Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791119-50715S3

Date of Document: 2001-02-08

احداث باند هليكوپتر امداد در 3 منطقه تهران گروه شهري: به همت شهرداري منطقه 12 و براي نخستين بار طرح احداث باند هليكوپتر امداد در پارك شهر، شوش و خواجوي كرماني به مورد اجرا درآمد. به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 12 مسئول اجراي اين طرح گفت: با توجه به فعاليت اورژانس تهران در زمينه امداد هوايي و آمادگي تعدادي از بيمارستانهاي تهران جهت فرود اضطراري هليكوپتر، و به منظور مساعدت به بيماراني كه نياز به امداد سريع دارند شهرداري منطقه 12 با اختصاص مكانهايي در پارك شهر، شوش و خواجوي كرماني شرايط فرود اضطراري هليكوپتر امداد را فراهم آورده است. بدين ترتيب در زمان اضطراري، هليكوپتر امداد مي تواند در اين بوستانها نسبت به حمل ونقل مصدومين و انجام كمكهاي اوليه به آنان اقدام نمايد.