Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791120-50726S4

Date of Document: 2001-02-09

اجراي طرح شناسايي واحدهاي تجاري و خدماتي غيرمجاز در غرب تهران گروه شهري: اداره ساماندهي شهرداري منطقه 5 به منظور جلوگيري از گسترش بي رويه مشاغل مزاحم و شناسايي اين گونه واحدها 9 هزارو 896 واحد تجاري را در غرب تهران شناسايي و نسبت به تشكيل پرونده آنان اقدام نموده كه از اين تعداد; هزارو912 4 واحد تجاري غيرمجاز شناسايي و نسبت به ارسال سوابق آنان به كميسيون ماده صد اقدام شد. به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 5 هدف از اجراي اين طرح، جلوگيري از رشد مشاغل تجاري، خدماتي، توليدي كارگاهي غير مجاز است كه گاهي بصورت پنهان از فضاهاي شهري، مسكوني يا انبارها به منظور فعاليتهاي غيراصولي و مخل آسايش شهروندان استفاده مي كنند. هدف ديگر اين طرح شناسايي مشاغل قانوني از غيرقانوني، جلوگيري از تغيير شغل بدون كسب مجوز اتحاديه و حمايت از مشاغلي است كه به صورت قانوني عوارض مي پردازند و فعاليت مي كنند.