Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791112-50641S11

Date of Document: 2001-02-01

شوراي شهر سنندج نحوه رسيدگي به گزارش سالهاي 75 وراتعيين 76 مالي شهرداري در كرد به دنبال درخواست فرمانداري سنندج از شواري شهر براي اعلام نظر در مورد رسيدگي به گزارش مالي سال هاي 75 و 76 شهرداري شوراي شهر سنندج در جلسه علني خود طبق مصوبه اي مشروط نحوه رسيدگي به گزارش مالي سال هاي پيش شهرداري را تعيين كرد. به گزارش خبرنگار ما در سنندج در مصوبه شوراي شهر آمده است: با توجه به اين كه قائم مقام شوراي شهر در سال هاي 76 75 و به موقع نسبت به تصويب تفريغ بودجه اقدام نكرده است و اكنون كه با وجود شوراي شهر عنوان قائم مقام شهر جايگاه قانوني ندارد، جهت رفع مشكل به وجود آمده با توجه به اين كه شوراي شهر هيچ گونه دخل و تصرف و اطلاعي از كم و كيف درآمدها و هزينه هاي سنوات مذكور ندارد، لذا موافقت دارد بر اين كه استانداري با معرفي حسابرسان خبره با تاييد و نظارت و مشورت شوراي شهر طبق ماده 44 آئين نامه مالي شهرداري ها مصوب 1346 نسبت به حسابرسي سال هاي مذكور اقدام، تا شورا با توجه به نتيجه حسابرسي نسبت به بررسي و تصويب بيلان و تفريغ بودجه سال هاي قبل عمل كند. در اين مصوبه همچنين يادآوري شده است: طبق ماده 27 آئين نامه مالي شهرداري ها اين حق براي شوراي شهر محفوظ است تا نسبت به كوتاهي مسئولان وقت در سال هاي 75 و 76 با وزارت كشور برخورد كند.