Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791119-50716S12

Date of Document: 2001-02-08

شهردار مشهد: تعريف درست جايگاه قانوني شوراها مشكلات اداره شهرها را رفع مي كند بدترين نوع منابع درآمدي در ايران، براي شهرداري ها در نظر گرفته شده است. به گزارش خبرنگار ما، مهندس نوروزي شهردار مشهد همچنين گفت: عوارض صدور پروانه هاي ساختماني، فروش تراكم و جرائم و تخلفات ساختماني 3 منبع عمده اي هستند كه 75 درصد درآمدهاي شهرداري ها را تشكيل مي دهند. وي ضمن انتقاد از اين رويه غلط در كشور گفت: كسب درآمد از اين طريق موجب مي شود كه درآمدهاي شهرداري ناپايدار بوده و هر سال تغيير كند درصورتي كه بيشترين ميزان درآمدهاي شهرداري ها در ديگر نقاط جهان از خريد و فروش كالا و مبادلات تجاري شهروندان تامين مي شود. مهندس نوروزي افزود: كسب درآمد از محل تخلف شهروندان در بخش ساخت و ساز موجب ترويج اين فرهنگ غلط و آسيبهاي جدي در زيبايي شهرها مي شود درحالي كه شهروندان اروپايي در هيچ شرايطي مجاز به تخلفات ساختماني نيستند و در صورت ارتكاب آن، بي درنگ با تخريب مورد خلاف مواجه مي شوند. وي گفت: بسياري از مواردي كه مربوط به اداره شهرها مي شود در هيات دولت راي لازم را به دست نمي آورد، زيرا در هر شهري بخشي نگري مي شود و اين نگاه بخشي نگري موجب مي شود كه بسياري از عوارض مربوط به شهرداري ها بدون دليل حذف شود و براي پيشبرد هر طرحي در كشور ابتدا عوارض شهرداري بخشوده شود. شهردار مشهد افزود: اگر به قانون شوراها توجه شود و جايگاه واقعي و حقيقي شوراها به درستي تعريف شود اين مشكلات رفع مي شود، زيرا شوراها وامدار مردمند و با حساسيت بيشتري به خواست شهروندان توجه دارند، درحالي كه متاسفانه در حال حاضر آنها به عنوان شوراي شهرداري انجام وظيفه مي كنند و فقط پيشنهاددهنده طرح ها هستند، درصورتي كه براساس قانون اساسي كشور تمام دستگاه ها و سازمانها ملزم به پاسخگويي به شوراها هستند و بايد با شوراها همكاري كافي و لازم را داشته باشند. مهندس نوروزي با اشاره به بيش از 13 ميليون مسافري كه هر سال وارد مشهد مي شوند گفت: طرح جامع گردشگري شهر مشهد تهيه و در حال حاضر بيش از 100 طرح با مشاركت بخش خصوصي در دست اقدام است. همچنين 15 طرح در حال اجرا و 30 طرح ديگر قراردادهاي آن بسته شده است.