Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791120-50719S1

Date of Document: 2001-02-09

اصلا به جايزه فكر نكرده ام گفت وگو با حميد لبخنده كارگردان فيلم آبي در بخش مسابقه جشنواره سينماي جشنواره اي به مخاطب خاص مي انديشد نه همه مردم * شما از تلويزيون به سينما آمديد، فكر مي كنيد با اولين فيلمتان (آبي ) موفقيت نسبي تلويزيون و سريال سازي را تكرار؟ كنيد - بايد منتظر قضاوت مردم باشيم، ولي كساني كه فيلم را ديده اند معتقدند كه فيلم بسيار موفقي در جذب مخاطب خواهد بود. * ممكن است از سوابق هنري، تحصيلات و نقطه آغاز خود صحبت ؟ كنيد - من از سن 16 سالگي در اهواز زير نظر دكتر حسين علي طباطبايي شروع به آموختن تئاتر كردم. ما اولين گروهي بوديم كه در كلاس تئاتر ايشان ثبت نام اين كرديم موضوع به سال 1346 برمي گردد كه آقاي طباطبايي تئاتر كوچك اهواز را تاسيس كرد و هنرجويان جواني را پذيرفت و ما بازيگري و كارگرداني را نزد استاد آموختيم. در سال 52 وارد دانشگاه هنرهاي زيبا شده و در سال 56 فارغ التحصيل شدم. در اين دوره هم بازيگري و هم كارگرداني مي كردم. * در چه زمان با سينما آشنا؟ شديد - در همان دوران دانشجويي با سينماي آزاد همكاري مي كردم و فعال بودم. بعد از دوره دانشجويي در گروه آقاي سمندريان شروع به فعاليت كردم. آخرين كاري كه در گروه ايشان داشتم بازي در اجراي مرده هاي بي دفن و كفن ( ) 1358 بود. * كار تلويزيون را از كجا آغاز؟ كرديد - در سريال طلاق به كارگرداني مسعود اسدالهي بازي كردم و از سال 63 به نويسندگي و كارگرداني در تلويزيون پرداختم. از جمله كارهايم، راويان اخبار، شهر بي نهايت، حكايت نامه، مهر و ماه، داستان يحيي، گلستان خيال، ماه طلعت و داستان خالو بوده است. * موفق ترين كارهايتان كدام؟ بود - موفق ترين كارم سريال تلويزيوني در پناه تو بود كه البته قسمت هايي از آن پخش شد و پس از آن سريال در قلب من كه آن هم مخاطبين بسياري داشت. * تفاوت كار در تلويزيون و سينما را چگونه مي بينيد. - جلوه تلويزيون فرهنگي تر و جلوه سينما تجاري تر است. در تلويزيون دغدغه برگشت سرمايه وجود ندارد، ولي اين دغدغه در سينما هست. سينما صنعت - هنر است. * پس بايد در سينما وسواس بيشتري به خرج؟ داد - قاعدتا نبايد فرقي در وسواس كار داشته اگر باشند كسي بخواهد كار درست انجام بايد دهد، در هر دو زمينه وسواس داشته باشد. اين دو دو جلوه، متفاوت از كارهاي تصويري هستند. * در واقع تلويزيون يك رسانه غيرانتفاعي است و سينما انتفاعي؟ است - البته منظور سينماي ملي است و نه سينماي جشنواره اي، چون سينماي جشنواره اي دغدغه بازگشت سرمايه را ندارد و به مخاطب خاص مي انديشد و نه همه مردم. * فيلم شما در بخش مسابقه فيلم فجر پذيرفته شده است. فكر مي كنيد جايزه اي؟ ببرد -در موقع ساخت فيلم آبي اصلا به جايزه فكر نكردم. * پس به چه فكر؟ كرديد -به مردم. * فكر مي كنيد فيلمساز بايد تابع سليقه غالب جامعه؟ باشد - فكر مي كنم فيلمساز هر دو جنبه را بايد در نظر بگيرد، هنر و پسند اين عامه دو لازم و ملزوم يكديگرند. سينما بايد مخاطب داشته باشد. شما اگر مخاطب را از سينما بگيريد، چه چيز از آن باقي؟ مي ماند البته دقت در ساختار هم بسيار مهم است. * نظر مردم و منتقدان در جشنواره ممكن است باعث تغييراتي در فيلم؟ بشود - بله ممكن است صحنه هايي از فيلم كوتاه شود يا در موسيقي يا صدا تجديدنظر گردد. جشنواره عامل خوبي براي عيبيابي و رفع نقص است. * نظر منتقدان را تا چه حد موثر؟ مي دانيد -حضور منتقد آگاه و بي غرض براي فيلمسازان ضروري است اما متاسفانه در مملكت ما كار نقد آميخته با مسائل پشت پرده مي شود و جايگاه خود را از دست مي دهد. * نظر منتقدان تا چه حد در جذب يا دفع مردم موثر؟ است - چندان موثر نيست، مگر در مورد فيلمهاي مهجور يا فيلمهايي با مفاهيم عميق كه منتقدان صاحبنظر مي توانند گره هاي آن را براي مخاطب باز كنند. * انتخاب بازيگر تا چه حد در موفقيت فيلم نقش؟ دارد - انتخاب درست بازيگر قطعا در ميزان موفقيت فيلم موثر است. * شما چه روشي در هدايت بازيگران؟ داريد - قبل از آغاز فيلمبرداري جلسات متعدد تمرين و روخواني متن داريم و براي تك تك نقش ها، به تحليلي شخصي بين كارگردان و بازيگر مي رسيم و براساس آن شخصيت ها را مي سازيم. هنگام فيلمبرداري، مبتني بر تمرينات و نتايجي كه مي گيرم روند رو به رشد نقش ها را در طول خلاقيت بازيگر هدايت مي كنم كه گهگاه به نكات مشتركي در مورد تحول نقش هم مي رسيم و همان زمان اعمال مي كنيم. * پس شما تمرين گروهي را قبل از فيلمبرداري يك ضرورت ؟ مي دانيد - تمرينات گروهي براي كشف يكديگر و عكس العمل ها در تقابل نقش و موقعيت ها قبل از فيلمبرداري، گروه را تبديل به يك خانواده مي كند و در واقع ما يك زندگي خانوادگي را جلوي دوربين مي بريم و اين زندگي خانوادگي ماست كه به تصوير كشيده مي شود. * از بازيگرانتان راضي؟ هستيد - در اين فيلم به اندازه استعداد و خلاقيت بازيگرانم از آنان راضي هستم. * شما در كار نمايش از چه كساني تاثيرپذير؟ بوده ايد - سينماگراني كه دوست دارم، معلمان هميشگي من هستند. * از آنان تاثير مستقيم؟ گرفته ايد -تاثير مستقيم نگرفته ام ولي در ناخودآگاهم مي دانم كه تحت تاثير آنان هستم. * مي توانيد نامي از آنان؟ ببريد - برگمن، بونوئل، هيچكاك و فورد را بسيار دوست دارم و از هموطنانم كارهاي بيضايي، كيميايي، مهرجويي و تقوايي را بيشتر از سايرين مي پسندم. گفت وگو: احمدرستمي جم