Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791127-50776S5

Date of Document: 2001-02-16

روي پيشخوان كتاب فروشي ها سيماي فرهنگي ايران به قلم: دكتر حبيبالله آيت اللهي، دكتر احمد پوراحمدي، دكتر جليل تجليل، دكتر غلامعلي حاتم، دكتر عبدالرسول خيرانديش، دكتر محمد رجبي، دكتر محمدتقي رهنمايي، دكتر غلامحسين زرگري نژاد، مجيد كياني، سيدمحمود موسوي، دكتر فرهاد ناظرزاده كرماني، حسين ياوري و... / به كوشش: عباس نامجو / انتشارات عيلام / شمارگان نسخه 3000 / گروه مشاوران: محمدحسين ايماني، دكتر غلامعلي حاتم، رسول ابراهيمي ميلاني، هادي هجرتي، فرهاد خوانساري، عباس نامجو. در اين كتاب كوشش شده است تا مولفه هايي كه بنياد فرهنگ را در يك جامعه تشكيل مي دهد معرفي باتوجه شود به اهميت و گستردگي موضوع فرهنگ در ايران و نيز وضعيت نگران كننده اي كه فرهنگ هاي ملي در جهان هزاره سوم دارد، اين كتاب توانسته است زواياي مختلف فرهنگي و هويت ملي جامعه را به عموم علاقه مندان بازشناساند. براي تهيه اين كتاب نيز از نويسندگان مختلفي كه هركدام در حوزه هاي خاص صاحب تخصص و صلاحيت هستند دعوت شد تا مقاله هايي را براي درج در اين كتاب آماده كنند. در اين كتاب سرزمين و جغرافياي ايران، تاريخ ايران، دين ايران پيش از اسلام و در دوران اسلام، زبان و ادبيات فارسي، باستان شناسي ايران در ادوار مختلف، مردم شناسي، نسخه هاي خطي، صنايع دستي، تاريخ و هنر معماري در ايران معرفي شده است. همچنين نمايش، هنرهاي تجسمي، موسيقي، سينما، گردشگري و آموزش در ايران نيز توسط نويسندگان و صاحبنظران مورد بررسي قرار گرفته است. در آخرين بخش اين كتاب نيز موزه ها كتابخانه ها، و صدا و سيماي ايران معرفي شده است. اين كتاب 455 صفحه و مصورات و عكس هاي مناطق ديدني ايران، جاذبه هاي مراسم ايران، مختلف و.. به نمايش گذاشته شده است. داستان هاي فكري ( ) 1 ترجمه: احسانه باقري / موسسه انتشارات اميركبير / چاپ اول 79 / 1000 نسخه / 450 تومان. داستان هاي فكري يكي از نمونه هاي متن فلسفه براي كودكان است كه توسط فيليپ كم يكي از همكاران ليپمن تنظيم شده است. مسائل فلسفي مورد نظر نيز در قالب يك داستان به كودكان عرضه مي شود. آن گاه معلم مي بايست دانش آموزان را هدايت كند. خاطرات شيخ ابراهيم زنجاني به اهتمام غلامحسين ميرزا /صالح انتشارات /كوير چاپ اول، 3000 / 1379 /نسخه 1500 تومان. شيخ ابراهيم زنجاني فرزند شيخ هادي خمسه اي از فضلاي زنجان و از آزاديخواهان و روشنفكران بود. در مجلس دوره اول مشروطه ( ) 1324 از زنجان و در دوره دوم از تبريزو در دوره هاي سوم و چهارم از زنجان به نمايندگي مجلس شوراي ملي انتخاب شد. محاكمه شيخ فضل الله نوري مجتهد معروف در دادگاهي انجام شد كه شيخ ابراهيم زنجاني قاضي آن بود و... دراين كتاب با خاطرات شيخ ابراهيم زنجاني آشنا مي شويم. شناخت شهرهاي ايران تاليف: عبدالحسين /سعيدان انتشارات علم و زندگي چاپ اول، / 1379 3100 /نسخه 928 /صفحه 2800 تومان. اين كتابسيري از سرگذشت شهرها وشهرك هاي ايران در قرن هاي مختلف است. در واقع اطلاعات مناسبي از اكثر شهرهاي ايران به خوانندگان ارائه شده است. خاطرات سياسي سيدمحمدعلي شوشتري به اهتمام غلامحسين ميرزا انتشارات /صالح /كوير چاپ اول، / 79 2000 تومان /نسخه. 1400 ... آسيدحسن جزايري شوشتري وقتي كه سفرش را در مشهد به پايان مي رسانداز راه مشهد مجددا به استرآباد برمي گردد و زن حامله اش را همراه خود به تهران مي آورد. در تهران از اين زن پسري به دنيا مي آيد كه اسمش را سيد محمدعلي مي گذارند. اين پسر همان آسيد محمدعلي است كه بعد به نام سيد محمدعلي شوشتري معروف شد. نگاهي به عمر خيام رضا /فضل الله انتشارات /كوير چاپ 2200 /اول 79 /نسخه تومان. 