Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791111-50630S1

Date of Document: 2001-01-31

توسعه بي رويه، تهران رابا مشكلات روبه رو مي كند به بهانه بروز نارسايي در گازرساني شهر در هفته اول بهمن ماه بارش برف سنگين در هفته اول بهمن ماه امسال كه باتوجه به دو سال خشكسالي پي درپي قدري غيرمترقبه و دور از انتظار بود، بعضي از معايب و نارسايي هاي ساختاري در بخش سرويس دهي انرژي كشور را آشكار كرد و به ما فهماند كه تا چه اندازه بايد باتوجه به گوناگوني آب و هوا در فصول چهارگانه ايران در فكر تدارك، تجهيز و سيستم دهي دقيق براي رساندن انرژي به بخش هاي مختلف باشيم. كاهش فشار گاز شهري كه در بعدازظهر روز چهارشنبه 5 بهمن ماه امسال به صورت قطع گاز در محدوده مركزي شهر تهران بروز كرد درواقع مسئولان شركت ملي گاز ايران را نيز غافلگير نمود به طوري كه در گفت وگو با يكي از بخش هاي راديويي، اين چنين عنوان شد كه افت فشار گاز تنها شامل محدوده كوچكي از شهر تهران است و همه گير نمي باشد و اميدواريم به زودي برطرف درحالي كه شود در روزهاي 6 و 7 بهمن افت فشار گاز بخش هاي ديگري از پايتخت از جمله منطقه تهرانپارس را نيز تحت تاثير قرار داد و از ساعت 10 بامداد گاز در اين منطقه ناگهان قطع شد. نبود گاز در طول زمان طولاني بالغ بر 7 ساعت كه خود ناشي از افت فشار گاز بود، ساكنان مناطق مسكوني را چه از لحاظ تامين گرماي مورد نياز خانه و چه پخت و پز دچار مضيقه اين كرد حادثه كه در طول سالهاي اخير به دليل زمستان هاي كم رمق و مثل سال گذشته بي برف، چندان به چشم نمي آمد و شايد سابقه نداشت، امسال تبديل به يك معضل اجتماعي در كلان شهر تهران شد. اين نارسايي را اگر به دليل برف غافلگيركننده هفته اول بهمن ماه قدري قابل توجيه بدانيم، نمي توانيم آن را از كمبودهاي اساسي در مديريت و برنامه ريزي و ساماندهي كلان انرژي كشور تفكيك كنيم. همچنان كه در يكي از يادداشت هاي روزنامه همشهري آمده بود، بخشي نگري به جاي جامع نگري و هماهنگي ميان بخش هاي مختلف در به وجود آمدن اين قبيل مشكلات نقش اساسي دارد به عنوان مثال توسعه بي رويه شهر تهران و برآمدن قارچ گونه شهرك هاي اقماري در پيرامون پايتخت در طول دو دهه اخير و عدم توسعه منابع خدمات رساني به اين گستره مسكوني، مشكلات گوناگوني را پديد آورده است. به طوري كه، بخش هايي مثل آب، برق، گاز و مخابرات با تقاضاي روزافزون و پايان ناپذير سرويس دهي و خدمات رساني به ساكنان اين شهرك ها روبه رو مي باشند. شهرك هايي كه نه براساس قواعد شهري و معماري اصولي، بلكه از سر اضطرار و قارچ گونه به وجود آمده اند و امروز تقاضاهاي پيگير و دامنه دار آنها، بخش هاي خدماتي و تامين انرژي كشور را با بحران روبه رو كرده است. افت فشار گاز در تهران در طول هفته نخست بهمن ماه زنگ خطري را براي اين شهر بزرگ و پرجمعيت از لحاظ خدمات رساني و تامين نياز ساكنان محدوده قانوني و شهرك هاي اقماري آن به صدا درآورده است كه نبايد به آساني از كنار آن عبور كرد. امروز مسئله گاز سربرآورده است، فردا با مشكل كمبود برق و آب روبه رو خواهيم شد. چنانچه توسعه شهر از آغاز دهه 60 با هماهنگي بخش هاي گوناگون از جمله گاز شهري هماهنگ مي شد، امروز شاهد بروز نارسايي جدي در خدمات گازرساني آن هم در اوج سرماي زمستان نبوديم. دهها كارشناس تاكنون و به طرق مختلف ضرورت توجه به ديگر مناطق كشور براي كاهش روند مهاجرت به شهر تهران را هشدار داده اند و خطرات مهاجرت روزافزون، افزايش جمعيت شهر و مشكلات ناشي از كمبودهاي آينده را مكرر گوشزد كرده اند اما متاسفانه، شاهد رخدادهايي هستيم كه حاكي از عدم هماهنگي با شهرداري، شوراي اسلامي شهر تهران و همچنين بخش هاي گوناگون خدمات شهري مثل آب، برق، گاز و تلفن هستيم. تنها كافي است، محدوده اي كه در منطقه شهر 4 تهران ظرف ده سال اخير فارغ از قوانين و مقررات شهري، زير ساخت و ساز قرار گرفته محاسبه كنيد تا بدانيد توسعه بي رويه شهر از طريق رانت خواري هاي گوناگون چگونه ادامه دارد. پيش از آنكه، شهري با انبوه جمعيت با بحران جدي انرژي و خدمات رساني مواجه گردد، بايد با تقويت شوراي اسلامي شهر و حمايت از اجراي كامل و دقيق مقررات و قوانين شهري و مقابله با ساخت و سازهاي غيرمجاز و مهمتر از آن اجراي برنامه هاي كلان توسعه و عمران در مناطق گوناگون كشور براي جلوگيري از مهاجرت به تهران، از بار مشكلات كنوني كاسته شود. يكسونگري در توسعه بي رويه شهر تهران، عواقب بسيار نگران كننده اي به همراه دارد. سرمايه گذاري و اقدامات زيربنايي امروز، مانع از بحران هاي جدي تر در آينده نزديك خواهد بود. كاميار حصارخاني