Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791127-50781S7

Date of Document: 2001-02-16

تاج زاده: فقدان حتي يك مورد تقلب در انتخابات بايد باعث غرور هر ايراني و سه قوه باشد * سازمان بازرسي با تحقيقات مفصل وچندين ماهه خود تااين لحظه حتي يك مورد تقلب را اعلام نكرده است * به اعتراف شوراي نگهبان انتخابات ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي از انتخابات گذشته سالم تر برگزار شده است گروه سياسي: ششمين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات مصطفي تاج زاده رئيس ستاد انتخابات كشور ديروز به رياست قاضي دقيقي برگزار شد. در اين جلسه شريفي نماينده مدعي العموم طي سخناني در پاسخ به اظهارات تاج زاده بار ديگر موارد اتهامي را متوجه وي دانست. وي با بيان اينكه مسئول حسن اجراي انتخابات وزارت كشور است گفت: تاج زاده در دفاعيات خود به اعمال نظارت شوراي نگهبان كه موجب ابطال صندوقهاي اخذ راي شده، اشاره كرده و اگر آن طور كه بر سر انتخابات ششم مجلس، در تهران آمد، بر سر ديگر انتخابات آمده بود، ستاد انتخابات تعيين مي كند كه چه كسي رئيس جمهور شود يا چه كساني به عنوان نماينده به مجلس بروند. وي در ادامه سخنان خود به صورتجلسه اي اشاره كرد كه حكايت از ممانعت تاج زاده از فعاليت سازمان بازرسي براي بازشماري آراء در فرمانداري تهران دارد. به گفته وي، تمركز تخلف در مناطق يك تا هشت تهران صورت گرفته در حالي كه فرماندار تهران در مورد تحويل صندوقهاي اين مناطق براي بازشماري اعلام كرده است كه معذور است و اين نشانگر مقاومت فرماندار تهران است. وي سپس آماري از اختلاف آراء در مناطق مختلف تهران را اعلام كرده و خواستار روشن شدن علت مانع تراشي فرماندار تهران و تاج زاده در كار بازشماري آراء شد. به گفته نماينده مدعي العموم تاييد انتخابات با نظر شوراي نگهبان است و هيات نظارت شايد انتخاباتي را تاييد كند ولي با احراز تخلفاتي از آن، از سوي شوراي نگهبان آن انتخابات باطل مي شود و در انتخابات تهران نيز شوراي نگهبان وقوع تخلف را تاييد كرده و صندوقهاي مخدوش را باطل كرده است. وي در خاتمه گفت: در مخدوش بودن انتخابات تهران ترديدي نيست و تاج زاده نيز تاكنون دفاع موثري نكرده است. تاج زاده در دفاع از خود گفت: مسبب ابطال غيرقابل توجيه و در اكثر قريب به اتفاق موارد غير قانوني بيش از 720 هزار راي شهروندان تهراني، هيات مركزي نظارت بر انتخابات و شخص آقاي جنتي است. وي آنگاه وعده دادكه اين موضوع را در دفاعياتش توضيح دهد. رئيس ستاد انتخابات كشور در ادامه دفاعياتش گفت: مسئولان سازمان بازرسي در جلسات خصوصي و غيرعلني مجلس به صراحت اعلام كرده اند كه تحقيقات چند ماهه پنج قاضي در مورد انتخابات تهران نشان مي دهد كه هيچ اتهامي متوجه وي نيست. در نامه اي كه به همين منظور تاج زاده به قاضي ارائه داد آمده است: رئيس قوه قضائيه در ديدار با وزير كشور اعلام كرد كه آقاي رئيسي (رئيس سازمان بازرسي كل كشور ) به آيت الله جنتي (دبير شوراي نگهبان ) گفته است كه ما در بررسي هايمان به هيچ مورد كه ستاد انتخابات كشور يا رئيس آن در جريان انتخابات مجلس ششم عمل مجرمانه اي انجام داده است، نرسيده ايم و هيچ جرمي در اين زمينه متوجه ايشان نيست (قريب به مضمون ).. آيت الله شاهرودي در تماس تلفني بعدي با وزير كشور تاكيدكرد كه آقاي رئيسي چند بار اين جمله را به من گفته است.... آقاي يونسي وزير اطلاعات در جلسه هيات دولت در تاريخ نهم بهمن ماه 1379 اعلام كرد كه آقاي رئيسي به ايشان گفته است كه در جريان انتخابات مجلس ششم آقاي تاج زاده جرمي مرتكب نشده است. (قريب به