Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791126-50766S1

Date of Document: 2001-02-15

نگرانيهاي مدروز امروزه همه چيز بهتر از زماني است كه بشر شروع به پژوهش درباره جهان كرد. مي دانيم در گذشته بيشتر مردم جهان در روستاها سرگرم كشاورزي و دامداري بودند و درآمد محدودي داشتند. وضع بهداشت و سلامتي تعريفي نداشت، كمترين عفونت مرگ هنوز مي آورد تئوري بروزامراض بوسيله ميكروب پا نگرفته بود، عده كثيري از زنان هنگام زايمان و بيشتر اطفال در خردسالي با امراض مختلف از بين مي رفتند. كسي به فكر آلودگي محيط زيست و هوا نبود. توجهي به بهداشت نمي شد، ده درصد مردم دنيا در بردگي متولد مي شدند، زنان، سياهان، وطبقات پايين جامعه حق دخالت در امور اجتماعي و راي دادن نداشتند و بيشتر افراد در زحمت و ناراحتي بودند. اما امروز ما نمي توانيم راحتي ها و دلخوشيهاي خودمان را بشماريم. بيشتر كارهارا ماشينها و وسائل برقي و كامپيوتر انجام مي دهند. آموزش و پرورش در اختيار همگان قرار دارد. علوم واختراعات با وسائل پيشرفته ارتباط جمعي در دسترس كليه مردم دنيا قرار دارد. راحتي و تفريحات فقط در اختيار ثروتمندان و مالكين نيست و در بالاترين استاندارد در دسترس همگان قرار دارد. لباسها راحت تر، مسكنها گرمتر، خوشبوتر وخالي از حشرات موذي است، مسافرتها راحت تر سريعتر، و لذت بخش است و دنيا به صورت شهر كوچكي با ارتباطات سريع و مطمئن درآمده است. زندگي شيرين است، اوقات فراغت بيشتر براي تفريحات سالم و تماشاي تلويزيون داريم. با اين راحتي ها بايد از زندگي لذت مي برديم اما چنين نيست،؟ چرا از هر گوشه دنيا قصه دشمني، ناله بي انصافي و بي عدالتي به گوش مي رسد و هيچ جا بلندتر از حياط خلوت خودمان نيست! هاي و هوي و جيغ وداد ما را مهم جلوه مي دهد. شما اگر مرد جواني باشيد كه در خيابان سوت زنان ورجه ورجه كنيد، مردم شما را نادان وبي ادب مي نامند، اما اگر به طرف كسي كه در قطار كنار شمانشسته خم شويد و بپرسيد: چطور مي توانيد لبخند بزنيددر حالي كه بي گناهاني در تبت از بي غذايي؟ مي ميرند شهرت انسان بودن پيدا مي كنيد. چرا اين طور؟ است چون غمگين بودن آسانتر از شادي است، هر كسي مي تواند بگويد: من سرطان دارم و ترحم مردم را جلب كند اما چند نفر از ما مي تواند مدت 5 دقيقه ديگران را شاد ؟ كند نگران بودن راحت تر و كم زحمت تر از پيداكردن علت نگراني و رفع آن است. همه مي خواهند، زمين را نجات بدهند اما هيچ كس نمي خواهد به هموطن خودو حتي افراد خانواده اش كمك كند. حال ببينيم براي چه نگران؟ هستيم در چه مواردي نگراني پيش؟ مي آيد اگر به اشخاصي كه نگرانند نگاه كنيم مي بينيم كه مردم با هر زبان، فرهنگ، كيش و مذهب، هر نوع لباس و رفتار مانند ما همه انسانند. نگرانيهاي بشر پيچيده وبغرنج هستند، اگر چيزي بغرنج نباشد مشكل ايجاد نمي كند و نگرانيهاي بزرگ مثل: فقر، ازدياد جمعيت، قحطي، آلودگي محيط زيست اغلب راه حل مخصوصي راه ندارند حل آنها در بيرون از وجود ما نيست و نمي توانيم آنها را دور بريزيم يا به كره ديگر بفرستيم. تنها راه حل آنها قبول وظيفه خسته كننده و ملال آور و كار و كوشش سخت و مداوم مي باشد. بايد بتوانيم خود را كنترل كنيم، از خود و خانواده مان مراقبت نماييم با همه مهربان باشيم و اصول اخلاقي را بدون تظاهر و به صورت فطري عمل كنيم. اما نگراني هاي ما چيست، در ادامه به بررسي فهرستي از اين نگرانيها مي پردازيم. فقر ما نمي دانيم علت فقر چيست. ازدياد جمعيت باعث فقر نمي شود چون مردم هنگ كنگ فقير نيستند. كمبود منابع طبيعي هم نمي تواند دليل فقر باشد، چون بلژيك منابعي ندارد. تنبلي و بي بندوباري هم عامل فقر نيست، چون آمريكاييها چنين اند. علت ثروت را نمي دانيم، براي پي بردن به آنها لازم است عواملي