Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791127-50779S9

Date of Document: 2001-02-16

برگزاري طرح آموزش مستمر شهروندان در منطقه 6 تهران گروه شهري: طرح آموزش مستمر شهروندان در راستاي تعميق احساس تعلق خاطر شهروندان به شهر، محله، كوچه و فضاي زندگي برگزار مي شود. معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري 6منطقه تهران در اين زمينه گفت: سرمايه واقعي و اصلي شهرداري تهران شهروندان و منابع پايان ناپذير نيروي انساني است. بدين جهت آموزش مستمر داده هاي جديد براي مهارت آفريني، كارآفريني، توانمندسازي، اداره روان شهر، شناخت نيازهاي جديد و ايجاد فرصت شكوفايي استعدادهاي شهروندان ضرورت انكارناپذير است. لذا اصل آموزش مادام العمر و همواره آموختن و آموزش چگونه آموختن بايد در دستور كار همه بعنوان يك شعار و فرهنگ ملي قرار گيرد. وي گفت: در اين راستا شهرداري منطقه شش با مشاركت و همكاري شهروندان در قالب تشكلها و انجمنهاي محلي اقدام به برگزاري كلاسها و كارگاههاي آموزشي با حضور اساتيد دانشگاهي نموده است.