Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791120-50730S1

Date of Document: 2001-02-09

به مناسبت سالروز فرخنده 22 بهمن و پيروزي انقلاب اسلامي ايران انقلاب و آرزوهاي ملت چون دور جهان يكسره بر منهج عدل است خوش باش كه ظالم نبرد راه به مقصود انقلاب اسلامي ايران، آن مسير جوشنده و سرشار از بدايعي است كه قرنها در انتظار آن بوديم. ملتي كه همواره در تجربه هاي سياسي خود، خودكامگي و استبداد و ستمگري ديده، و راهبرانش هميشه آمران و متكلم وحده هايي بودند كه احترام و اعتباري براي خلق قائل نمي شدند، اينك به بلوغ و اقتداري رسيده كه بر سرنوشت خويش حاكم شود و تمايلات و عقايد و آرمانها و خواستهاي خويش را بر اريكه سياست نه فقط بنشاند سياست كه اقتصاد و اجتماع نيز مي بايد در همين مسير رقم زده شود و جهت كلي فرهنگ هم در شريعه تعالي ايشان رقم خورد. از همين رهگذر مي توان جمهوري را بزرگترين دستاورد ملت دانست زيرا جمهور خلق، اسلام را طريقت نجات و رستگاري دانسته و آن را ملكه قوانين و مقدرات خويش قرار دادند. بازگشت ديانت به صحنه حيات اجتماعي و سياسي و فرهنگي ملت ما نيز از مسير جمهوري متحقق گرديده و اگر اراده مردمان بر اقامه شرايع و قوانين مبتني بر وحي و سنت قرار نمي گرفت، شايد ديرگاهي ديگر نيز در شرايط جور و ستمشاهي مي زيستيم. تجربه هاي پرشمار در زمان انقلاب و در سالهاي پس از پيروزي، تنها يك رويه از حقيقت پنهان و مندرج در اين واقعيت تاريخي است. در تمام سالهايي كه مبارزه و آزمون و خطا و تجربه هاي خطير براي تحكيم بنيادهاي نظام نوين و واقعيتي بزرگتربراي همه تحقق آرزوهاي مردمان درجريان بود، مسلمانان عيان آن مي گرديد واقعيت بزرگ و اعجابانگيز، بازگشت مسلمانان به عرصه خلاقيت و تعامل سازنده در جهان امروز و بيداري از خواب قرون بود. در واقع، بت بزرگ تمدن غرب، كه ساير ملل، خاصه مسلمانان را، واپس مانده مي ديد و مي خواست و عرصات تمدن را در محدوده اي جغرافيايي تعريف مي كرد، درهم شكست و مسلمانان دانستند كه مي توانند حضور عظيم و موثر خود را باور كنند و بنيادهاي سابق و لاحق تمدن عظيم و منحصر بفرد خود را مجددا احيا نمايند. اين انقلاب در باورها كشمكشهاي، تاريخي را يكسره به امور فرعي بدل مي كند و به ما مي آموزد كه ضرورتا با ايستادگي، آگاهي و آزادي در پرتو ايمان و معنويت قادر به خلق مجدد خود و آيين خود و تمدن خود خواهيم بود. در اين مسير احيا و تجديد تمدني، ملت ما مفتخر به پيشتازي و قافله سالاري است. همچنان كه در ارائه دموكراسي و مردمسالاري ديني، همراه با تكيه بر قواعد و اعتقادات و روشهاي خاص پيشگام و رهنماي ساير جوامع اسلامي محسوب مي شود. در انقلاب اسلامي ايران، چالش عظيم ميان سنت و تجدد به اوج رسيد. اين تجربه نوين، برآمده از چند دوره تاريخي است كه هريك براي ملت ما هزينه اي سنگين داشته است. اما نتيجه مترتب بر آن چنان مبارك و درخشان خواهد بود كه صرف هزينه ها را از ياد خواهد بازيابي برد و پالايش سنت، هم اينك وظيفه اي بزرگ بر دوش عقلا و عالمان ماست، همچنان كه هماهنگي با زمان و اخذ ارزشها و آموزه هاي نوين نيز به ضرورتي اجتنابناپذير در زندگي تك تك ما بدل شده است. تجربه هاي بزرگ انقلاب، نظير تجربه مردم سالاري در اداره پايمردي جامعه، در دفاع مقدس، جنبش اصلاح طلبي، شكفتگي انديشه و فوران كتاب و فرهنگ، پديدار شدن انديشه انتقادي و ظهور توده ميليوني دانشگاهي و... همراه با گرايش به معنا و تعميق ارزشهاي اخلاقي و اعتقادي، دستاوردهاي ماست. اما اين هنوز آغاز راه است و نبايد ما را فريب دهد. قرنهاي طولاني استبداد و استعمار و رنج ملي، در اندامهاي اين جامعه بزرگ و اين ملت كهنسال عوارض بسيار نهاده و انقلاب تعهد كرده است كه همه دردها را درمان و همه نارسايي ها را جبران كند. اين آزمون نيز در پرتو اعتماد به ملت و در مسير رهايي و عزت ايشان، مي تواند دليل تازه اي بر ارج و ثبات انقلاب اسلامي ايران و نمونه اي ديگر براي مسلمانان و جستجوگران آزادي و عزت در جهان امروز باشد. چنين باد.