را كه يكي را به ديگري برگردانده در ملتها مطالعه كنيم. ويتنام موضوع جالبي در اين پژوهش مي باشد 22 فقط درصد زمينهاي ويتنام قابل كشت است و تقريبا تمام 69 ميليون جمعيت اين كشور در نواحي قابل كشت زندگي مي كنند: جمعيت اين كشور متراكم تر از بنگلادش مي باشد و از سومالي و يوگسلاوي سابق جنگ داخلي طولاني تري را تحمل كرده و در مدت جنگ خسارات اكولوژي وحشتناكي را ديده، با وجود اين وضعيت فعلي اين كشور خيلي بهتر و اميدوار كننده تر از كشورهاي نامبرده و بعضي ملل جهان سوم مي باشد. ويتنام به مناطق عقب مانده اي كه اشاره شد مزيتي دارد و آن اين است كه مردم آنجا خصوصيتي به دست آورده اند كه تمام امتيازها و تلاشها وخلاقيت ها از آن ناشي مي شود: قدرت اراده يك مرد بر نيروي امرار معاش او فزوني مي كند. قحطي ثروتمندان از قحطي نمي ميرند، هرگز قحطي در موناكو و كينتكاك رخ نداده. اگر سوماليها ثروتمند بودند جنگ و ستيز قبيله اي كه باعث قحطي در كشور آنها شد تبديل به جنگ خانوادگي مي شد. فقراي جهان نمي توانند با تقسيم ثروت غني شوند. فقر را نمي توان با تنبيه كساني كه از فقر گريخته اند و گرفتن ثروت آنها و تقسيم بين فقرا كه نتوانسته اند از فقر بگريزند از بين برد. بيانيه سال پارلمان 1993 جهاني مذاهب به نام به طرف اصول اخلاقي جهاني مي گويد: ما بايد خود را از تسلط حرص براي قدرت قدر و منزلت، پول و مصرف دور كنيم تا بتوانيم جهاني آرام و منصف بسازيم. ازدياد جمعيت جمعيت جهان بيش از حد و ازدياد جمعيت وحشتناك است، قحطي، استاندارد پايين زندگي، بيكاري، عدم ثبات سياسي و ويراني محيطزيست ناشي از اين عامل مي باشد و بايد راهي براي آن پيدا كرد. دور دنيا راه افتادن و قرص ضدبارداري را در گلوي مردم ريختن و آنها را براي سقطجنين هل دادن راه حل اين مشكل نيست. در قسمت مركزي داكا ازازدحام جمعيت شخص احساس وحشت مي كند اما كسي به شما صدمه نمي زند، تهديد نمي كند. حتي گداهاي سمج آنها صدايشان را بلند نمي كنند اما در آمريكا /4 7كه درصد جمعيت جهان را دارد /20 6و درصد منابع انرژي جهان را مصرف مي كند به هر شهري سربزنيد در قسمت شلوغ آن، رفتار ناخوش، تهديد، سرقت و جنايت به چشم مي خورد. آلودگي و خرابي محيطزيست در سال 1994 در روز زمين شوراي ملي كليساها پيشنهاد كرد كه پروتستانها به گناهان محيطزيست اعتراف كنند كه بيش از سهم خود از منابع زمين استفاده مي كنند، مسئول آلودگي زمين، آب و آسمان هستند، بدون ملاحظه زباله به دور محل سكونت مي ريزند منابع و علم خود را در تكنولوژي براي ويراني به كار مي برند; بمبها را بيشتر و جلوتر از توليد مواد غذايي تدارك مي بينند. سيدني اسميت حدود دو قرن پيش گفت: نگران بودن ناداني زيادي است و راه حلهاي معمولي براي آن اغلب درست نيست و در بيرون ازما وجود ندارد، با ناله، هياهوو صدقه دادن نمي شودآن را از بين برد. بهترين راه حل قبول مسئوليتهاي فردي، انجام وظيفه باتمام وجود به طور ذاتي، بدون تظاهر و هياهو. اولين و ضروري ترين عامل براي پيشرفت و توسعه، عادات خوب، آسايش خاطر مالي است و مرحله بعدي احترام و اهميت دادن به طبقات پايين جامعه با وضع قوانين يكسان براي همه طبقات. آنچه براي يك جامعه سالم لازم است: حق مالكيت حكومت قانون، هيات حاكمه مسئول، آموزش و پرورش واقعي و به درد بخور. هر كسي فكر بكند، فكري بهتر از ديگران براي مصالح مردم آدم دارد، خودبيني است. نگرانيها را براي نگرانهاي حرفه اي بگذاريم و خودمان آستينها را بالا بزنيم و كلاهمان را راست بگذاريم و كار درستي براي خود پيدا كنيم و حتي ازحوادث غير قابل پيش بيني طبيعي هم مانند سيل، زلزله و... ترسي نداشته باشيم، چون براي رفع آنها كاري از ما ساخته نيست. از كتاب: مشكلات دنيا نويسنده: پي. آي. ارويورك ترجمه: علي مجتهدي