Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791123-50734S6

Date of Document: 2001-02-12

روي پيشخوان كتاب فروشي ها تازه عروس آلبادسس /پدس ترجمه: بهمن /فرزانه ناشر: انتشارات ققنوس، چاپ اول 287 /پاييز 1379 صفحه /رقعي 1500 تومان. اگر چه آلبادسس پدس با دفترچه ممنوع كه از سري كتابهاي جيبي و با ترجمه بهمن فرزانه به خوانندگان ايراني معرفي شد، اما در سال جاري و با انتشار يك باره چند اثر اين نويسنده چيره دست، شمار خوانندگان نوشته هاي وي نيز روبه فزوني گرفت به نحوي كه اكثر آثار وي به چاپهاي چند باره رسيده است. ويژگي كار دسس پدس ارائه تصويري واقع گراست كه با طنزي خاص و ظرافتهايي ويژه آميخته، داستانهاي مجموعه است تازه عروس به خصوص داستان تازه عروس نيز از چنين ويژگي مثبت و موثري برخوردارند. در اين مجموعه، داستانهاي دفترچه پس انداز دخترك، ساده لوح عاشق، و معشوق تازه، عروس خداحافظي،، شال خاكستري دوچرخه، قرمز يكشنبه،، درس بوي، دود ديوار، دبيرستان و سرخي غروب به چاپ رسيده است. دريانورد جبل الطارق نويسنده: مارگريت /دوراس ترجمه: پرويز /شهدي ناشر: انتشارات /ققنوس چاپ اول 438 /پاييز 1379 صفحه /رقعي تومان. 2400 دريانورد جبل الطارق را مي توان حجيم ترين داستاني به شمار آورد كه از مارگريت دوراس به فارسي ترجمه شده است. داستان درباره زندگي مردي است كه خوشبخت نبود و زني داشت كه دلخواهش نبود و كاري كه از آن نفرت داشت. روزي دوستي پيدا مي كند كه وي را با وانتي از پيزا به فلورانس مي برد. مرد به فلورانس كه مي رسد درمي يابد كه زندگي اش مي لنگد. لذا تصميم مي گيرد كارش را و زنش را رها كند. مي رود تا آخرين روزهايش را در دهكده كوچكي، در مصب يك شط بگذراند. در آنجا با زني برخورد مي كند; زني زيبا و ثروتمند كه يك كشتي زن دارد در جستجوي دريانورد جبل الطارق درياها را در مي نوردد. دريانورد جبل الطارق ؟ كيست جواني است جاني و بي گناه; مردي ساده كه زن دوستش داشته و ناپديد شده و... داستان بي پايان نويسنده: ميكاييل /انده مترجم: شيرين /بني احمد ناشر: نشر /چشمه چاپ اول 587 /زمستان 1379 صفحه /رقعي 2500 تومان. هنگامي كه داستان بي پايان در 10 سال قبل ترجمه و چاپ شد، نويسنده آن، ميكاييل انده، هنوز زنده او بود چند جمله اي براي ترجمه فارسي كتاب نوشت كه به دليل دير كرد به موقع به دست مترجم و ناشر نرسيد واينك در ترجمه دوم آورده شده است. انده در سال 1929 در آلمان به دنيا آمد. كارش را با نوشتن داستان كوتاه و شعر آغاز كرد. وي سخت علاقه مند بود كه روزي نمايشنامه نويس شود، اين آرزويش اگرچه صورت تحقق به خود گرفت اما با مشكلات مالي فراواني روبه رو شد، چرا كه نمايشنامه هايي كه مي نوشت با نظريه هاي برتولت برشت كه در آن زمان نظريه حاكم بر محافل هنري آلمان بود، تطبيق نمي كرد و به همين سبب مورد قبول تهيه كنندگان قرار نمي گرفت. همين مساله سبب شد كه وي نمايشنامه نويسي را كنار گذارد و به داستان نويسي روي آورد و پس از توفيق در اين عرصه در نهايت در سال 1974 جايزه ادبي كتاب كودكان آلمان را به دست آورد. داستان كتاب در دو فضاي واقعي و آرزوگونه مي گذرد و البته ناشر نيز با صرف حسن سليقه و چاپ متن به صورت دو رنگ اين فضا را براي خواننده به خوبي تفكيك كرده است. براي همين حروف با رنگ آبي كمرنگ كه بسيار اندك است به فضاي واقعي زندگي باستيان بالتازار بوكس (قهرمان داستان ) و حروف سياه به ماجرايي كه باستيان در كتابي به داستان عنوان بي پايان! تعقيب مي كند. اگر چه بخشهايي از اين تفكيك حروف با يكديگر تداخل پيدا كرده اند، همانند ابتداي فصل سوم (مورلاي كهنسال ). كوبا و سوسياليسم (مجموعه مقالات و گفت وگوها ) مترجم: اسد /عظيم زاده ناشر: نشر /چشمه چاپ اول، دي ماه / 1379 237 صفحه /رقعي 1200 تومان. نويسنده و البته مترجم در اين كتاب كه مجموعه اي از مقالات و گفت وگوهاي درباره كوبا و سوسياليسم برنهاده آن است، در صدد تبيين اين فرضيه هستند كه سوسياليسم كوبا برخلاف آنچه كه در روسيه شوروي وجود داشت، سوسياليستي با رويكردهاي انتقادپذيري و اصلاح از درون بوده است. در اين مجموعه مقاله 16 و سخنراني و مصاحبه و نشست درباره كوبا آمده است كه تقريبا اكثر آنها به سالهاي 1999 بازمي گردد واز به روز بودن مقالات حكايت مي كند. گفت وگويي با سفير كوبا در ايران از جمله مطالب كتاب است كه در سال 2000 انجام شده است. تازه هاي نشر