Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791125-50762S4

Date of Document: 2001-02-14

رئيس جمهوري: با عوامل برهم زننده امنيت برخوردنمي موردتشويق هم شود، قرارمي گيرند * براي برقراري امنيت واقعي، مردم ابتدا بايد احساس امنيت دروني كنند و اين مهم محقق نمي شود مگر آنكه همه آحاد جامعه و روشنفكران بتوانند از حكومت پرسش و انتقاد كنند * حذف دين از صحنه جامعه ما، را به دمكراسي وآزادي نمي رساند زيرا محتواي، وجود و تاريخ اين جامعه ديني است * با آمار و ارقام به ملت سرافراز ايران خواهم گفت كه دولت و جامعه به سوي اقتصاد پويا پيش مي روند و بحران هاي اقتصادي متعددي را پشت سر گذاشته ايم گروه سياسي: آقاي سيدمحمد خاتمي رئيس جمهوري ديروز طي سخناني در مراسم گشايش همايش امنيت عمومي و وحدت ملي ضمن تجليل از حضور مردم در مراسم راهپيمايي 22 بهمن درباره امنيت و ابعاد و شرايط تحقق آن، قانون و طرقي كه مردم نسبت به آن باور و احساس آرامش خواهند داشت، آزادي و حدود آن، ضرورت وجود نهادهاي شناسنامه دار و احزاب براي تحقق امنيت در جامعه پرداخت. وي در اين سخنراني با گذري كوتاه به مشكلاتي كه در چهار سال گذشته با آن مواجه بوده از احتمال بيان اين مشكلات براي مردم خبر داد. آقاي خاتمي كه در محل وزارت كشور سخنراني مي كرد گفت: تا زماني كه مردم در صحنه حضور دارند، بنياد امنيت كشور استوار و محكم است. وي افزود: بايد نگران آن بودكه روزي اين مردم احساس كنند مسئولان تامين كننده خواستها و مطالبات واقعي آنان نيستند. در چنين وضعي براي حفظ هيچ كشور، نيروي نظامي، امنيتي و قضايي توانا نخواهد بود. رئيس شوراي عالي امنيت ملي، تامين امنيت جامعه و مردم را مهمترين وظيفه حكومت خواند و تاكيد كرد: شرط توسعه، پيشرفت واعتلاي كشور وجود امنيت است. رئيس جمهوري به دو برداشت متفاوت از امنيت در جامعه اشاره كرد و گفت: در يك بينش، امنيت در رويه و ظاهر اجتماع خلاصه مي شود و به معناي تحميل يك نوع آرامش، عدم تنش و يكنواختي درجامعه وعدم توجه به پيچيدگيهاي آن وغفلت از التهابهاي طبيعي و معنوي در لايه هاي دروني جامعه است. وي چنين آرامشي را آرامش سطحي خواندكه جامعه رادر معرض انفجار قرار مي دهد. رئيس شوراي عالي امنيت ملي گفت: در نگرش دوم، امنيت بنيادي وحقيقي آن است كه تنوع اختلافات طبيعي موجود در جامعه را بپذيريم و حتي براي بروز و ظهور گرايشها و بينش ها ميدان بدهيم. رئيس شوراي عالي امنيت ملي، قانون اساسي رامبناي تعيين حدود و حقوق اساسي افراد و حكومت خواند و اظهار داشت، با آنكه امام ( ره ) مظهر اراده و آرمان مردم بود و مردم رهنمودهاي ايشان را از صميم قلب مي پذير فتند، اما امام ( ره ) اختيارات رهبري را نيز در قانون اساسي قرار داد و آن را به راي مردم گذاشت. رئيس جمهوري ضرورت تقويت نهادهاي مدني درجامعه رايادآورشد واظهارداشت: هرچه نهادهاي مدني، احزاب، تشكل ها، انجمن ها و مجموعه هاي شناسنامه دار تقويت شوند، جامعه، نظام و حكومت با آسيبپذير ي كمتري رو به رو خواهدشد. رئيس شوراي عالي امنيت ملي تصريح كرد: درغير اين صورت، جامعه مجبور است به باندهاي بي شناسنامه اي تن دهد كه سعي مي كنند خود را پشت مسائل عام جامعه همچون اسلام، ارزشها، انقلاب يا آزادي و پيشرفت پنهان كنند. وي تاكيدكرد: در يك جامعه پيشرو، هرگروه و تشكل اجتماعي بايد شناسنامه و مرامنامه داشته باشد، در چارچوب قانون حركت كند و پاسخگوي رفتار خود درجامعه باشد. آقاي خاتمي گفت: در عرصه امنيت همچنين اين تفكر كه امنيت