Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791129-50783S3

Date of Document: 2001-02-18

راهنماي فيلم 2000 در ادامه دو جلد قبلي راهنماي فيلم 98 و راهنماي فيلم 99 كتاب حاضر كوشش ديگري است در همان راستا براي نقد مختصر مهمترين فيلم هاي سال. 2000 محمد عبدي نويسنده كتاب در يادداشت مختصري به عنوان مقدمه نوشته است: فقط يادداشت فيلم هاي مهم و مطرح سال را در اين مجموعه مي بينيد و از نوشتن در مورد خيل فيلم هاي بي ارزش بي نام و نشان يا كمتر معروف خودداري كرده ام. اين است كه در اين كتاب فيلم هايي آمده اند كه يا داراي ارزش اند يا حداقل كارگردان شناخته شده اي دارند. اين كتاب كه به معرفي نقد و ارزش گذاري حدود 100 فيلم مطرح سال 2000 پرداخته است در 120 صفحه با بهاي 800 تومان از سوي انتشارات آگه سازان منتشر شده است.