Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791123-50739S14

Date of Document: 2001-02-12

شهرداري لنده نيازمند كمك دولت گروه شهرستانها: شهردار لنده گفت: تجربه كار در شهرداري لنده نشان مي دهد كه تحقق درآمدهاي پيش بيني شده از محل مشاركت مردم امكان پذير نيست. علي بخش عسكري در گفت وگو باخبرنگار همشهري با اشاره به /669 5بودجه ميليون ريالي امسال شهرداري لنده، سهم خودياري اين شهرداري را 95 ميليون ريال ذكر كرد و افزود: فقر شديد مالي، امرار معاش از راه كارگري و كمبود ساخت وساز از جمله دلايل عدم مشاركت مردم است و اغلب آنها توانايي پرداخت هزينه پروانه ساختماني را ندارند و خواستار كسر هزينه پروانه ساختماني هستند. عسكري گفت: تا زماني كه شهرداري لنده از فقر تجهيزات اوليه يك شهرداري نظير ماشين آلات رنج مي برد، نمي توان انتظار ارائه خدمات چشمگير به مردم اين شهر را داشت. وي يادآور شد: شهرداري ماشين آلات شهرسازي را از شهرستانهاي بهبهان وياسوج اجاره مي كند و به دليل فقدان منابع مالي و درآمدزا، شهرداري مجبور است آسفالت خيابانهاي شهر را با 25 برابر قيمت مصرف در ياسوج در لنده پياده كند و تاكنون 24 درصد از اعتبار سال 79 شهرداري صرف هزينه حمل و نقل و اجاره ماشين آلات شهرسازي شده عسكري است افزود: اجراي طرح هادي در لنده به دليل قديمي بودن بافت شهري مشكل شده و وقتي خانه اي در مسير طرح قرار مي گيرد و مالك آن تقاضاي معوق مي كند، شهرداري قدرت مالي براي پاسخگويي به مردم را وي ندارد ايجاد جايگاههاي تفريحي، بوستانهاي گسترش شهري، فضاي سبز، احداث ميدان ميوه و تره بار وكشتارگاه رااز جمله نيازهاي اساسي شهر لنده عنوان كرد وا فزود: طرح ايجاد 4 بوستان داخل شهر وبوستان 2 در خارج ازشهر به حوزه معاونت عمراني استانداري پيشنهاد شده و منتظر جواب هستيم.