1000 حكيم عمر خيام، رياضيدان و منجم ايراني و سراينده رباعيات نغز است و كتابها ومقاله هاي بسيارزيادي درباره او نوشته شده كه اكثر آنها بارباعيات وي پيوند مي خورد. تاريخ سفارت حاجي خليل خان ومحمدنبي خان به هندوستان به اهتمام غلامحسين ميرزا /صالح انتشارت كوير چاپ / اول، 2000 / 1379 /نسخه 900 تومان. حاجي خليل خان از عناصر وكارگزاران سرشناس شركت هند شرقي در ايران محسوب مي شد و مقر اصلي آن در بوشهر بود. از حدود كه 1780سال كار دادوستداو با شيوخ خليج فارس و شركت هند شرقي رونقي به خودگرفت سرشناس ترين نماينده حكمران بمبئي در جنوب ايران به حساب مي آمد. پول و بانكداري اسلامي و مقايسه آن با نظام سرمايه داري نوشته: دكتر ايرج توتونچيان / ناشر: انتشارات توانگران / نسخه 5000 /وزيري چاپ اول 1379 / 2500 تومان. اين كتاب مفاهيم اساسي بانكداري يعني پول، بهره، سرمايه و سود را مورد بازنگري قرار مي دهد و سعي دارد پيچيدگي ها و تناقضات موجود در ادبيات اقتصادي را برطرف نمايد. نويسنده با تحليل اقتصاد سرمايه داري و بررسي اقتصاد اسلامي يك مدل بانكداري بدون ربا را تصوير مي كند كه گذشته از عملكرد بهتر آن در شرايط اطمينان در چهارچوب اقتصاد اسلامي، ضريب تكاثري سرمايه گذاري بيش از اقتصاد سرمايه داري است. به اعتقاد نويسنده بانكداري بدون ربا حتي در شرايط ريسك نيز برخلاف بانكداري سرمايه داري، توانايي غلبه بر ركود به بهترين وجه ممكن و در كوتاه ترين زمان را دارد. نويسنده عمدتا در اين كتاب بر طراحي اقتصاد بومي و براساس قانون اساسي كشورمان تاكيد دارد و نحوه بانكداري كشورمان و علل انحراف از اجراي قانون مذكور را مورد بحث قرار مي دهد. زمان از دو نگاه تاليف: داوبن محمود بن /محمدقيصري ترجمه: دكتر طوبي /كرماني موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه /تهران 1500 نسخه / چاپ اول 79 / 350 تومان. اين كتاب ابتدا مقدمه اي درباره تاريخچه زمان آورده است و سپس به ترجمه متن اصلي رساله قيصري پرداخته و آن گاه پاورقي هاي سيدجلال الدين آشتياني را عينا در كتاب آورده است. در نهايت نيز در قسمت هاي متن، پاورقي هايي را به آن اضافه كرده است. حل مشكل چك نوشته: محمد باقر /اميرپور ناشر: گلديس / نوبت چاپ، بهمن / 1379 112 صفحه /رقعي 1000 تومان امروزه چك متداولترين سند تضميني است. در حالي كه قانون مجازات چك براي كساني است كه به قصد كلاهبرداري در برابر خريد يا دريافت خدمت به جاي چك پول، مي دهند. اما چك هاي تضميني ابعاد گسترده اي در اجتماع كنوني ما پيدا كرده است. اقتدار قانوني اعتبار چك، صادركنندگانش را نزد گيرندگان چك مضاعف نموده و حس سودجويي، طمع، نزول خواري، گرانفروشي و... را دامن زده است به طوري كه با اعتماد بيجا، سبب بروز يك تصوير كاذب در تصور بدهكار مي شوند. از طرفي مديون فاقد بلوغ اقتصادي و محاسبه عقلي با، احساس يك شخصيت كاذب براي عدم خروج از تخيلات به ظاهر شيرين، با انجام معاملات بزرگتر و چشمگيرتر از نردبان صعود چك به لبه پرتگاه سقوط به زندان مي رسد. نويسنده كه خود يك بازاري است و سالها در كم و كيف و پيچيدگي هاي چك به صورت تجربي حضور داشته است، به بررسي معضل چك در اقتصاد ايران پرداخته و راهكارهايي براي خروج از اين بحران ارايه كرده است و در بخش دوم كتاب با ارايه نظرياتي در خصوص طرح اصلاح قانون چك و آزادي زندانيان در بند چك براي بكارگيري سرمايه هاي سرگردان اقتصاد كشور راه حل هايي ارايه كرده است. مطالعات موردي در روانشناسي ورزش نويسنده: باب رتلا و /ديگران مترجم: نورعلي /خواجه وند انتشارات صنم /تهران چاپ اول 2200 /نسخه 279 /صفحه 1390 تومان. اين شايد كتاب، يكي از نادرترين كتابهايي باشد كه در اين زمينه در ايران به چاپ رسيده است. در اين مجموعه باب رتلا و گروه ديگري از استادان دانشگاه موارد ويرجينيا، خاصي را به صورت مطالعه موردي مورد بررسي قرار داده اند كه مي تواند در زمينه مشاوره روان شناسي عملي ورزشي موثر باشد. اضطراب و روابط برانگيختگي، بين انسجام فردي، تيمي، پرخاشگري و جسارت، اعتماد به نفس، توقعات آرامش ديگران، و كنترل هيجان، توانبخشي روان از شناختي، خود گذشتگي و انضباط تعهد، اخلاقيات تعيين كردن، طرح هدف، نقشه، انگيزش، تبعيت و... از موضوعاتي هستند كه هر يك از آنها با يك واقعيت ورزشي مورد بررسي قرار مي گيرند. كتاب مي تواند مورد استفاده مربيان ورزشي قرار گيرد.