Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791124-50744S5

Date of Document: 2001-02-13

محاكمه مدير مسئول روزنامه مهدآزادي تبريز گروه اجتماعي: جلسه رسيدگي به اتهام سيد مسعود پيمان مدير مسئول روزنامه مهد آزادي به اتهام نشر اكاذيب به قصد اضرار به غير در دادگاه مطبوعات دادگستري تبريز به رياست قاضي جواد فرخ پي برگزار شد. در اين جلسه ابتدا قاضي با ارائه خلاصه اي از متن شكايت گفت: اين روزنامه در تاريخ نوزدهم ارديبهشت ماه گذشته نامه اي به نقل از يكي از اهالي سردرود با عنوان به نام تعاوني كلاه سر مردم مي گذارند منتشر كرده كه مورد استناد شاكي براي اقامه دعوا قرار گرفته است. در ادامه شاكي خصوصي اين پرونده مطالب عنوان شده را تكذيب كرد و از قاضي و هيات منصفه خواستار استيفاي حقوق خود شد. آنگاه سيد مسعود پيمان به دفاع از خود پرداخت. سپس در ادامه جلسه دادرسي پس از بيان شكوائيه شاكي و دفاع متهم نيمي از اعضاي هيات منصفه سيد مسعود پيمان را مجرم شناخته و نيمي ديگر وي را مجرم تشخيص ندادند. در پايان جواد فرخ پي قاضي دادگاه با اعلام ختم رسيدگي به پرونده گفت: راي دادگاه مطبوعات در مورد اين پرونده تا يك هفته ديگر اعلام مي شود.