Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791118-50704S1

Date of Document: 2001-02-07

ويژگيهاومشكلات فراروي كشاورزي در استان گلستان گروه شهرستانها: حدود 520 هزار هكتار از اراضي ديم و آبي استان گلستان زيركشت انواع محصولات كشاورزي مي رود و چون در بعضي از اراضي دوبار كشت مي شود اين ميزان به 650 هزار هكتار مي رسد كه البته با توجه به مطالعات انجام شده با سرمايه گذاري اندك تا 870 حتي 900 هزار هتكار از اراضي استان را مي توان زير كشت برد. استان گلستان به عنوان يكي از چهار استان مطرح كشور در شمار مستعدترين مناطق براي كشاورزي اقليم است متنوع، اراضي حاصلخيز، وجود زنان و مردان سخت كوش و پركار باعث شده كه فعاليت بخش كشاورزي گلستان همچنان در سطح استانهاي كشور شاخص و ممتاز باشد. ميزان توليد محصولات كشاورزي استان به رغم وجود كاستي هاي متعدد از نظر كمي و كيفي در بيشتر كشت و كارها رشد چشمگيري داشته است. آمارها نشان مي دهد كه در سال 58 توليد سالانه محصولات كشاورزي استان يك ميليون و 260 هزار تن بوده است اما اكنون به بيش از 2 ميليون و 400 هزار تن افزايش يافته است. رئيس سازمان كشاورزي استان گلستان در گفت وگو با خبرنگار همشهري در گرگان با اشاره به ويژگي هاي منحصر به فرد كشاورزي منطقه و مشكلات جدي و اساسي بخش كشاورزي، به بيان راههاي توسعه كشاورزي استان گلستان پرداخت و گفت: براي مثال ميزان خريد گندم مازاد كشاورزان در برنامه اول توسعه حدود 30 هزار تن بوده است اما در سال زراعي گذشته به رغم خشكسالي شديد در فصل بهار كه در اين ايام، گندم به آب نياز دارد تاكنون بيش از 650 هزار تن گندم توسط سازمان تعاون روستايي، اداره كل غله و شركت خدمات حمايتي از كشاورزان خريداري شده است. همچنين در بعضي از سالها به دليل شرايط اقليمي و وجود بيماري زنگ بخش زيادي از مزارع گندم استان از بين مي رفت كه اكنون با كار خوب و مناسب محققان كشاورزي و معرفي بذور جديد و مقاوم در مقابل بيماريهاي منطقه كمترين خسارت به گندم وارد مي شود و با اجراي طرح ملي افزايش عملكرد گندم، آموزش لازم به كشاورزان، تهيه ماشين آلات مورد نياز براي تغيير در وضعيت كشت گندم و با حداقل سرمايه گذاري براي خريد مازاد گندم سال گذشته حدود 40 هزار تن بيش از مجموع 16 استان كشوربوده است. مهندس محمود نهاوندي نژاد با اشاره به عملكرد مناسب بعضي از محصولات دانه هاي روغني و افزايش سطح توليد محصول كلزا گفت: توسعه كشت كلزا در گلستان بخش زيادي از روغن مصرفي كشور را تامين كرد. محصول زيتون نيز به لحاظسطح زير كشت در استان به شدت افزايش داشته به طوري كه از سال گذشته در عرض يك سال استان گلستان از رتبه پنجم به رتبه اول در كشور ارتقاء يافته است و تاكنون هشت هزار هكتار از اراضي استان زيتون كاري شده است و امسال نيز كاشت زيتون در 5 هزار هكتار در اراضي شيبدار و كم بازده شمال استان آغاز شده است. وي همچنين با اشاره به افزايش عملكرد محصول سيبزميني و رفع نياز بازار به اين محصول با اجراي طرح استمرار كشت، از افزايش سطح زير كشت محصولات صيفي و سبزي و گلخانه اي خبر داد. نهاوندي نژاد با اشاره به افزايش 20 درصدي سطح زير كشت برنج طي سال جاري در استان گفت: با توجه به اين كه گلستان از استانهايي است كه از آب موجود در آن بايد براي كشت محصولات مناسبتر كه زمينهاي بيشتري را زير كشت ببرد، استفاده كرد، افزايش سطح زير كشت برنج مورد توصيه سازمان كشاورزي در اين استان نيست وكشاورزان بايدكشت برنج را تا حد منطقي كاهش دهند. رئيس سازمان كشاورزي استان گلستان در خصوص پنبه به عنوان يك محصول استراتژيك و كاهش سطح زيركشت آن در 10 سال گذشته گفت: اين امرعوامل متعدد دارد از جمله اين كه پنبه با داشتن محصولات رقيب دراستان محصولي است كه به مدت طولاني از زمان كاشت تا برداشت نياز دارد و زحمت و هزينه هاي كشت و برداشت آن نيز نسبت به ساير محصولات بيشتر است و از طرفي چون قيمت آن وابسته به قيمت محصولات نساجي است و به