Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791126-50772S9

Date of Document: 2001-02-15

رئيس شوراي شهر قزوين: واگذاري امور فرهنگي به شهرداريها بسياري از مشكلات موجود راحل مي كند رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين گفت: در حال حاضر امور فرهنگي در كشور به دغدغه اصلي امور شهري تبديل شده كه با واگذاري اين امور به شهرداريها بسياري از مشكلات موجود حل خواهد شد. به گزارش خبرنگار ما در قزوين دكتر فاميلي در مراسم بهره برداري از طرح هاي فرهنگي عمراني، و خدماتي شهرداري قزوين افزود: امروز براي حفظ ارزشها بايد نهادهايي را در اختيار داشته باشيم و در اين راه فرهنگسراها و خانه هاي فرهنگ مي توانند با ايجاد زمينه هاي آموزش رايگان نقش مهمي ايفا كنند. وي با قدرداني از شهرداري قزوين براي اجراي طرحهاي فرهنگي اظهار داشت: خوشبختانه شهرداري قزوين توجه خاصي به امور فرهنگي داشته است، به طوري كه بخش زيادي از بودجه خود را در اين زمينه هزينه كرده و نمونه آن را مي توان در همه جاي شهر بويژه در مناطق محروم مشاهده كرد.