Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791112-50633S10

Date of Document: 2001-02-01

توزيع دفترچه راهنماي آزمون كارداني دفترچه راهنماي آزمون كارداني پيوسته سال 1380 دانشگاه آزاد اسلامي با ضمائم آن از تاريخ /11/79در 15كليه دفاتر پستي توزيع مي شود. متقاضيان مي توانند حداكثر تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه /12/79 4با تهيه دفترچه مزبور نسبت به ثبت نام خود در اين آزمون اقدام كنند.