Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791120-50728S2

Date of Document: 2001-02-09

گزارش چهارمين جلسه دادگاه تاج زاده تاج زاده در اعتراض به عدم حضور خبرنگاران دادگاه را ترك كرد گروه سياسي: چهارمين جلسه محاكمه مصطفي تاج زاده معاون سياسي وزارت كشور و آيت الله آزرمي فرماندار تهران صبح ديروز در شعبه 1403 مجتمع قضائي رسيدگي به جرايم كاركنان دولت به رياست قاضي دقيقي تشكيل شد. به گزارش ايرنا در ابتداي جلسه دادگاه، تاج زاده به عدم حضور تمام خبرنگاران اعتراض كرده و حضور خبرنگاران خبرگزاري جمهوري اسلامي و واحد مركزي خبر صدا و سيما را دليل بر علني بودن جلسه ندانست و در اعتراض به اين موضوع دادگاه را ترك كرد. مشروح گزارش دادگاه به شرح زير است: معاون سياسي وزيركشور پس از ورود به جلسه دادگاه گفت: محاكمه را علني اعلام كرده بوديد و اگر تمامي خبرنگاران شركت نكنند، من دفاعيه را شروع نمي كنم. توسلي وكيل مدافع آيت الله آزرمي فرماندار تهران نيز با ارائه وكالتنامه جديدي به قاضي دقيقي گفت: من از طرف استانداري تهران نيز اعلام وكالت مي كنم. دقيقي رئيس شعبه 1403 دادگاه عمومي تهران گفت: فعلا لازم نيست و بنشينيد تا جلسه را شروع كنم. توسلي گفت: شما اين وكالتنامه را بگيريد چون استاندار مي خواهد بداند كه تنها فرماندار تهران دراين پرونده مطرح است يا ساير فرمانداران استان نيز متهم دقيقي؟ هستند اين وكالتنامه را نپذيرفت و تاج زاده خطاب به قاضي از وي خواست آن را بپذيرد. دقيقي در پاسخ به درخواست تاج زاده اعلام كرد: پذير ش وكالتنامه ارتباطي به شما ندارد. تاج زاده نيز گفت: به شما ارتباطي ندارد، مگر فكر مي كنيد كه هركاري مي توانيد بكنيد. براساس اين گزارش پس از لحظاتي گفت وگو بين قاضي دادگاه و تاج زاده، معاون سياسي وزيركشور گفت: من به خبرنگاران خواهم گفت كه شما اين لايحه (وكالتنامه ) را نپذيرفتيد. قاضي دقيقي با اعلام شروع جلسه از تاج زاده پرسيد: با توجه به اينكه در بند چهار گزارش سازمان بازرسي خطاب به شما عنوان شده كه ستاد انتخابات كشور در انتخابات تهران دخالت مستقيم داشته است، لذا توضيح دهيد. تاج زاده گفت: اگر صندلي نگذاريد وخبرنگاران نيايند، دفاعيه اي ندارم و شما بنويسيد كه دفاعي ندارد وهر حكمي داريد، صادر كنيد. دقيقي به منشي دادگاه گفت: اين سخنان وي درصورتجلسه منعكس شود. دقيقي از حسين آبادي وكيل مدافع تاج زاده خواست دفاع كند. حسين آبادي گفت: اول بايد ببينم كه حرفهاي توسلي (وكيل آزرمي ) تمام شده يا نه. در اين لحظه قاضي گفت: شما وكيل تاج زاده هستيد و در مورد وي صحبت كنيد. تاج زاده گفت: بنويسيد كه به جز در دادگاه علني صحبت نخواهم كرد. قاضي دقيقي به وي تذكر داد وگفت: اين دادگاه علني است وخبرنگار خبرگزاري جمهوري اسلامي حضور دارد و همينطور از صداوسيماي جمهوري اسلامي نيز تشريف دارند وواحد خبر قوه قضائيه نيز حاضرند، لذا موكدا ومجددا بيان مي شود كه درخصوص سئوال فوق چنانچه توضيحاتي داريد، بيان كنيد. تاج زاده گفت: افرادي كه هستند گزينش شده اند وصندليها به نسبت دادگاه گذشته كاهش يافته و چنانچه خبرنگاراني كه بامن آمده اند و بقيه خبرنگاران حاضرنباشند، صحبت نمي كنم. دقيقي ازخبرنگار ايرنا پرسيد: مگر شما خبرنگار خبرگزاري تاج زاده؟ نيستيد خطاب به قاضي گفت: اجازه دهيد من صحبت كنم و سپس شما بپرسيد. وي افزود: اگر خبرنگاران درجلسه نباشند من توضيح ندارم و اگر مي خواهيد ختم دادگاه را بيان كنيد. دقيقي حضور خبرنگاران ايرنا و واحدمركزي خبر را دليل بر علني بودن دادگاه دانست. تاج زاده گفت: اين دادگاه از نظرمن علني نيست و بنا به گفته رئيس قوه قضائيه دادگاه بايد علني برگزار شود. رئيس ستاد انتخابات كشور سپس جلسه محاكمه را به همراه وكيل مدافع خود ترك كرد. قاضي دقيقي خطاب به منشي جلسه گفت: بنويسيد كه تاج زاده بدون اذن رئيس دادگاه و بدون اينكه به اتهاماتش پاسخ دهد جلسه را ترك كرد. پس از خروج تاج زاده از دادگاه قاضي دقيقي از فرماندار تهران خواست درباره لغو قرارداد فرمانداري با يك شركت كامپيوتري مسئول شمارش آرا انتخابات تهران توضيح دهد. آزرمي در پاسخ گفت: مكاتبات من آنجا هست و درمورد قرارداد پاسخ مستدل من وجود دارد واين اتهام جديدي است كه مطرح مي شود و قبلا آنچه به صورت مكتوب پاسخ گفته ام، درست است. فرماندار تهران افزود: معاون برنامه ريزي وزارت كشور مسئول سايت رايانه بود و اين قرارداد نيز براي ثبت اسامي كانديداها بوده است و من در اين زمينه هر چه به طور مكتوب پاسخ داده ام قبول دارم و اين موضوع مربوط به ستاد انتخابات كشور نيست بلكه زير نظر آقاي بهزاديان بود. دقيقي پرسيد: شما رئيس هيات اجرايي انتخابات بوديد و اين از وظايف شما بود. آزرمي گفت: بقيه دفاع را به وكيل مدافعم مي سپارم. قاضي دقيقي گفت: اول شما بايد به چند سئوال پاسخ دهيد. توسلي وكيل مدافع فرماندار تهران با اعلام تذكر به رئيس دادگاه گفت: اين شيوه صحيح اداره دادگاه نيست. دقيقي گفت: با توجه به اينكه دادگاه درمرحله تحقيق ازآقاي آزرمي است لذا شما موجب اخلال جلسه نشويد (بحث بين قاضي و توسلي ). توسلي گفت: مابراي ادامه جلسه گذشته احضار شده ايم واگر مي خواهيد مرا به اتهام اخلال جلسه به زندان بفرستيد، بفرستيد. وي با اعتراض به نحوه برگزاري دادگاه و طرح پرونده اي جديد بدون اينكه وي و يا موكلش آن را مطالعه كرده باشند، باصداي بلند افزود: من مقلد امام راحل وتابع ولي فقيه هستم. قاضي دقيقي از وي خواست بنشيند وسپس افزود: من از آقاي آزرمي چند سئوال دارم. توسلي از قاضي خواست كه سخنان وي درصورتجلسه منعكس شود و پس از چند دقيقه كه از بگومگوي قاضي و آزرمي گذشت، گفت: من در اين پرونده جديد وكالتي ندارم و اجازه مرخصي مي خواهم. توسلي اظهار داشت: حضور من و موكلم براي دفاع از اتهامات مطرح شده جلسات گذشته است و نبايد با بمباران سئوالات غيرازآن پرونده مواجه باشيم. وي گفت: به جاي پذير ش تذكر من، با تذكرات متوالي قاضي محترم مواجه شديم و استدلال من اين است كه دراين جلسه بدون اطلاع قبلي و آمادگي ما، نبايد يك پرونده جديدي مطرح مي شد. قاضي دقيقي گفت: پرونده مورد سئوال از آقاي آزرمي موضوع جديدي نيست بلكه درراستاي گزارش سازمان بازرسي كل كشور است، لكن چون اظهار مي داريد اوراقي ازآن را مطالعه نكرده ايد وتقاضاي مهلت نموده ايد، موافقت مي كنم. قاضي دقيقي جلسه پنجم رسيدگي به اتهامات فرماندار تهران در خصوص انتخابات مجلس ششم شوراي اسلامي درحوزه شهر تهران را به روز يكشنبه 23 بهمن ماه موكول كرد.