يعني امنيت حكومت و حكومتمردان بايد از بين برود زيرا درجامعه اي كه در سايه انقلاب متحول شده است، حيثيت حكومت مردان به حيثيت مردم بستگي دارد. وي تاكيدكرد: حكومت نبايد تضعيف شود اما بيش و پيش از آن، امنيت مردم مهم است و بايد نسبت به آن دغدغه داشت. رئيس شوراي عالي امنيت احساس ملي، امنيت رواني رامهمترازامنيت اجتماعي در جامعه دانست و اظهار داشت: افراد وجامعه بايد نخست احساس دروني امنيت داشته باشند تا امنيت اجتماعي برقرار شود. وي راه رسيدن به چنين امنيتي را رايج شدن سئوال، پرسش و انتقاد و حتي ارزش دانستن آن در جامعه خواند و گفت: نه تنها اجزاي حكومت بايد از طريق راهكارهاي مشخص شده در قانون اساسي بركار يكديگرنظارت داشته باشند بلكه روشنفكران و همه آحاد جامعه بايد بتوانند پرسش و از حكومت انتقاد كنند. رئيس جمهوري تصريح كرد: بطور طبيعي، دريك حكومت قانوني، هركس هرچه دلش خواست نمي تواند بگويد بلكه بايد مسئول گفتار و رفتار خودش باشد. وي بابيان اين نكته كه نبايد بخاطر يك دستمال، قيصريه اي را به آتش كشيد، گفت: كسي حق ندارد باانگيزه هاي خاص سياسي و تكيه بر اطلاعات غلط درباره اموري كه احساسات مردم نسبت به آن حساس است همچون دين، آزادي و امنيت، جامعه را تحريك كند و امنيت آن را به مخاطره اندازد. آقاي خاتمي افزود: آيا مي شود درجامعه اي كه دراثرانقلاب اسلامي، متحول شده و قانون اساسي بر آن حاكم كساني است، به نام دين يا باهر نام ديگر به صراحت دعوت به شورش و ترور كنند، مورد تشويق هم قرار بگيرند و مصونيت قضايي و امنيتي و اجتماعي داشته باشند. رئيس شوراي عالي امنيت ملي تصريح كرد: چنين وضعي امنيت نيست بلكه قيام عليه حكومت قانوني است و بايد بدون تبعيض با آنها برخورد كرد. آقاي خاتمي گفت: نبايد با يكطرف با سختي، خشونت و اعمال روشهاي غير منطقي برخورد شود اما طرف ديگر، هركاري كرد، هرچه گفت، هر نسبتي داد و از هر چه خرج نه كرد، تنها احساس مصونيت بكند بلكه به نحوي احساس تشويق هم بكند و يك حريم امنيتي خاص براي خود ايجاد كند. رئيس جمهوري معناي چنين وضعي را آن دانست كه عامل بر هم زننده خود امنيت، مشمول امنيت در جامعه ما مي شود. به گفته رئيس جمهوري، جامعه ما امروز از دو سو مورد حمله وتهديد است، نخست از جانب كساني كه نظام جمهوري اسلامي را نمي پسندند و با دين سازگاري ندارند و در نتيجه، از هر موقعيتي براي زير سئوال بردن، دين، نظام و اسلام استفاده مي كنند و ديگري، ديدها و گرايشهاي تاريك انديشي كه با هرگونه تحول مخالفند. آقاي خاتمي گفت: وقتي كساني با اصل حاكميت دين بر جامعه مخالف باشند بطور طبيعي، رفتارشان مورد تاييد دشمنان انقلاب قرار مي گيرد. وي افزود: خيلي لازم نيست ما بگرديم تا حتما ارتباط مستقيم اين جريان ضد نظام و ضد دين را پيدا كنيم چون وقتي بيگانگان مي بينند بصورت عالي زمينه مورد نظر آنها را برخي بدون جيره و مواجب فراهم مي كنند، نيازي به كمك مستقيم نمي بينند. رئيس جمهوري تلاشهاي چنين افرادي براي حذف دين از جامعه و تلاش براي الگوگيري از غرب در ايران را كار عبث و بي نتيجه خواند و اظهار داشت: به لحاظ تحليلي و عقلايي، حذف دين از صحنه، جامعه ما را اصلا به دموكراسي و آزادي نمي رساند زيرا محتواي وجود و تاريخ اين جامعه، ديني است. آقاي خاتمي، دومين مشكل بر سر راه استقرارامنيت درجامعه را ذهنيتهاي تنگ و تاريك عنوان كرد و گفت: ديدها و گرايشهايي وجود دارند كه نه انقلاب و نه تحول را مي پذير ند بلكه خداي آنان، ذهنيتهاي تنگ و تاريكي است كه اگر