Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791123-50740S2

Date of Document: 2001-02-12

وزير كشور: همه شكايات بايد رسيدگي شود كساني كه اصل دولت را قبول ندارند، حضور تاج زاده را برنمي تابند گروه سياسي: وزير كشور گفت: افتخار ما اين است كه نظامي متكي به ولايت فقيه داريم و اين افتخار را بايد براي اين نسل و نسلهاي آينده حفظ كنيم. به گزارش ايرنا سيد عبدالواحد موسوي لاري در مراسم راهپيمايي يوم الله 22 بهمن مردم يزد افزود: در راس اين نظام، ولايت فقيه جامع الشرايط قرار دارد. وي گفت: امروز راي، اراده و اعتقادات مردم، به عنوان راهنماي عمل، بايد مورد توجه وزير باشد كشور خاطر نشان كرد: كساني كه براي راي مردم و نقش آفريني آنان بهايي قائل نيستند، نمي توانند مدعي دفاع از اسلام و اسلاميت باشند و راه به جايي نمي برند و كساني هم كه مدعي جمهوريت باشند و ايمان مردم را ناديده بگيرند آنها هم به بيراهه مي روند. حجت الاسلام موسوي لاري گفت: نبايد ملت را بي خاصيت دانست و از آنهادر سياهي لشكر استفاده كرد، ملت، پشتوانه و اساس تحقق نظام است. وي افزود: يكي از خطرهايي كه نظام ما را تهديد مي كند اين است كه عده اي به نام اسلاميت، اساس جمهوريت را نشانه روند و يا به نام جمهوريت، اسلاميت مردم را زير سئوال ببرند. همچنين وزير كشور روز شنبه گذشته در جمع تشكل هاي سياسي استان يزد نسبت به عدم تعادل و وجود افراط گري درجامعه، به عنوان خطراصلي كه نظام را تهديد مي كند، هشدار داد. وي افزود: جامعه اسلامي اين ظرفيت را دارد كه همه صداها در آن باشد. وي افزود: دليلي ندارد، يك گروه در مقابل گروه ديگر به جاي حرف و منطق از چوب و چماق استفاده كند. وي، با اشاره به آيه اي از قرآن كه سخنها را بشنويد و بهترين را انتخابكنيد گفت: در اين نظام حضرت امام ( ره ) قانون، اساسي، مقام معظم رهبري، شخص رئيس جمهوري و همه مسئولين نظام، بر اين اصل تاكيد دارند. وي با اشاره به اينكه اختلاف سليقه را با چوب و چماق نمي توان ازبرخي رفع كرد، حوادثي كه در دهه فجر در شهر قم در جلسات سخنراني تشكلهاي سياسي رخ داد، انتقاد كرد. وي از برهم زدن نظم اجتماعات به عنوان ناهنجارترين پديده درفرهنگ سياسي و اجتماعي كشور ياد كرد و اضافه كرد: اين مساله در شوراي امنيت ملي كشورمورد بررسي قرار گرفت. وي تصريح كرد: به منظور حفظ نظم اجتماعات، پيش نويس آن آماده شد و به عنوان منشور تامين اجتماعات قانوني در خواهد آمد. وي گفت: وظيفه حاكميت، حمايت از حق قانوني همه افراد مي باشد و هر كسي كه مخالف آن حركت كند، ناقض حاكميت است. وزير كشور گفت: من معتقدم آنهايي كه نظام را قبول دارند، بايد با اين ناهنجاريها برخورد كنند، تا كارها به اينجا ختم نشود و آنهايي كه از اين مسايل بهره مي برند، مسلما خودي نيستند. وي در اين نشست ضمن پاسخ به پرسش گروههاي مختلف در سياسي، خصوص انتخابات تهران گفت: در حوزه انتخابيه تهران شكايت هايي از آقايان تاج زاده و جنتي شده است. وزير كشور با ارائه گزارشي از مراحل مختلف انتخابات تهران گفت: از نظرمن انتخابات تهران مشكلي نداشته، اين به آن معنا هيچ نيست، اشكالي در كارنبوده باشد. وي گفت: ما باطرح مسايل در دادگاه مخالف نيستيم، چون دادگاه مرجع رسيدگي كننده به همه مسايل مي باشد. وي اضافه كرد: حق آن نيست يك نفر را محاكمه كنيم، بلكه به همه شكايات بايد رسيدگي شود، در حالي كه متهمين اوليه مباشرين صندوقها هستند. وي، با طرح اين سئوال اگر تصرف در صندوق جرم است، آيا ابطال غير قانوني هزار 720 آراء مردم در قالب 534 صندوق جرم گفت؟ نيست: دستگاه قضايي بايد همه جانبه به اين مسايل رسيدگي كند، و درلايحه دفاعيه افراد همه چيز بايد گفته شود، تا افكار عمومي در جريان مسايل قرار گيرند. وزير كشور گفت: دلمان مي خواهد به همه موارد اتهام رسيدگي شود نه يك بعدآن و نفر خاص رسيدگي شود. وي، در رابطه با انتخاب معاون سياسي وزارت كشور، به عنوان مسوول ستادانتخابات گفت: برگزاري تمامي انتخابات، زير نظر اين حوزه بوده، اگر اين كار را از اين حوزه بگيريم، بايد استدلال داشته باشيم. وي اظهار داشت: آنچه در نشست امروز تشكلها بيان شد، عده اي حضور آقاي تاج زاده را بر نمي تابند، آن عده اصل دولت را قبول ندارند، حق هم دولت دارند، نظر آنها را تامين نمي كند. وي در ادامه اين نشست اظهار داشت: اگر سليقه 25 درصد را بر درصد 75نماينده افراد جامعه ترجيح دهيم اين جاي سئوال دارد.