مضمون ). در نامه تاج زاده خطاب به دادگاه آمده است: آقاي شريعتمداري وزير بازرگاني نيز به اينجانب گفته است كه آقاي رئيسي شفاها به وي اعلام كرده است كه تحقيقات سازمان بازرسي نشان مي دهد كه در جريان انتخابات مجلس ششم، جرمي متوجه آقاي تاج زاده نيست. وزيركشور در پي نوشت اين نامه اعلام كرده است: همانطور كه نوشته شده است حضرت آيت الله شاهرودي در ملاقات حضوري در محل دفتر خودشان و همچنين پس از جلسه شوراي عالي امنيت ملي در تماس تلفني بر اين موضوع تاكيد كردند. حجت الاسلام يونسي وزير اطلاعات نيز در پي نوشت اين نامه اعلام كرده است: بند دو كاملا مورد تاييد است و صحت آن را گواهي مي دهم. شريعتمداري وزير بازرگاني نيز در پي نوشت نامه آورده است: ميان همين مضامين، مندرج بند سوم اين نامه مورد تاييد و گواهي اينجانب است. در ادامه دادگاه تاج زاده در پاسخ به اين جمله نماينده مدعي العموم كه روش كار وي ( تاج زاده ) به گونه اي است كه درحقيقت رئيس ستاد انتخابات كشور مي تواند تعيين كند كه چه كساني به مجلس شوراي اسلامي راه يابند و يا چه كسي رئيس جمهور شود، گفت: چگونه يك فرد به تنهايي مي تواند به رغم وجود نظارت استصوابي كه عام است و درتمام مراحل برگزاري انتخابات جاري وساري است هرگونه اقدام غيرقانوني را انجام دهد; آن هم نظارتي كه با مصوبات مجلس پنجم اختيارات بي نظيري كسبكرده است كه نه درگذشته دركشورما ونه دركشورديگري قابل قياس است. وي افزود: يك نمونه ازاين اختيارات بي حدوحصر، ابطال غيرقانوني آراي مردم تهران وابطال غيرقانوني ده حوزه انتخاباتي دراين دوره از انتخابات است كه مرجع نظارتي تاكنون حتي شماره صندوقهاي ابطال تهران را به وزارت كشور ارائه نكرده است. تاج زاده گفت: اين اختيارات به گونه اي است كه نماينده شوراي نگهبان 25 صندوق را در اراك بازرسي مي كند وسپس 31 صندوق را باطل مي كند وبه اين ترتيب جاي نامزدهاي منتخب مردم عوض مي شود. وي گفت: به صراحت مي گويم كه ازمشكلات قوانين موجود درامر برگزاري عدم انتخابات، پاسخگويي شوراي نگهبان درقبال تصميماتي است كه اتخاذ مي كند. وي افزود: من انتظار دارم كه تلاش دادگاه محترم، اثبات تصميم اكثريت اعضاي محترم شوراي نگهبان نباشد. تاج زاده گفت: به جاي اينكه دائم اعلام كنيد كه تعداد بسياري صندوق اين ميزان اختلاف راي داشته (اي كاش ) به گزارش سازمان بازرسي كشور كه زيرمجموعه قوه قضائيه است مراجعه مي كردند واين آمار را براي مردم قرائت مي كردند. بايد از نماينده مدعي العموم پرسيد كه كدام نظام سياسي را درجهان سراغ داريد كه كمتر ازدرصد 2 صندوقهايش داراي اختلاف راي فاحش باشد ودستگاه قضايي آن با ارائه آمار ومطالب پراكنده درصدد زير سوال بردن صحت انتخابات باشد. وي گفت: سازمان بازرسي با تحقيقات مفصل وچندين ماهه خود تااين لحظه حتي يك مورد تقلب را اعلام نكرده است واين امر بايد باعث غرور هر ايراني مسلمان و سه قوه باشد. وي سپس به بازشماري 70 هزار و 212 راي از صندوق 53 درمورد شش نفر از كانديداها اشاره كرد و نتيجه گرفت: مجموعه راي اين شش نفر كمتر /1 5از درصد با آراي كل تفاوت داشته است. رئيس ستاد انتخابات كشور افزود: شماره صندوقها از شماره 2 تا 2935 تقديم دادگاه مي شود و در يك كلمه صندوق 187 كه طبق اين صورتجلسات تحويل نمايندگان شوراي نگهبان شده است، بدون دليل باطل اعلام شد. قاضي دقيقي بااشاره به گزارش واظهارات فرماندار تهران مبني برتحويل 176 صندوق فاقد مهرنظارتي از تاج زاده خواست در خصوص موضوع اتهام دفاع كند. تاج زاده گفت: امروز وكيل فرمانداري تهران صورتجلسات تحويل وتحول اين صندوقها را به دادگاه تحويل