Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791120-50723S11

Date of Document: 2001-02-09

يادداشت اقتصادي طبيعت اقتصاد ايران و منتقدان دولت سازوكار رشد اقتصادي در ايران ماهيتي غيرپيچيده و نسبتا شناخته شده ميزان دارد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و ميزان بارندگي در يك دوره معين، دو عامل مهم در نرخ رشد توليد ناخالص داخلي هستند. ردپاي اين دو عامل را مي توان به خوبي در ارقام مربوط به شاخص هاي يادشده را در دو دهه گذشته ديد. ارقام اعلام شده توسط رئيس دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و رئيس كل بانك مركزي در روزهاي گذشته نشان مي دهدكه بر خلاف ميل و اصرار منتقدان دولت خاتمي، اقتصاد ايران از طبيعت خود پيروي كرده است و رشدي در حد و اندازه هاي معمول خود را تجربه كرده است. اما آنچه كه موجب تمايز كاركرد اقتصاد ايران در 3 سال گذشته با دوره هاي قبلي مي شود موفقيت مسئولان ارشد سازمان برنامه ريزي كشور و مسئولان پولي و ارزي در زمينه تنظيم و منضبطكردن رفتار متغيرهاي كلان اقتصادي اكنون است ديگر آشكار شده است كه با وجود تنظيم برنامه سوم توسعه كه ماهيتي نو و مترقي دارد، مي توان اميدوار بود كه كارنامه اقتصاد ايران در سالهاي آتي - اگر از برنامه عدول نكنيم - روشن است. مدافعان دولت خاتمي بايد اين دانايي را به دست آورند كه از كارنامه دولت در اقتصاد به ويژه كيفيت سياستگذاري آن دفاع كنند ومطمئن باشند كه منتقدان دولت در يك نبرد علمي و منطقي در داوري نسبت به كارنامه اقتصادي دولت ابزاري براي برنده شدن ندارند. گروه اقتصادي