Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791124-50743S4

Date of Document: 2001-02-13

اخلاق شهروندي شهروندان و قانون اساسي پس از درج مطلب ضرورت آگاهي در عصر ارتباطات در همشهري روز يكشنبه 23 بهمن و در همين ستون يكي از خوانندگان روزنامه در تماس تلفني اين سئوال را مطرح كرد كه به راستي چند درصداز مردم كشور ما از مفاد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آگاهي دارند و يا حداقل برخي از اصول آن را و مي دانند به همين ترتيب ميزان آگاهي هاي عمومي از حقوق مدني چقدر؟ است زيستن در شهر، نيازمند آگاهي شهروندان از مجموعه قوانين و مقررات شهري است، اما مقدم بر آن آگاهي همگاني از مفاد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به تبع آن اطلاع داشتن از حيطه حقوق فرد، جامعه و حكومت براي هر يك از افراد كشورما كه سواد خواندن و نوشتن دارند، ضروري است. مواردي مثل گنجاندن اصول مهم قانون اساسي در كتابهاي درسي و يا درج اصول قانون اساسي در مطبوعات و همچنين گنجاندن اصول مهم اين قانون در مسابقات راديويي و تلويزيوني به اين هدف كمك خواهد كرد. اما مهم خواستن اين آگاهي واحساس نياز از جانب شهروندان است.