خواهدكردو اين بزرگترين دليل بر سالم بودن صندوقهاي تحويلي است. وي افزود: براساس گزارش فرمانداري تهران از 187 صندوق اعلامي به عنوان فاقد مهرنظارتي، هفت صندوق به 498 1667 325 480 شماره هاي 49 64 و 1563 درهيچ يك از مراحل سه گانه بازشماري نشد ومعلوم نيست چگونه شوراي نگهبان به فقدان مهر نظارتي آنها پي برده وي است درخصوص 14 صندوق كه به دليل پارگي لفاف ابطال شدند گفت صندوق 8 به شماره هاي 83 89 77 80 20 50 1020 8 و طبق صورتجلسات تحويل وتحول صندوقها صحيح وسالم و داراي لاك ومهر با لفاف دوخته شده وممهور به مهر نظارت براي بازشماري تحويل نماينده شوراي نگهبان شده است. معاون سياسي وزيركشور درمورد صندوقهاي فاقد ته چك گفت: دربازرسي اي كه هيات اعزامي سازمان بازرسي صورت داد از 15 صندوق 4 صندوق به 9 92 شماره هاي 2428 502 و داراي ته چك بوده اند وحتي صندوق 92 مكرر بود. رئيس ستاد انتخابات كشور تصريح كرد: پس معلوم مي شود كه نزديك به اكثرقريب به اتفاق صندوقهايي كه به دلايل شكلي باطل شده اند طبق اين صورتجلسات سالم بوده اند وبنابراين ابطال آراي آنها فاقد وجاهت قانوني است. تاج زاده گفت: طبق قانون انتخابات هيچ مرجعي حق ندارد صندوقي را به دليل اختلاف شمارش آرا باطل كند. وي تصريح كرد: حتي اگر درصندوقي كساني به عمد به آراي مردم خيانت كنند يا به سهو آرا را كم و يا زياد درفرمهاي 49 بنويسند دادگاه و قوه قضائيه مي تواند نسبت به پيگرد مجرمان اقدام كند ولي صندوق نبايد باطل شود. قاضي دقيقي با ذكر تذكري ازوي خواست درمورد وظايف شوراي نگهبان وارد نشود بلكه از اتهامات خود دفاع كند. تاج زاده گفت: من بايد بگويم كه من اين آرا را باطل نكرده ام بلكه آقاي جنتي اين صندوقها را ابطال كرده است. قاضي دقيقي گفت: همه موارد تخلف درگزارش سازمان بازرسي به احراز رسيده است. امير حسين آبادي وكيل مدافع تاج زاده گفت: دركجا به احراز رسيده است و اگر به احراز رسيده است اين دادگاه معني ندارد. قاضي گفت: در گزارش سازمان بازرسي كل كشور. حسين آبادي گفت: موكل من درمورد مخدوش بودن آرا توضيح مي دهد. قاضي ازشريفي خواست درخصوص اتهام تاج زاده توضيح دهد. شريفي نماينده مدعي العموم گفت: قانون انتخابات، شوراي نگهبان را فيلتر قرارداده است و شما (تاج زاده ) مي گوييد كه اقدام وزارت كشور حجت است و اقدام شوراي نگهبان غيرقانوني است. شريفي افزود: اقدام شوراي نگهبان از مباني قانون است وشما اين مباني قانوني را غيرقانوني اعلام مي كنيد و به نظر من بايد روي مستندات صحبت كنيد. در ادامه جلسه دادگاه قاضي دقيقي گفت: در نامه هاي متعددي نوشته شده است به دستور وزير كشور از دادن صندوقهاي منطقه يك تا هفت معذوريم، هر كسي كه استنكاف كرده است، هر كه باشد وزير كشور، تاج زاده و يافرماندار بايد پاسخ دهد. تاج زاده گفت: اين اتهام كه صندوقي به اعضاي شوراي نگهبان تحويل نشده تاكنون بود، تفهيم نشده بود. قاضي دقيقي گفت: من نمي گويم شما از تحويل اين صندوق خودداري كرده ايد، بلكه مي گويم نداده اند و هنوز اين اتهام را به شما تفهيم نكرده ايم. تاج زاده با اشاره به اينكه نماينده مدعي العموم تاكيد كرد كه اجرا و مسئوليت حسن برگزاري انتخابات بر عهده ستاد انتخابات كشور است، افزود: شوراي نگهبان اعلام كرده بود كه انتخابات ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي كمترين ابطال را در ميان چند انتخابات اخير داشته است. وي افزود: به اعتراف شوراي نگهبان انتخابات ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي از انتخابات گذشته سالمتر برگزار شده است و به همين خاطر بايد از طرف شوراي نگهبان تقدير