Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791113-50646S1

Date of Document: 2001-02-02

براي آگاه كردن فرزندتان از خطرات مواد مخدر لحظه اي درنگ نكنيد نفوذ شگفت انگيز والدين بر فرزندان با برقراري ارتباطي دوستانه با فرزندان راه نفوذ دوستان بد را مسدود كنيد اغلب والدين، عليرغم نگراني هايشان درباره تاثيرات منفي فشار همسالان و فرهنگ عاميانه، نفوذ شگفت انگيزي بر روي فرزندانشان تحقيقات دارند جديد نشان مي دهد كه والدين چگونه مي توانند با استفاده از اين قدرتشان از آلوده شدن فرزندانشان به الكل و مواد مخدر جلوگيري كنند و اينها همان نكات و اصولي است كه با رعايت آنها مي توانيد موفقيت فرزندانتان را در مدرسه و در آينده تضمين كنيد. پيشگيري و جلوگيري از آلوده شدن به مواد مخدر، به زماني بيشتر از يك گفتگوي ساده نياز دارد و اين مستلزم اين است كه والدين از دوران كودكي و نوجواني فرزندانشان، با آنها در ارتباط باشند و بوجود آوردن اين رابطه نزديك با جوانها و ايجاد يك محيط دوستانه، رمز تربيت صحيح فرزندان است و اين ارتباط محكم بايد مدرسه، موسسه هاي مذهبي، فرصتهاي ورزشي و تفريحي، كار و ديگر چيزها را دربر بگيرد تا بتواند به سلامتي و تربيت سالم فرزندان كمك كند. * چرا نگران؟ هستيم براي آماده كردن فرزندانتان در مورد خطرات و سوءاستفاده از مواد مخدر زمان را از دست ندهيد و درنگ نكنيد. برخي از اين علائم هشداري را ملاحظه كنيد: - اغلب نوجوانان 12 تا 17 ساله آ مريكايي مهمترين مشكل خود را مواد مخدر مي دانند كه در طي اين چهار سال با آن مواجه مي شوند (حتي بيشتر از فشار اجتماعي، خشونت، جنايت ) - تقريبا نيمي از نوجوانان 13 ساله آ مريكايي مي گويند كه آنها مي توانند ماري جوانا خريداري كنند و 43 درصد مي گويند مي توانند الكل، كوكائين و هروئين خريداري كنند. - استفاده از ماري جوانا در بين نوجوانان غربي در حال افزايش است. تعداد نوجوانان 12 تا 17 ساله اي كه بطور هفتگي از اين دارو استفاده مي كنند 9 برابر بيشتر از آنهايي است كه براي اولين بار الكل و ديگر مواد مخدر را امتحان مي كنند 6 برابر بيشتر از آنهايي كه از خانه فرار مي كنند 5 برابر بيشتر از آنهايي كه سرقت مي كنند و تقريبا 4 برابر بيشتر از كساني است كه خشونت طلبند و سه برابر بيشتر از نوجواناني است كه در فكر خودكشي هستند. - مصرف مشروبات الكلي در بين جوانهاي غربي بسيار رايج است. در سال 1997 يازده ميليون جوان و نوجوان جزو كساني بودندكه از مشروبات استفاده مي كردند. تحقيقات نشان مي دهد كه افراد هرچه زودتر شروع به استفاده از الكل بكنند، امكان ابتلاء آنان به اين داروها بيشتر است. - سيگار كشيدن نيز بطور عجيب و شگرفي در بين نوجوانان افزايش يافته است. تعداد نوجوانان 12 تا 17 ساله آ مريكايي كه براي اولين بار سيگار را آزمايش مي كنند در حدود 30 درصد است و در بين سالهاي 1988 تا 1996 تعداد افرادي كه مصرف روزانه دارند تا حدود 50 درصد افزايش يافته است. - سوءاستفاده نوجوانان از اين مواد مخدر، تمامي مرزهاي اقتصادي، اجتماعي، نژادي و قومي را در مي نوردد. دكتر ديويد (ساچر ) جراح عمومي در آمريكا مي گويد: در سالهاي اوليه اين دهه، ما علائم اميدوار كننده اي در مورد كاهش سرطان ريه در ميان جوانان اقليتها ديديم و حالا افزايش تكان دهنده استفاده از سيگار را در بين نوجوانان اقليتها مي بينيم. در صورتي كه ما نتوانيم اين تمايل را در خلاف جهت فعلي آن حركت دهيم، نتيجه اجتنابناپذير آن بيماريهاي ريوي بيشتر و در نتيجه مرگ زودرس در ميان اين افراد مي باشد. * چرا نوجوانان از مواد مخدر استفاده؟ مي كنند به 5 دليل مهم و عمده براي استفاده از الكل تنباكو و مواد مخدر مي توان اشاره كرد) 1 براي اينكه احساس بزرگي كنند) 20 تعلق داشتن به يك گروه ) 30 احساس آرامش و لذت. ) 4 سركشي كردن و ريسك كردن ) 50 براي راضي كردن حس كنجكاوي. ساده، اما مسلم است كه جوانهايي كه كارهاي مثبتي براي انجام دادن دارند و آنهايي كه والدينشان به آنها توجه مي كنند و بيشتر با فرزندانشان در ارتباط هستند كمتر به استفاده از مواد مخدر روي مي آورند. واقعيت اين است كه بيشتر نوجوانهايي كه به تصميم گيري هاي والدينشان اعتماد مي كنند و به آنها اطمينان دارند از الكل و مواد مخدر استفاده نمي كنند. جري فيلد مدير دبيرستان (ايلي نويس ) با توجه به تجربياتش مي گويد يكي از دلايلي كه بچه ها تصميم مي گيرند كه از مواد مخدر استفاده نكنند، ترس از سرخوردگي و طرد از طرف والدين و فاميل و خانواده است. ماريو اهل شهر سينسيناتي ايالت اوهايو پدر پنج پسر 8 تا ساله 18 مي گويد: خيلي مهم است كه به بچه هايتان بگوييد كه چرا آنها نبايد از دارو و مواد مخدر استفاده كنند. وجود والدين شايسته، پايه و اساس پيشگيري است و مهمترين مشخصه والدين خوب درارتباط برقرار كردن آنها با فرزندانشان در است صورتي كه در وهله اول ما به صحبتهاي فرزندانمان كه براي آنها بسيار مهم است گوش ندهيم و توجه نكنيم، ما نمي توانيم در مورد مواد مخدر با آنها صحبت كنيم (ابتدا ما بايد اعتماد آنها را جلب كنيم ) والدين قدرت و نيروي بي نظيري دارند كه به بچه هايشان كمك مي كند تا آنها سالم بمانند. جوانان، اغلب پدرها و مادرهايشان را به عنوان مهمترين منابع اطلاعات قابل اطمينان و به عنوان راهنما در مورد مواد و داروهاي غيرمجاز و ديگر مسائل جدي مي دانند. بچه ها و نوجوانها به اين اطلاعات نياز دارند و فرزندان اينها را از والدينشان مي خواهند. بيشتر والدين معتقدند كه صحبت كردن با فرزندانشان در مورد مواد مخدر در صورتي كه آنها بدانند چه مي خواهند بگويند و چطور بگويند، كار مشكلي نيست. * نقش والدين؟ چيست برخي از روشهايي كه شما مي توانيد يك رابطه نزديك و بدون مانع را با فرزندانتان در زندگي برقرار كنيد، عبارتند از: - 1 با فرزندانتان ارتباط نزديكي برقرار كنيد و آن را حفظ كنيد والديني كه با فرزندانشان در مورد آنچه كه براي آنها در زندگي اتفاق مي افتد صحبت مي كنند، بهتر قادرند كه بچه هايشان را به كارها و فعاليتهاي مثبت و مهارتي و دوستانه تشويق كنند و در نتيجه، فرزندانشان هم كمتر به امتحان كردن و استفاده از الكل و تنباكو و مواد مخدر روي مي آورند. شما مي توانيد با عادت كردن به صحبت با فرزندانتان به طور مستمر و روزانه با آنها ارتباط صميمانه اي برقرار كنيد. هنگامي كه شما علاقه خودتان را به آنچه كه بچه ها مي خواهند بگويند نشان بدهيد آنها راحت تر صحبت خواهند يك كرد روش كه به بچه ها نشان بدهيد كه شما به صحبتهاي آنها گوش مي كنيد و آنها را مي فهميد اين است كه شما صحبتهاي آنها را به بياني ديگر بگوييد و تعبير كنيد. دكتر نلباچاوز مشاور مركز خدمات درماني و روان درماني مي گويد: شما زماني مي توانيد با بچه هايتان در مورد سوءاستفاده از مواد صحبت كنيد كه ابتدا به صحبتهاي آنها در مورد آنچه كه براي آنها اهميت داردگوش كنيد. يكي از مسائلي كه در ارتباط با صحبت كردن فرزندان مهم است اين است كه از آنها انتقاد نكنيد. والديني كه فرزندانشان را به خاطر كمرويي و خجالتي و ناراحتي هايشان سرزنش مي كنند، به ندرت در تغيير رفتار فرزندانشان موفق مي شوند. - 2 قوانين مشخصي وضع كنيد و آنها را با استدلال و نتيجه هاي منطقي تقويت كنيد. به فرزندانتان اين فرصت را بدهيد كه بدانند چرا شما دوست نداريد كه آنها از الكل و تنباكو و مواد مخدر استفاده كنند. تحقيقات نشان مي دهد، نوجواناني كه والدين آنها و اولياء مدرسه شان قوانيني را وضع مي كنند و در مقابل شكسته شدن اين قوانين از خود عكس العمل نشان مي دهند كمتر به استفاده از مواد روي مي آورند! مجازاتهاي شديد تنها به رابطه والدين - فرزندي آسيب مي رساند و آن را سست مي كند و اين مجازاتهاي شديد، از مجازاتهاي معمول و متعادل كه اهميت عمل را بيشتر نشان مي دهند، موثرتر نيستند. والدين تنها به تعداد كمي از اين قوانين نياز دارند تا فرزندانشان را در