موقعيتي پيدا كنند به نام دين، با همه مظاهر انقلاب و همه خواستها و مطالبات ملت مقابله مي كنند. آقاي خاتمي سپس به مشكلاتي كه ازناحيه اين ديدگاههابه دولت وارد شده است اشاره و ابراز اميدواري كرد بتواند يك روز كه مصالح ايجاب كند، آنچه بردولت چهارساله وي گذشته است را براي مردم بيان كند. وي گفت: اگر بحرانهاي مهم را در دوران اين دولت در نظر بگيريم بطورمتوسط هر 9 روز دولت بايك بحران روبرو بوده است. آقاي خاتمي تاكيد كرد: من به جرات مي گويم و با آمار و اطلاعات خدمت مردم سرافرازايران خواهم گفت كه مسيري را كه دولت و جامعه طي مي كند بسوي يك اقتصاد پويااست وآثار پويايي آن در حركات امروز جامعه به چشم مي خورد. وي گفت: اين بدان معني نيست كه در جامعه مشكل اقتصادي، تورم و گراني وجود ندارد اما دولت افتخار مي كند كه از بحرانهاي متعددي چون سقوط قيمت نفت، خشكسالي و ديگر بحرانهاي رخ داده، عبور و آنها را مهار كرده و اكنون بسوي يك اقتصاد و جامعه پويا در حركت است. آقاي خاتمي به انواع تهديدهاي داخلي و خارجي كشور هنگام روي كار آمدن دولتش در دوم خرداد 76 اشاره كرد و اظهار داشت: امروز ايران موجه ترين وضعيت را در دنيا دارد واين وجاهت سبب مي شود نه تنها تهديدهاي پيش رو، بلكه تهديدهاي نظامي و امنيتي نيز كاهش يافته و حتي از بين برود و منافع اقتصادي و سياسي فراواني نصيب ايران شود. آقاي خاتمي گفت: روا نيست در چنين شرايطي عده اي براي اينكه بينشها ومنشهاي تنگ نظرانه خودرابه نام اسلام به جامعه تحميل كنند، هرچه مي خواهندبگويند و بكنند تاچهره ديني، فرهنگي، سياسي و اقتصادي نظام را در انظارداخلي و جهاني زشت جلوه دهند. وي افزود: اين درحالي است كه باعوامل برهم زننده امنيت نه تنها برخورد نمي شود بلكه مورد تشويق هم قرار مي گيرند. رئيس جمهوري تصريح كرد: در چنين وضعي با بهانه هايي، نوعي برخوردها مي شود كه عمدتا براي تضعيف دولت است. آقاي خاتمي گفت: اگر مساله، مساله انتخاباتي بود، مي بايست باكساني كه چنين روشهايي را بكار مي برند، بطور غيرمستقيم تشويق مي كرديم تا بيشتر اين روشها رابكار ببرند چون مردم رفتار و عادت و اخلاق انتخاباتي خود را بارها نشان داده اند. وي افزود: بهترين تبليغ براي اينكه راي كسي بالا رود اين است كه با اين روشها، روبرو شود اما مي بايد ببينيم مصالح كشور كجا رفته؟ است رئيس شوراي عالي امنيت ملي تصريح كرد: مصالح و منافع ملي و كشور از اينگونه روشها زيان مي بيند و دشمني هايي كه از ناحيه آن ايجاد مي شود، به آساني قابل جبران وي نيست گفت: من از همه گروهها، انديشمندان و عقلا و دلسوزان جامعه خواهش مي كنم جامعه را عقلاني كرده و با هرگونه احساسي گري برخورد كنند. آقاي خاتمي گفت: مگر مي شود درجامعه اي كه قانون و نظام حاكم است كساني اسلام و نظام را زير سئوال ببرند و كساني باشند كه مصونيت آهنين داشته باشند و هرجا هر اجتماع قانوني هست راباهر روش و شيوه غلط و توهين آميزي برهم زنند. آقاي خاتمي همچنين بانيروهاي وزارت كشور كه به گفته وي در سه چهارماه منتهي به انتخابات دوره هشتم رياست جمهوري فشارهاي زيادي را تحمل خواهندكرد ابراز همدردي كرد. رئيس شوراي عالي امنيت ملي، وزارت اطلاعات رانيز پشتوانه مطمئن امنيت كشور خواند و تلاش هاي ارزنده آنان براي توليد و آفرينش اطلاعات صحيح راستود. آقاي خاتمي از نيروي انتظامي و سردار قاليباف فرماندهي آن، سپاه بسيج ارتش، پاسداران، و ديگر نيروهاي امنيتي كشور نيز به دليل تلاشهايشان در برقراري امنيت درجامعه قدرداني كرد.