Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791111-50630S3

Date of Document: 2001-01-31

سخني با دست اندركاران وسايل ارتباط جمعي ايراني در ژاپن را بد جلوه كارجويان ندهيم از چند سال پيش به اقتضاي موقعيت اجتماعي ومشكلات كاري كه در ايران بود جوانان زيادي راهي ژاپن شدند و در حالي كه سيل مهاجران جوان ادامه داشت درهاي كشور آفتاب تابان به روي ايرانيان بسته شد اما در اين ميان ايراني ها به تناسب موقعيت و شرايطهر كدام چند ماه يا چند سال در ژاپن ماندند و اگر عده اي انگشت شمار را استثنا كنيم اكثريت آنها به طور شرافتمندانه و پاك به كار و زندگي مشغول شدند و زيباترين لحظه هاي دوستي و رفاقت را در غربت معنا كردند. سختي هاي زيادي ديدند. دردهاي فراواني تجربه كردند و غمهاي سنگيني بر دوش كشيدند اما با عشق و اميد به آينده همه را تحمل كردند ويكي يكي به ايران آمدند و همچنان درحال بازگشتند. اين عزيزان هم براي خودشان مفيد بودند و هم سفيران شايسته براي ايران و ايراني و در آخر در حد و اندازه خودشان با وارد كردن ارز به كشور منشاخير براي مردم اما شدند در اين چندسالي كه من در ايران هستم در فيلمها وسريالهاي تلويزيوني مسائلي را ديدم كه دلم را شكست. چيزهايي كه اصلا واقعيت ندارد و كار شريف اين قشر را با تمسخر و پستي مي نماياند مثل مرده سوزي كردن - با لنگ و سطل كنار خيابان ماشين شستن - غلام حلقه به گوش بودن - نان خشك خوردن - گرسنگي كشيدن و... من ادعا ندارم كه همه در آنجا رياست مي كرديم و شغل هاي مهمي داشتيم اما درست مثل بقيه مردم ژاپن كار و زندگي مي كرديم بعضي از هموطنان ما سرپرست و همه كاره كارخانه يا كارگاه بودند خيلي ها به واسطه هوش و استعداد خاص ايراني خود موقعيت هاي بسيار بالايي داشتند و دركل همه ايراني ها مانند ژاپني ها زندگي و كار مي كردند. حال بي انصافي است كه واقعيتها را وارونه جلوه دهيم و به عنوان يك سوژه جالبمدام به آن بپردازيم كه اين تكراركردن در فيلمهاو سريال هاي مختلف ذهن بينندگان را به بيراهه مي كشاند و ما شماري از ايرانياني كه از ژاپن آمده ايم به اين نكته اعترض داريم و از سازمان صدا و سيما مي خواهيم در برنامه ها و سريال هايي كه مي سازند اينچنين بااعتبارو حيثيت هموطنان خود بازي نكنند و با خلاف واقع نشان دادن زندگي ايرانيهادر ژاپن به ما توهين نكنند و مسائل را واقعي ودرست بيان كنند. رضا جوادي