله كردن از اين سازمان و توجه و نزديكي بيشتر به روسيه است و اين سياستي است كه آمريكا را به وحشت مي اندازد. پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو ) ثبات اروپا را در نيم قرن گذشته حفظ كرده و منافع آمريكا را هم در اين مدت پيش برده است. اعضاي ناتو علاقه اي به فروپاشي آن ندارند. بسياري از اروپايي ها كه هنوز هم از ميراث به جامانده براي اين قاره وحشت دارند معتقدند بدون حضور آمريكا به ثبات دست اما نمي يابند همانطور كه سخنان وزير دفاع آلمان نشان مي دهد شرايط در روابط ميان كشورهاي آنسوي اقيانوس اطلس دستخوش تغييرات اساسي شده است. اتحاديه اروپا با 15 عضو كه سالها تنها به عنوان يك بلوك تجاري قدرتمند از سوي آمريكا حمايت و محافظت مي شد اكنون در حال تبديل شدن به نهادي با اهداف جدي استراتژيك و نظامي است. هنوز جهت گيري اين اهداف معلوم نيست اما به نظر مي رسد اروپا در پي تغييراتي در تعادل قدرت و جايگاه خود در جهان است. دونالد رامسفيلد وزير دفاع آمريكا هفته گذشته در مونيخ در سخنان خود خطاب به شركت كنندگان در نشست امنيتي حتي يك بار هم از عبارت اتحاديه اروپا استفاده نكرد. اين اقدام او به همراه سخنان هشدارآميزش در مورد اينكه كشورهاي اروپا بايد از اقداماتي كه ناتو را تحت الشعاع خود قرار دهد خودداري كنند، در پايتخت هاي اروپايي با واكنش هاي بسياري همراه بود. يك مقام عاليرتبه در وزارت خارجه آلمان در واكنش به اين سخنان گفت: به نظر مي رسد اتحاديه اروپا هنوز در صفحه رادار آقاي رامسفيلد ظاهر نشده است. اتحاديه اروپا طرح تشكيل نيروي نظامي را به تصويب رسانده و در حال تهيه مقدمات تشكيل نيروي واكنش سريع 60 هزار نفري است. در همين حال تا كمتر از يك سال ديگر با جريان يافتن يورو در خريد و فروش ها در خيابان هاي بارسلون، بروكسل و برلين، اتحاديه اروپا به آرزوي ديرينه اش دست مي يابد. يورو هميشه يك هدف سياسي بوده است و طراحان آن مي خواهند از اين طريق به يك اروپاي متحد در مقابل سلطه آمريكا دست يابند. جزئيات روند به چالش طلبيدن آمريكا از سوي كشورهاي اروپايي هنوز به خوبي تشريح نشده مثلا است فرانسه مي خواهد نيروي نظامي جديد اروپا مستقل از ناتو باشد. انگليس با اين اقدام مخالف است و آن را مايه بي ثباتي مي داند. اما اروپا براي تشكيل يك نيروي نظامي مستقل مصمم شده است زيرا معتقد است اين تنها راه متقاعد كردن كساني است كه در مورد ضرورت افزايش هزينه هاي دفاعي ترديد دارند. كشورهاي اروپايي توسعه دفاعي و نظامي را تكميل كننده وحدت سياسي و اقتصادي مي دانند. اتحاديه اروپا مي خواهد در درون ناتو به عنوان قدرتي برابر با آمريكا به آن نگريسته شود. به اعتقاد كساني چون يوشكا فيشر وزير خارجه آلمان اين وحدت اروپايي يك روند تاريخي است كه هيچ كس حتي آمريكا نمي تواند آن را متوقف كند. نيويورك تايمز