صورت مستقيم و غيرمستقيم كنترل مي شود و بهاي آن همواره همراه با هزينه هاي توليد افزايش پيدا نمي كند، به همين دليل كشاورز به تدريج تمايل خود را براي كشت پنبه از دست مي دهد و امسال نيز به دليل قيمت گذاري نامناسب پيش بيني مي شود 40 درصد كاهش سطح زيركشت داشته باشد. رئيس سازمان كشاورزي گلستان با اشاره به ضرورت اتخاذ تدابير لازم براي مقابله با بي آبي بويژه به هنگام خشكسالي و سرمايه گذاري در بخش تامين آب گفت: در كنار طرحهاي بزرگ كه حياتي است بايد طرحهاي كوچك تامين آب نيز مدنظر باشدو تا زماني كه براي تامين آب و پيشگيري از خشكسالي بطور كافي سرمايه گذاري نشودما همچنان با تنش خشكسالي مواجه خواهيم بود. وي افزود: در حال حاضر فقط از نيمي از آبهاي جاري در سطح استان گلستان استفاده و نيمي ديگر از دسترس خارج مي شود اما در حالي كه كشاورزان به شدت به آب نياز دارند راندمان آبياري در مزارع 37 درصد است و ما از همين آبي هم كه در دسترس است نمي توانيم بصورت كامل استفاده كنيم. نهاوندي نژاد اضافه كرد: گلستان يكي از استانهاي پيشتاز در سيستم آبياري تحت فشار است اما در اين زمينه سرمايه گذاري كافي نشده و اعتبارات استان پاسخگوي نيازهاي موجود براي اجراي اين طرح نيست و در فصل آب به رغم همه سرمايه گذاريهاي انجام شده در آغاز راه هستيم و به سرمايه گذاري بيشتري نياز داريم. وي در موردمشكل ديرينه تامين كافي و توزيع به موقع نهاده هاي كشاورزي به عنوان يكي از مشكلات پيش روي كشاورزان گفت: از آن جا كه بخشي از تامين نهاده ها وارداتي است بايد سهميه ارزي كافي از سوي مراجع ذيصلاح اختصاص يابد كه يا به موقع اختصاص نمي يابد و يا ميزان آن كافي نيست و در نهايت باعث كمبود در تامين نهاده ها و نارضايتي كشاورزان و كاهش محصولات مي شود. وي تصريح كرد: سازمان كشاورزي با توجه به مسئوليتي كه در قبال تحويل به موقع نهاده ها به كشاورزان دارد و براي اين كه از نهاده هاي تحويلي دربهترين شرايط استفاده شود و براي كشاورزان مفيد باشد، برتحويل به موقع نهاده ها اصرار دارد. نهاوندي نژاد خاطرنشان كرد: در مورد مكانيزاسيون به ويژه تامين نيروي محركه و تراكتور، استان به شدت دچارمشكل است اما با مساعدت دولت 322 دستگاه تراكتوراز طريق بانك كشاورزي دريافت و هزينه 155 دستگاه آن پرداخت شده و تا پايان امسال بين كشاورزان توزيع مي شود. همچنين موافقت هاي اوليه براي اختصاص يكهزار دستگاه تراكتور از وزارت كشاورزي گرفته شده كه در صورت تحقق آن مشكل مكانيزاسيون استان برطرف خواهد شد. وي افزود: كافي نبودن نهاده هاي كشاورزي يكي از مسائلي جدي استان است و تا 20 سال آينده هم هر تغييري كه بخواهيم در وضعيت استان گلستان ايجاد كنيم بازهم محور اقتصاد استان متكي به كشاورزي است بنابراين بايد معضل كمبود نهاده ها را جدي بگيريم. رئيس سازمان كشاورزي گلستان افزود: علاوه بر كوچك بودن زمين هاي كشاورزي كه از مشكلات مهم كشاورزي استان محسوب مي شود، عدم سرمايه گذاري كافي دربخش كشاورزي به ويژه درصنايع تبديلي و آب و خاك از موانع مهم توسعه اين بخش است كه بايد بخشهاي دولتي، خصوصي وتعاوني ها در اين امر تشويق شوند. زماني مي توانيم از وضعيت كشاورزي استان راضي باشيم كه ضمن استفاده از استعدادهاي آن، سرمايه گذاري به حد كافي صورت گرفته و كشاورزان ازآموزش هاي لازم برخوردار و صنايع وابسته به بخش كشاورزي گسترش يافته باشد. به گفته وي تغيير در كشت اراضي شيبدار، افزايش راندمان آبياري، ايجاد تشكلهاي ايجاد تعاوني، تعاوني، كاهش مصرف سم، استفاده بهينه از نهاده هاي كشاورزي، ايجاد تعاوني، ايجاد زمينه هاي اشتغال با راه اندازي شركت تعاوني براي فارغ التحصيلان كشاورزي، توسعه صنايع تبديلي و صنايع فرآوري و فعاليت هاي تحقيقاتي از اولويت هاي سازمان كشاورزي استان گلستان در برنامه سوم توسعه است. گلستان هم اكنون دركشت و توليد پنبه و دانه هاي روغني رتبه اول، گندم رتبه دوم و از نظر سطح زيركشت زيتون حائز رتبه اول در كشور است.