Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791125-50753S9

Date of Document: 2001-02-14

بنت القنسول ( ) 1 نام علمي: Marble pulcherrima Euphorbia خانواده: EUPHORBIACEAE اين گونه داراي براكته هاي بزرگ رنگي در اطراف گلهاي كوچك خود مي باشد كه در رنگهاي قرمز و زرد بسيار كمرنگ ديده مي شوند. با تامين دوره هاي روشن و تاريك مي توان گياه را در هر زمان تشويق به گلدهي نمود ولي اغلب حوالي كريسمس (نيمه اول دي ماه ) گل مي دهد. نيازها: مكان پرنور، خاك معمولي گلدان كه نسبتا مرطوب نگهداشته شود. معمولا نگهداري اين گياه به مدت طولاني امكان پذير نبوده و پس از پژمردن براكته هاي رنگي دورانداخته مي شود. اما درصورتي كه مي خواهيد آن را نگهداريد، شاخه ها را تا نصف ارتفاع خود كوتاه نموده و در مكاني خنك تر با دمايي حدود 12 درجه سانتيگراد قرار دهيد. پس از مدتي كه ساقه هاي جديد شروع به رشد كردند خاك گلدان را تعويض و به مكاني گرم تر منتقل كنيد و در صورت امكان در تابستان در فضاي باز قرار داده و هر دو هفته يك بار با كودهاي ميكروالمان ها آن را تقويت كنيد. (ادامه دارد ) سازمان پارك ها و فضاي سبز شهر تهران