Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791113-50651S4

Date of Document: 2001-02-02

گزارش امروز كودكان دستفروش سهم گلفروش كوچك چقدر؟ است همه آنها يكي هستند چه فرقي مي كند نامش اكبر باشد يا كبري دختر باشد يا پسر 9 ساله باشد يا 14 ساله اهل دشتهاي سرسبز سبلان باشند يا بيابانهاي تفتيده؟ جنوب همه آنها فراموش شده اند، كودكاني با سرنوشت مشترك و غمبار كه بعيد به نظر مي رسد طرح و برنامه خاصي براي سامان بخشيدن به سرنوشت نابسامان آنها وجود داشته باشد. گروه شهري: بسته آدامسي، دسته گلي، چسب زخمي را با سماجت بسيار جلوي رويت مي گيرند، و با لحني التماس آميز احساس تو را بين خريدن و نخريدن به چالش مي گيرند. چه رقابت دردناكي بر سر فروش با يكديگر دارند، كافي است از يكي چيزي بخري و ديگري دست خالي بماند تا با مشت و لگد به جان هم بيفتند. كافي است تكه ناني دست يكي بيفتد تا جنجالي برسر تصاحب هر لقمه آن از هر سو به پا شود. اينها به كودكان دستفروش مشهورند به عنوان كودكان خياباني هم از آنها نام مي برند چرا كه بيشترين وقت خود را در خيابانهاي شهر مي گذرانند. كودكاني كه ساعات طولاني كار مي كنند ولي دستمزد اندك دارند، چسب زخم مي فروشند بي آنكه مرهمي براي زخم خودشان باشد. به گفته دكتر فاطمه قاسم زاده مشاور و روانشناس كودك بچه هاي دستفروش و خياباني از بسياري از حقوق انساني خود محرومند، آنها توسط باندهاي مخوف به بيگاري كشيده مي شوند، به صورت گروهي نگهداري مي شوند، مدرسه نمي روند، بهداشت، خوراك، استراحت و پوشاك مناسب و كافي ندارند و از خلاهاي عاطفي در رنج هستند. به عنوان آينده سازان كشور هيچ آمادگي و مهارتي براي اداره امور آينده كشور ندارند، در شرايط نابهنجار و آسيبزايي هستند كه ضريب بروز جرايم را بالا مي برند. وي معتقد است روز به روز بر تعداد كودكان خياباني اضافه آنها مي شود اغلب اهل شهرستانند، عده اي همراه با خانواده هايشان به تهران مهاجرت مي كنند و عده اي ديگر كه در اكثريت هم هستند توسط پدر و مادرشان به دليل فقر و نداري با مبلغ ناچيز سالانه 7060 هزار تومان به باندهاي سوءاستفاده گر اجاره داده مي شوند، تا وسيله اي براي كسب درآمد خانواده باشند. متاسفانه تلاش ما براي دسترسي به مقامات مسئول و كسب آمار دقيق از تعداد كودكان خياباني، گروه سني، جنسي، سطح سواد، محل تولد و يا طرحهاي در دست اقدام براي بهبود وضعيت اين كودكان به نتيجه نرسيد. اين كودكان از طريق كمكهاي مردمي كه اغلب به دلايل احساسي صورت مي گيرد، روزگار مي گذرانند و در بسياري از موارد ديده شده است مردم هنگام برخورد با چنين كودكاني دستي در جيب مي برند و حتي علي رغم نيازشان صرفا از روي ترحم، جنسي خريداري و يا كمكي مي كنند غافل از اينكه سهم كودكان در اين معامله بسيار اندك است و هر آنچه هست به جيب باندهاي سوداگري مي رود كه اين كودكان را به استثمار مي كشند. دكتر قاسم زاده ضمن تاكيد بر نقش مهم دولت به عنوان متولي رسيدگي به امور چنين كودكاني نظير سازمان بهزيستي، قوه قضائيه، نيروي انتظامي و مراكز امداد و درمان، بهترين راه حل را سازماندهي كردن كار اين كودكان از طريق نهادهاي دولتي و يا فراهم كردن زمينه مناسب براي فعاليت نهادهاي غيردولتي، آنهم در صورت زمينه سازي مناسب از طرف دولت مي دانند چه در غير اين صورت هر كمك مستقيمي از طرف مردم منجر به گداپروري و تشويق سوءاستفاده كنندگان به سوي چنين راههاي كسب درآمد مي شود. گزارش از: محدثه قيدي