Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791116-50678S7

Date of Document: 2001-02-05

بيانيه سازمان مجاهدين انقلاب: شرايط باز قتل هاي زنجيره اي همچنان زنده توليد فاجعه است گروه سياسي: سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي با صدور بيانيه اي به تشريح ديدگاه خود در قبال مسائل قضايي روز - به ويژه پرونده قتل هاي زنجيره اي - پرداخت. در بخشي از بيانيه اين تشكل سياسي با اظهار تاسف نسبت به بي پاسخ ماندن پرسش هاي فراوان افكار عمومي در اين خصوص آمده است: تنها با حل شفاف و علني چنين مسئله اي است كه مي توان علاوه بر حوزه قضايي، در حوزه اجتماعي نيز به مختومه شدن پرونده اميد بست و براي هميشه آن را به بايگاني تاريخ سپرد. متاسفانه نحوه برگزاري دادگاه و راي صادره چنان اميدي را تضعيف و مشكلات متعددي را ايجاد كرده است. دادگاهي كه نتواند اولياي دم و خانواده هاي قربانيان قتلهاي زنجيره اي را اقناع كند، چگونه خواهد توانست به ابهام ها و پرسش ها و نگراني هاي موجود در افكار و وجدان عمومي پاسخ گويد و به پايان قطعي و تاريخي پرونده ياري رساند. هرچند كه براساس اصل 165 قانون اساسي براي تامين نظم و حفظ عفت عمومي، مي توان دادگاهي را غيرعلني برگزار كرد، اما آيا علني شدن چنين دادگاهي كه رسيدگي به جنايات گروهي به اصطلاح خودسر را وجهه همت خود قرار داده بود، نظم يا عفت عمومي را به خطر مي انداخت يا به كشف حقيقت، اجراي عدالت و بالنتيجه تحكيم قانون گرايي و نظم كمك؟ مي كرد در بخش ديگري از اين بيانيه تصريح شده است: دستگاه قضايي ما بايد بداند كه رسيدگي مدني به پرونده حاضر و عدم ورود به جنبه هاي سياسي، امنيتي و جنايي اين پرونده، آشكارا برخلاف ماهيت پرونده است و چنان كه در مقدمه راي صادره آمده حفظ،، نظام نظم و امنيت جامعه را به عنوان اصلي اساسي مبنا گرفته است. متاسفانه اين اصل مقدماتي كمترين تاثيري در نحوه رسيدگي به پرونده در مرحله كنوني نگذاشته و به قاتلان و مقتولان همچون دو طرف عادي نگريسته شده است. وانگهي قاضي در انطباق اتهامات با مواد قانوني هيچگاه مكلف به تبعيت از كيفرخواست نيست و نمي تواند بدين طريق از خود سلب مسئوليت كند. به دليل همين تقليل و تحديد انحرافي است كه راي صادره به تبع رويكرد خاصي كه دستگاه قضايي در اين مرحله، در جهت رسيدگي به پرونده اختيار نموده، از ايضاح حقيقت و پاسخگويي به پرسشهاي موجود ناتوان مانده است. پرسش هايي از اين قبيل كه انگيزه ها و اهداف مجرمان چه بوده است و چرا مي خواسته اند از طريق حذف فيزيكي، گروهي از شهروندان را نابود؟ كنند مباني نظري و تحليلي آنان چه بوده و پس زمينه ها و ريشه هاي فكري و عملي آن در گذشته به كجا مي رسيده؟ است كمااينكه در مورد برخي از درگذشتگان پيش از دوم خرداد مسموعاتي موجود است، كه بر دستگاه قضايي شايسته نيست احراز صحت و سقم آنها را فروگذار نمايد، يا هنوز به اين سئوال پاسخ گفته نشده كه وضعيت سعيد امامي و نقش و جايگاه او در پرونده پروژه چندين ساله قتلهاي سياسي چه بوده؟ است بيانيه مجاهدين انقلاب همچنين در ادامه خاطرنشان كرده است: اين پرسش ها و دغدغه ها، هنگامي جدي تر مي شود كه متاسفانه تداوم برخي نظريه ها، تحليل ها و روش ها كه خاستگاه بنيادين قتلهاي زنجيره اي را در عرصه تئوريك و متديك به شمار مي رود، باز توليد فاجعه در آينده را همچنان محتمل و زنده نگه داشته دادگاه است رسيدگي به پرونده فاجعه بار قتل هاي زنجيره اي وظيفه اي بس سنگين تر از احقاق حق اولياي دم با پرداخت ديه و قصاص برعهده دارد. عدم رسيدگي ريشه اي و همه جانبه به چنين پرونده ملي، مي تواند ويروس هاي خطرناك و كشنده اي را كه اينك به دليل نامساعد بودن محيط به حالت كمون و خفته درآمده در آينده محتمل نزديك يا دور كه مجددا فضاي مناسب پيدا مي كند را فعال و بيدار سازد و مردم ما در آينده نيز شاهد جنايت ها و قرباني هاي ديگري باشند.