Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791112-50636S7

Date of Document: 2001-02-01

ديدگاه آنكه راست مي گويد، آنكه راست نمي گويد انداختن توپ به زمين حريف و جاخالي كردن در برابر دشواري ها يك قاعده در بازي بين مديران شركتها و دستگاههاي دولتي ايران شده است. مدير روابط عمومي سازمان توانير روز شنبه 8 بهمن اطلاعيه اي صادر مي كند كه به دليل نبود سوخت كافي براي نيروگاههاي گازي كشور، توليد برق با مشكل مواجه شده است و به همين دليل احتمال قطع برق وجود دارد. روز بعد روابط عمومي شركت پخش فرآورده هاي نفتي ايران مدعي مي شود كه سوخت مايع نيروگاهها به طور كامل تامين شده و كمبود سوخت صحت ندارد با توجه به اينكه، حوزه مسئوليت شركت و سازمان ياد شده در ارتباط با زندگي روزمره و عادي مردم است، آيا نبايد مشخص شود كه چرا هر كدام از مديران روابط عمومي با قطعيت تمام خبر مي دهند و تكذيب؟ مي كنند وزيران محترم نفت و نيرو بايد در اين باره تحقيق كرده و مدير مقصر را شناسايي كنند. بازي كردن با اعصاب مردم نبايد كار آساني شود. شادي احساني