Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791127-50774S8

Date of Document: 2001-02-16

اينترنت روز شيوه هاي كار با وسايل الكترونيكي و... com.howstuffworks.//www:http در زندگي روزمره هركدام از ما از وسايل مختلفي استفاده مي كنيم كه ممكن است ساده باشند يا پيچيده. اگر بخواهيد از طرز كار اين وسايل آگاه شويد، سايت امروز مي تواند به شما كمك كند. در اين سايت مي توانيد به اطلاعات سودمندي در مورد چگونگي كار وسايلي همچون تلفنهاي همراه، تلويزيون، موتور ماشين و غيره دست طبقه بندي يابيد موضوعي موجود كه دربرگيرنده مباحثي مانند راه و ترابري و هوانوردي، الكترونيك و ارتباطات، علوم و فناوري است، امكان كاوش را در اختيار علاقه مندان قرار مي دهد.