Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791117-50690S5

Date of Document: 2001-02-06

يك كارشناس شهرسازي: برنامه ريزي شهري در ايران ناموفق بوده است گروه شهري: فعاليت هاي شهرسازي و برنامه ريزي شهري طي 30 سال گذشته در ايران و به ويژه شهر تهران ناموفق بوده است. به گزارش خبرنگار همشهري، دكتر منوچهر تشت زر كارشناس شهرسازي ديروز در ادامه سلسله كنفرانس هاي علمي تخصصي شوراي شهر تهران با اعلام اين مطلب گفت: با وجود فعاليت سازمانهاي متعددي كه طي 30 سال گذشته كار برنامه ريزي و ساماندهي امور شهري را در دستور كار خود قرار داده اند، شهر تهران و شهروندان تهراني امروزه با كمبودهاي اساسي و مشكلات فراواني روبرو هستند كه اداره امور شهري و سكونت و فعاليت اقتصادي در شهر را به صورت يك معضل درآورده است. وي دو عامل عمده اين ناكارايي را يكي مشكلات تئوريك و متدولوژيك موجود در رشته برنامه ريزي شهري و ديگري را شرايط خاص محيط شكل گيري فعاليت هاي مربوط به برنامه ريزي شهري در ايران و در تهران دانست. وي خاطرنشان ساخت: هيچ ديدگاه روشني از آينده شهر تهران وجود ندارد و شهرسازي در جهتي كه بساز و بفروشها هدايت مي كنند حركت مي كند كه در اين صورت هر چه شهر بي رويه رشد كند هزينه عمليات زيربنايي آن نيز بالاتر خواهد رفت. وي با اشاره به اهميت مشاركت مردم و استفاده از نظرات آنها در برنامه ريزي شهري ابراز اميدواري كرد شوراي اسلامي شهر تهران به عنوان يك نهاد مردمي مسئله مشاركت مردم در برنامه ريزي شهري را مورد توجه قرار دهد.