Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791124-50743S10

Date of Document: 2001-02-13

بنت القنسول ( ) 2 نام علمي: Hegg 'Annette pulcherrima 'Euphorbia خانواده: EUPHORBIACEAE با استفاده از هورمونهاي بازدارنده رشد مي توانيد گياه را كوچك نگهداريد. براي تشويق به گلدهي زودرس نياز به 14 ساعت تاريكي در روز براي مدت دو ماه دارد، در غير اينصورت بعد از كريسمس (دي ماه ) گل ها ظاهر مي شوند. ازدياد: از طريق قلمه هاي انتهايي ساقه كه درون مخلوطي از ماسه و پيت خزه در دماي 12 درجه سانتيگراد ريشه دار مي شوند امكان پذير است. براي جلوگيري از جاري شدن شيره سفيد گياه از قلمه ها، آنها را درون آب در حال جوش فرو نموده و بعد بكاريد. سازمان پاركها و فضاي سبز شهر تهران