Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791116-50674S9

Date of Document: 2001-02-05

شوراي اروپا در مورد آزادي مطبوعات و رسانه ها به آذربايجان هشدار داد شوراي اروپا به جمهوري آذربايجان عضو جديد اين شورا درباره محدوديت آزادي مطبوعات هشدار داد. به گزارش خبرگزاري فرانسه، دبير كل شوراي اروپا، طي بيانيه اي از جمهوري آذربايجان خواست دستور تعطيلي دو ايستگاه تلويزيوني خصوصي رالغو كند و اجازه دهد تا بررسي و تصويب قانون مربوط به فعاليت اين صنف به فعاليت خود ادامه دهند. در اين بيانيه آمده است، تعطيلي اين دو ايستگاه تلويزيوني، موجب تضعيف منابع دسترسي مردم خارج از پايتخت به اطلاعات شده است. دبير كل شوراي اروپا گفته است، جمهوري آذربايجان از زمان ملحق شدن به شوراي اروپا متعهد به پاسداري از آزادي بيان و محكوم كردن محدوديت رسانه ها شده است.