Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791123-50741S4

Date of Document: 2001-02-12

... و ما گول خوردگان بزرگوار آنچه را كه به عنوان درد دل يك معلم رنج كشيده بر روي كاغذ مي آورم نه به آن دليل است كه قصد داشته باشم ترحم افراد را جلب كنم بلكه بيشتر به اين خاطر كه هموطنان ما مراقب باشند تا افراد سودجو و ناصادق با سوءاستفاده از باور آنان، هستي شان را به تاراج نبرند. بيشتر ساكنان محله سعادت آباد مي دانند كه يكي از چهره هاي شاخص به اصطلاح بساز و بفروش در اين محله به نام (ج - م ) از دو سال پيش با ظاهري فريبنده و در پوشش دستگيري از فقرا و بخشش ديون افراد - البته با مبالغ پايين و كم - و حتي ساخت و تحويل يك مجموعه آپارتماني به متقاضيان مسكن، زمينه را براي جذب باورها و اندوخته هاي افراد ساده دلي كه شب را به اميد خانه دارشدن سر به بالين مي گذاشتند مساعد كرد. بنده نيز پس از سالها معلمي در مناطق جنگزده مرزي و به اصطلاح گچ خوردن كه هميشه با دريافت تقديرنامه هاي متعدد و حق شناسي بچه ها و خانواده ها كه با افتخارترين دوران زندگي ام بوده است، متاسفانه در چنين دامي گرفتار شدم و با فروش يك قطعه زمين، دريافت وام و قرض و قوله از آشنا و بيگانه حدود 15 ميليون تومان براي خانه دارشدن و در اختيارگرفتن يك آپارتمان 130 متري كه اين بسازوبفروش ظاهرالصلاح به من و دهها تن ديگر وعده كرده بود، پرداخت كردم. البته به اقساط و آخرين قسط آن را نيز در هفته اول آذرماه امسال به /4 5مبلغ ميليون تومان به وي پرداخت نمودم. وي وانمود مي كرد كه متقاضيان مسكن بايد تا سقف ميليون 30 تومان بپردازند و اين پرداخت ها از طرف من و ديگران تنها در ازاي برگه رسيد و قراردادهاي صوري وي را به ثروت انبوهي رسانده بود و ما كه پيوسته براي بازديد از اسكلت هاي فلزي برپا شده و بلوك هاي در دست ساخت دعوت مي شديم آينده اي پر از اميد را مجسم مي ساختيم، اما ناگهان اميدهاي ما برباد رفت و خبردار شديم كه وي به همراه همسرش بامداد روز دهم آذرماه ايران را به صوب هلند ترك كرده است و از خود نامه سرگشاده اي خطاب به متقاضيان مسكن و در واقع فريب خوردگان به جا گذاشته كه با عباراتي فريبا درآميخته تا توجيه گر اين كلاهبرداري علني باشد ما به قوه قضائيه شكايت برده ايم و از جمله پرونده اي عليه اين شخص با اتهامات گوناگون از قبيل صدور چك بي محل و غيره.. بر اساس شكايت 40 نفر در مجتمع قضايي قدس و مجتمع قضايي شهيد قدوسي تشكيل شده است. اينك از هستي ساقط شده ام ودر يك خانه استيجاري زندگي مي كنم و صاحبخانه محبت كرده تا خردادماه كه بايد خانه را ترك كنم به اجاره بها اضافه نكند و با يك دنيا بدهي و فيش حقوقي صفر به دليل وام هاي گوناگون به اميد خانه دارشدن حتي تامين هزينه باطل كردن تمبر براي اقامه دعوي نيز مقدور نيست و در دل از اين همه ستم مي گريم. به هر حال ما دهها متقاضي مسكن، هستي باخته مانده ايم با تعدادي ساختمان نيمه تمام در سعادت آباد، و باچشم اميد به توقيف داروندار بسازوبفروش فراري كه شايدحداقل بخشي از مطالبات ما پرداخت شود. اما به عنوان يك فرهنگي باسابقه و كارنامه موفق در تدريس و دلسوزي براي نوباوگان اين كشور در وهله نخست چشم اميدم به آموزش و پرورش و صندوق ذخيره فرهنگيان است كه به عنوان يك حادثه استثنايي به نحو ممكن از متلاشي شدن زندگي يك معلم دلسوخته جلوگيري كنند و به اقيانوس كرم مردم واقفم، اما هيچ چشمداشتي به آن ندارم و از وسايل ارتباط جمعي نيز تقاضا دارم با انعكاس اين واقعه از تكرار آن به قيمت بربادرفتن هستي مردم محروم و نيازمند و فربه شدن رياكاران جلوگيري كنند. هر چند به قول دكتر علي شريعتي امثال ما گول خوردگان بزرگواري، هستيم كه با ريبوريا ميانه اي نداريم. هرچند كه ممكن است گفته شود ما با چه اطميناني همه داروندار خود را در اختيار يك فرد گذاشتيم تا اين همه دچار خسارت شويم. بايد بگويم، همه ما در حال تجربه كردن هستيم و بعضي تجربه ها براي آدمي بسيار گران تمام مي شود. يك معلم از تهران - نام محفوظ نام و نشاني اين معلم در همشهري محفوظ مي باشد.