Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791111-50628S1

Date of Document: 2001-01-31

اصفهان، آلودگي هوا ضرورت افزايش ناوگان حمل و نقل درون شهري در حالي كه اصفهان گوي سبقت را در آلودگي هوا از شهرهاي ديگر ربوده و پس از تهران در سكوي دوم اين مسابقه منفي قرار گرفته است و طرحهاي مختلفي از جمله راه اندازي مترو و افزايش اتوبوسهاي ناوگان اتوبوسراني شركت واحد براي كاهش آلاينده ها مطرح مي شود، مسائلي از قبيل مشكلات مالي و يا ديد مسئولان رده بالاي كشور و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نسبت به اصفهان نگرانيهايي در شهروندان اصفهاني برانگيخته است. اصفهاني كه زماني به سبب پاكي هوا و صافي آن آسمانش، را از جمله شهرهاي ستاره نماي كشورمان مي دانستند حال بايد به عنوان محل استقرار صنايع بزرگ ملي مشكلات آلايندگي اين واحدها را تحمل كند و در عين حال با بي مهريهايي در زمينه اختصاص اعتبار براي رفع عوامل آلايندگي مواجه شود. شك نيست كه اصفهان به عنوان گوشه اي از كشور پهناور ايران بايد در توسعه اين كشور در زمينه هاي مختلف از جمله صنعت نقش عمده اي داشته باشد اما اين سوال مطرح است كه مزيت اين صنايع براي مردمي كه آثار جانبي آن از جمله آلودگي هوا را متحمل مي شوند؟ چيست از سوي ديگر، سخنان يك نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگاران كه مي گويد: سيستم بودجه نويسي بايد تغيير كند و اين شيوه تقسيم پول مبتني بر چانه زني است. اين سوال را پيش مي آورد كه گرچه سخنان اين نماينده در سطح كلان پولي مطرح است اما از آنجا كه همين پولها در اين استان نيز بايد هزينه شود، آيا تخصيص اعتبارات كافي براي اجراي طرحهاي مربوط به پاكسازي هوا از جمله ايجاد مترو و خريد اتوبوس هم بايدبر پايه چانه زني صورت؟ گيرد كه اين گونه به نظر مي رسد! شك نيست كه اجراي طرحهايي از قبيل مترو به زمان و اعتبار مالي نياز دارد كه مسئولان بايد پيگير آن باشند اما آيا طرحهاي كوتاه مدت نيز بايد باز هم تابع زمان؟ باشد در اصفهان شهري با بيش /1 5از ميليون نفر جمعيت تنها دستگاه 637 اتوبوس درون شهري شركت واحد كار جابجايي روزانه 650 هزار تا 700 هزار نفر مسافر را برعهده دارند كه اين رقم شامل 21 تا 25 درصد مسافرين شهري است اما همين ميزان جابجايي مسافر به وسيله اتوبوسهاي شركت واحد با توجه به فزوني و تراكم جمعيت مسافر حديث مفصلي دارد. مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني اصفهان با قدرداني از زحمت كشان اين شركت اقدامات در دست انجام براي بهره گيري از اتوبوسهاي لازم جهت كاهش آلودگي هوا را اميدواركننده مي داند اما مي گويد: براي جوابگويي به نياز شهروندان اصفهاني بايد تعداد اتوبوسهاي موجود به دو برابر افزايش يابد تا به اين ترتيب ميزان استفاده از خودروهاي شخصي كاهش يابد. وي با اشاره به نياز داشتن به زمان لازم براي دستيابي به اين تعداد اتوبوس، از وضعيت فعلي ترافيك شهري به عنوان مهمترين مانع در بهره گيري از اتوبوسهاي فعلي براي خدمات دهي مناسب به شهروندان ياد كرده و بر ضرورت اجراي طرحهايي از سوي حوزه معاونت حمل و نقل و ترافيك شهري و شدت عمل راهنمايي و رانندگي در برخورد با متخلفان تاكيد مي كند. عباس زمرديان همچنين از راه اندازي 46 دستگاه اتوبوس جديد در اوايل سال آينده با بهره گيري از سوخت گازوئيل كم گوگرد با حداقل آلايندگي خبر مي دهد و اضافه مي كند: در 3 ماهه اول سال آينده نيز 180 دستگاه اتوبوس ديگر بر تعداد اتوبوسهاي شركت واحد اصفهان افزوده خواهد شد. وي همچنين با اشاره به فعاليت 68 خط اتوبوسراني درون شهري در اصفهان با شعاع خدمات دهي 35 كيلومتر افزايش 10 خط جديد اتوبوسراني درون شهري را مشروط به تامين اتوبوسهاي وعده داده شده مي داند و با تاكيد بر ضرورت همكاري مردم و رانندگان با توجه به وضعيت طاقت فرساي ترافيك شهري اصفهان اضافه مي كند: ندادن بليت توسط عده اي از مسافران، سالانه با قيمت خريد 7 دستگاه اتوبوس برابر است و با هزينه روكش كردن صندليهاي آسيب ديده نيز سالانه مي توان دستگاه 5 اتوبوس به تعداد ناوگان اتوبوسراني اصفهان افزود. زمرديان با اشاره به كسري بودجه /1 6سالانه ميليارد ريالي شركت واحد اتوبوسراني اصفهان، خاطرنشان مي كند شهرداري علاوه بر كمكهاي جاري خود، توان كمك افزون تر به اين شركت را ندارد و بر اين اساس، دولت و وزارت كشور بايد كمكهاي حمايتي خود را به اين سازمان و به طور كلي به سازمانهاي اتوبوسراني شهرها به نسبت افزايش جمعيت و نياز شهرها افزايش دهند. حال بايد اميدوار بود تا با همكاري مردم وكمك بيشتر مسئولان و دستگاههاي ذيربط، مشكلات ترافيكي اصفهان حل شود و آلودگي هواي اين شهر كاهش يابد. اصفهان - خبرنگار همشهري