Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791120-50721S2

Date of Document: 2001-02-09

بيشتر فرانسوي ها علاقه مند به سپردن اداره امور شهرها به دست زنان هستند گروه اجتماعي: بر اساس آخرين نظرسنجي در فرانسه، بيشتر فرانسويان تمايل دارند كه شهردار شهرشان يك زن باشد. به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي، نتايج اين نظرسنجي كه از سوي موسسه سي. اس. آ. - لونز انجام شده نشان مي دهد كه دو سوم فرانسويان از قرار گرفتن يك زن در راس شهرداري شهرشان در سال 2001 استقبال مي كنند. در حال حاضر تنها 8 درصد شهرداري ها در فرانسه در دست زنان است و اين نظرسنجي نشان مي دهد 66 درصد از زنان و درصد 63 از مردان مورد پرسش در اين نظرسنجي آرزو دارند پس از پايان انتخابات آينده شهرداري ها در فرانسه امور شهرشان توسط يك زن اداره شود. روزنامه لوموند نيز در اين زمينه مي نويسد، دارندگان اين طرز فكر بيشتر به جناح چپ فرانسه گرايش دارند به گونه اي كه شمار كساني كه از جناح چپ، موافق حضور يك زن در راس شهرداري هستند 73 درصد است. اين رقم در ميان طرفداران جناح راست فرانسه 55 درصد است. اين نظرسنجي مي افزايد: در مجموع، بدون در نظر گرفتن گرايشهاي سياسي افراد مورد سنجش 63 درصد از آنان معتقدند كه وجود يك زن در راس شهرداري اجراي دموكراسي در سطح جامعه را بهبود خواهد بخشيد. نتايج اين نظرسنجي حاكي است آموزش، امور اجتماعي و بهداشت زمينه هايي هستند كه حضور زنان مي تواند تغييرات قابل توجهي در آن ايجاد كند.