Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791113-50653S7

Date of Document: 2001-02-02

اظهار نظر نمايندگان در پي جلسه غيرعلني مجلس: مناقشات خاتمه مي يابد اعتماد به وزارت كشور همچنان پابرجاست موسي قرباني: انتساب جرم به تاج زاده محرز نيست، از نظر قضايي نمي توان با او برخورد كرد جليل سازگارنژاد: ايمان وباور دوستان نسبت به امانت داري و توانمندي تاج زاده بيشتر شد جلسه غيرعلني ديروز مجلس افق روشني از حل مسائل مورد مناقشه در آستانه هشتمين انتخابات رياست جمهوري گشود. بر اساس آنچه از جلسه ديروز مجلس شنيده مي شود توضيحات وزير كشور و رئيس ستاد انتخابات براي نمايندگان مجلس كم وبيش قانع كننده بوده است. همچنين بر اساس اظهارات وزير كشور عالي ترين مقام قضائي كشور اعتقادي به وقوع جرم توسط رئيس ستاد انتخابات ندارد. به اين ترتيب مي توان اميدوار بود فضاي ابهام و ترديدي كه نسبت به يكي از اركان اجرايي كشور در چند روز اخير ايجاد شده بود خاتمه يافته و در اين مقطع حساس آرامش به فضاي سياسي كشوربازگردد. وزير كشور به نقل از رئيس قوه قضائيه اعلام كرده است كه هيچ تخلفي از سوي تاج زاده رئيس ستاد انتخابات كشور صورت نگرفته است. به گزارش خبرنگار همشهري موسوي لاري وزير كشور ديروز در پايان جلسه غير علني مجلس شوراي اسلامي كه به موضوع احضار تاج زاده به عنوان متهم اختصاص داشت گفت: هفته پيش كه خدمت آقاي هاشمي شاهرودي بودم ايشان اشاره كرد كه در كل گزارش سازمان بازرسي هيچ موردي كه نشان دهد ستاد انتخابات و يا مسئول آن مرتكبخلافي شده اند ديده نمي شود. موسوي لاري تاكيد كرد كه رئيس قوه قضائيه اين مطلب را به نقل از رئيس سازمان بازرسي كل كشور عنوان مي كرد. وزير كشور اضافه كرد: حال چراقاضي آقاي تاج زاده را احضار كرده است پرسشي است كه ما هم به دنبال پاسخ آن هستيم. وزير كشور در پاسخ به پرسش يكي از خبرنگاران در مورد شايعه شرط برگزاري انتخابات در صورت بركناري تاج زاده گفت: ما در جامعه اي هستيم كه هر كس هر جا نشسته وابستگي جناحي خاصي دارداما نمي توان گفت اگر كسي وابسته به جناح خاصي است، انتخابات را برگزار نمي كنيم. هر كس بايد به قانون تن دهد. وي گفت: مثلا آقايان جنتي و تاج زاده هر دو گرايش سياسي دارندولي طبيعتا نبايد گرايش سياسي خود را در مسئوليت هايشان دخالت دهند. موسوي لاري در پاسخ به اين پرسش كه اگر تاج زاده محكوم شود آيا جانشيني براي وي؟ داريد گفت: تاج زاده هيچ جرمي مرتكب نشده و محكوم هم نمي شود و جانشيني براي وي وجود ندارد. خاطرنشان مي شود جلسه غير علني مجلس شوراي اسلامي براي بررسي علت احضار تاج زاده رئيس ستاد انتخابات كشور روز گذشته با حضور تاج زاده، خبره معاون رئيس سازمان بازرسي كل كشور، مروي معاون اول رئيس قوه قضائيه، وزير دادگستري و وزير كشور برگزار شد. خليل سازگارنژاد عضو هيات رئيسه مجلس در اين باره در جمع خبرنگاران گفت: در ابتداي جلسه از سوي نماينده سازمان بازرسي گزارشي در خصوص مسئله انتخابات تهران ارائه شد و سپس گزارش وزارت كشور و پرسش هاي نمايندگان مطرح گرديد. وي محور بحث جلسه غير علني را تنها در مورد گزارش سازمان بازرسي كل كشور از انتخابات تهران عنوان كرد و گفت: اين گزارش مبناي احضار تاج زاده به دادگاه قرار گرفته است. سازگارنژاد گفت: آنچه كه من از جلسه مجلس برداشت كردم اين بود كه اعتماد عمومي نسبت به تاج زاده افزايش يافت و ايمان و باور دوستان نسبت به امانتداري و توانمندي او بيشتر شد. پس از پايان جلسه غيرعلني مجلس، تعدادي از نمايندگان مجلس در جمع خبرنگاران نظرات خود را در مورد اين جلسه مطرح كردند. موسي قرباني يكي از نمايندگان منتسب به جناح راست در اين زمينه گفت: اينكه در جريان انتخابات تهران جرمي اتفاق افتاده قابل ترديد نيست ولي بحث مسائل قضايي بااداري فرق دارد. وي در توضيح اين گفته خود افزود: از نظر اداري اگر بخشداري تخلف كند نماينده مجلس وزير كشور را مورد پرسش قرار مي دهد در حالي كه در سيستم قضايي بايد بين جرم و مجرم رابطه مستقيم برقرار باشد يعني نمي توان كسي را به جرم ديگري مورد مجازات قرار داد. وي تاكيد كرد: با اين مسائل كه در جلسه مطرح شد انتساب جرم به تاج زاده محرز نيست بنابراين از نظر اداري شايد بتوان با تاج زاده برخورد كرد ولي از نظر قضايي نمي شود. قرباني تاكيد كرد كه اگر وي در مقام قاضي پرونده بود، تاج زاده را مجرم نمي شناخت. فاطمه حقيقت جو نماينده تهران نيز در اين مورد گفت: نكته مهم گزارش سازمان بازرسي كل كشور كه به هيات رئيسه مجلس ارائه شده و ظرف روزهاي آينده منتشر خواهد شد اين است كه فقط 50 صندوق راي تهران مخدوش بوده در حالي كه شوراي نگهبان 720 هزار راي مردم را باطل كرده است. دادفر نماينده بوشهر نيز گفت: نكته مهم طرح يك پرسش از سوي يكي از نمايندگان بود كه تا پايان جلسه نيز بي پاسخ گذاشته شد و آن پرسش اين بود كه چرا در گزارش سازمان بازرسي كل كشور هيچ جا از تخلفات شوراي نگهبان نامي برده نشده و يا در جايي از گزارش مشاهده نمي شود كه در رفتار شوراي نگهبان كنكاشي صورت گرفته باشد. وي افزود: گزارش سازمان بازرسي خواستار تعقيب شديد مديران ستاد انتخابات شده در حالي كه در مورد هيات نظارت به توصيه اكتفا شده است. ناصر قوامي رئيس كميسيون قضايي مجلس نيز سخنان تاج زاده را تكان دهنده خواند و گفت: تاج زاده مي گفت در گزارش سازمان هر جا به هيات اجرايي رسيده اند سوء جريانات مطرح شده در حالي كه درباره هيات نظارت سهل انگاري را عنوان كرده اند در حالي كه اگر سوءجريان بوده كه مربوط به هر دو هيات اجرايي و نظارت است و اگر سهل انگاري بوده آنهم مربوط به دو هيات مي شود.