نامه دريافت كنم. شريفي نماينده مدعي العموم به سخنان تاج زاده اعتراض كرد و گفت: انتساب اين اتهام به شوراي نگهبان غير واقعي است. شريفي افزود: دبير شوراي نگهبان در نامه اي به رئيس قوه قضائيه خاطرنشان كرد: ششمين دوره انتخابات مجلس داراي تخلفات بي سابقه اي بوده است. تاج زاده نيز در ادامه جلسه دادگاه اظهار اميدواري كرد: دادگاه مربوط به شكايت ستاد انتخابات كشور از دبير شوراي نگهبان هر چه سريعتر تشكيل شود. در جلسه بعدازظهر ديروز دادگاه تاج زاده صورتجلسه تحويل و تحول صندوق هاي انتخابات ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي حوزه انتخابيه تهران، شهرري، شميرانات و اسلام شهر را كه براي بازشماري در محل فرمانداري تشكيل مي شد، به رئيس دادگاه تحويل داد. در اين صورتجلسه ها آمده است: صندوق هاي مربوط به اين حوزه انتخابيه با لاك و مهر صحيح و سالم تحويل نماينده شوراي نگهبان مي شود تا بعد از بازشماري مجددا لاك و مهر و تحويل فرمانداري نمايند. در اين صورتجلسات نمايندگان فرمانداري تهران، نيروي انتظامي، هيات نظارت شهرستان و نماينده شوراي نگهبان امضاء كرده بودند كه صندوق ها را سالم تحويل گرفتند. قاضي از تاج زاده تعداد صندوق ها را سئوال كرد. تاج زاده تعداد آنها را هزار صندوق اعلام كرد. حجت الاسلام منصور غفوري عضو هيات بازشماري گفت: اين صورتجلسات كه ادعامي شود نماينده شوراي نگهبان هم آن را امضاء كرد، صحيح نيست. اين عضو نماينده شوراي نگهبان افزود: صورتجلسات مربوط به پايان بازشماري را كه در مخزن قرار مي گرفتند نشان دهند. امضاي نماينده شوراي نگهبان در آن صورت جلسات نيست. مصطفوي نماينده ديگر شوراي نگهبان هم گفت: قبل از اينكه صندوق ها بازشماري شود، تعداد صندوق ها پس از موافقت فرماندار با ذكر شماره به مخزن تحويل مي شد. تاج زاده در اين موقع خطاب به قاضي گفت: اگر كساني راكه از ابتدا در بازشماري حضور مي داشتند احضار مي كرديد بسياري از توضيحات ارائه مي شد ولي شما هياتي از شوراي نگهبان را دعوت كرديد كه از هشتم ارديبهشت سال جاري يعني هفتاد روز بعد از انتخابات وارد ستاد شدند. غفوري اعلام كرد كه از بيست ونهم فروردين و مصطفوي نيز چند روز بعد از وي وارد ستاد انتخابات كشور شدند. تاج زاده در ادامه اظهار داشت: در امر بازشماري گزارش مكتوبي از سلامت انتخابات پس از بازشماري بيش از يك هزار صندوق به شوراي نگهبان ارائه شد و درخواست من اين است كه نسخه اي از اين گزارش تهيه و در دادگاه قرائت شود، چون اين گزارش كه توسط نمايندگان شوراي نگهبان تهيه شده رفع خيلي از ابهامات خواهد بود. در ادامه نماينده مدعي العموم خطاب به تاج زاده گفت: شما كه مكرر مي پرسيد كه چرا رئيس ستاد انتخابات به اينجا آمده است، موضوع شكايت شوراي نگهبان به قوه قضائيه رئيس ستاد انتخابات كشور مي باشد. تاج زاده از تذكر شريفي تشكر كرد و گفت: اولين جلسه دادگاه من براي اداي توضيحات در مورد گزارش بازرسي كل كشور بود نه چنين شكايتي و تا اين لحظه صحبت از اين نبود كه دادگاه به خاطر چنين شكايتي عليه اينجانب تشكيل شده است. تاج زاده از رئيس دادگاه خواست چنانچه جمله اخير نماينده مدعي العموم مبني بر اينكه دادگاه براساس شكايت رئيس شوراي نگهبان تشكيل شده است صراحتا اعلام كند تا وي دفاعيات نهايي خود را بر آن اساس تنظيم كند. قاضي دقيقي گفت: موارد اتهام همان پنج مورد تفهيم شده قبلي است و مورد كاملا مشخص و پيرامون تخلفات انتخابات است كه در دستگاه قضائي شكايت آن مطرح است و دلايل و مستندات نيز داخل پرونده و ادله نيز گفته شده است. جلسه بعدي دادگاه روز يكشنبه آينده برگزار مي شود.