Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791119-50717S2

Date of Document: 2001-02-08

واردات چاي مشت نمونه خروار... دست يازيدن موسسات و سازمان ها در واردات كالا بي آنكه سنخيتي ميان وظايف آنان با حرفه تجارت وجود داشته باشد، در كشور ما ابعاد نگران كننده اي پيدا كرده است. به عنوان مثال مي توان به واردات چاي اشاره كرد و بنابه خبرهايي كه در مطبوعات درج شده، دست هاي فراواني در واردات چاي از سيلان و هندوستان فعال شده اند و به قيمت سوداندوزي اين قماش از تاجران تازه از راه رسيده، كشاورزي و صنعت چاي در داخل كشور دچار سهمگين ترين ضربه ها مي شود و ممكن است تا يك دهه ديگر چايكاران ما نتوانند با رغبت اين حرفه را دنبال كنند. چشم دوختن به سود واردات براي تامين بودجه دستگاهها و سازمانهاي گوناگون روند پرخسارتي براي اقتصاد كشور ما مي باشد و بايد هر چه سريع تر متوقف شود. مظفر فرهنگي قديم