رفتارهايي كه بطور خودكار منظم مي باشند راهنمايي و كمك كنند. دكتر كارول كامپفر مشاور مركز پيشگيري از بزهكاري مي گويد: تحقيقات نشان مي دهد كه اگر چه تاثير دوست بد يك دليل مهم براي روي آوردن بچه ها به مواد مخدر است اما تاثيرات بسيار موثر خانواده را به عنوان اصلي ترين دليل براي رونياوردن بچه ها به مواد نبايد فراموش كرد. - 3 سرمشق و الگوي مثبتي براي فرزندانتان باشيد. در هيچ يك از انواع استفاده ناسالم يا غيرقانوني يا خطرناك مواد مخدر شركت نكنيد، به عبارت ديگر مواظب رفتار خودت باش يا (به بيان ديگر بزرگت را بياموز كوچكت آموخته است ) بچه ها حتي در سنين خيلي پايين هم، به تقليد از اعمال و رفتار والدين مي پردازند و تحت تاثير آنها قرار مي گيرند. - 4 براي شخصيت فرزندانتان ارزش قائل شويد. عشق و دوستي بي قيد و شرط خودتان را اظهار كنيد و ازفرزندانتان حمايت كنيد و آنهارا به شكوفايي استعدادهاي ذاتي و شخصي شان تشويق كنيد. به ياد داشته باشيد كه آنها را تحسين كنيد و به رفتارهاي شايسته آنها پاداش دهيد. - 5 به فرزندانتان كمك كنيدتا تحت تاثير دوستان ورسانه هاي جمعي كه ممكن است استفاده از مواد مخدر را بي اهميت جلوه دهند، قرارنگيرند. براي اجتناب فرزندانتان از مواد مخدر، روشهايي را كه با شخصيت فرزندتان همخواني داشته باشد تمرين كنيد. سعي كنيد در قالب ايفاي نقش ( تئاتر، بازي، فيلم ) آنچه را كه آنها بايد در يك مهماني يا قرار با دوستانشان بگويند، اجرا كنيد. شما مي توانيد از پيامهاي مربوط به مواد مخدر كه در رسانه ها است به عنوان يك سوژه استفاده كنيد و در مورد نظرات فرزندانتان در مورد الكل و مواد مخدر بحث كنيد. جوانان بطور كل اين واقعيت را كه تصاوير روزنامه ها، اثرات مضر و زيانبار مواد را كم اهميت جلوه مي دهند و بطور غيرعمدي استفاده از آنها را تشويق مي كنند، قبول ندارند. - 6 فعاليتهاي فرزندانتان را كنترل كنيد. اطمينان داشته باشيد كه جوانان با روشهايي كاملا سهل و آسان مي توانند به شماري از فعاليتهاي مربوط به مواد مخدر در مكانهايي كاملا امن دسترسي يابند كه عموما بعد از مدرسه مي توانند به آنجا بروند. نوجواناني كه دوستانشان از مواد استفاده مي كنند و آنهايي كه مقدار زيادي از وقتشان را بدون نظارت و كنترل والدينشان سپري مي كنندبيشتر دوست دارند كه اين مواد مخدر را امتحان كنند، شما بايد دوستان فرزندانتان و همچنين والدين آنها را اين بشناسيد نكته بسيار مهم است كه والدين بايد قوانيني را بوجود بياورند تا مطمئن بشوند، در زمانهايي كه آنها فرزندانشان را كنترل نمي كنند، فرزندانشان بعد از مدرسه وقتشان را با دوستانشان به بطالت نمي گذرانند. والديني كه بطور فعال، با فرزندانشان رابطه نزديكي دارند مي توانند طوري آنها را تحت نفوذ خود قرار دهند كه در موفقيتهاي آنها در مدرسه تاثيرگذار باشند و آنها را تشويق كنند كه با دوستان خوب معاشرت كنند. به فرزندانتان كمك كنيد تمام والدين نياز دارند كه ياد بگيرند، چطور مي توانند بافرزندانشان ارتباط نزديكي برقرار كنند و از خطرات مواد مخدر براي آنها بگويند. هنوز هم افرادي هستند كه برقراري ارتباط را كاري مشكل مي دانند. آنها نمي توانند باور كنند كه چنين مشكلي در خانواده آنها رخ داده است، همچنين آنها نمي توانند راه و روش درست و اصولي براي شروع يك گفتگو با فرزندانشان را شروع كنند و در برخي موارد آنها بخاطر اينكه در گذشته، خودشان از اين مواد استفاده مي كرده اند تمايلي به صحبت در مورد اين مسائل ندارند. با اين وجود، براي اينگونه والدين بسيار مشكل است كه دائما در كنار بچه هايشان بنشينند و در مورد سوءاستفاده از مواد مخدر و ديگر پيامدهايي كه براي سلامتي و آينده خوب و روشن آنها مهم است صحبت كنند. شما يك گفت وگوي ساده با فرزندانتان را شروع كنيد و سعي كنيد كه از اطلاعات جديد مربوط به مبارزه ملي رسانه اي برضد مواد مخدر جوانان استفاده كنيد. منبع: ريدرز ترجمه /دايجست: نيره بادي