Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791110-50616S3

Date of Document: 2001-01-30

گياهان كوهسري ميراث كهن كره خاكي را حفظ كنيم ايران از زمره مناطق كره زمين مي باشد كه در آن به لحاظ شرايط متنوع اقليم، توپوگرافي خاك و... پوشش گياهي گوناگون در طي ساليان متمادي تكوين و رويش هاي مختلف را در نواحي مختلف كشور به وجود آورده است. اين گياهان از ديرباز، نيازهاي بشر را به انحاي گوناگون تامين نموده ودر سرنوشت و نحوه زندگي بشر نيز تاثير بسزايي داشته است. فلور ايران توران در بخش بزرگي از كشور ما گسترش دارد كه بخصوص در نواحي مختلف البرزو زاگرس گسترده شده است. بخش بزرگي از كشور ما را نيز ارتفاعات و مناطق كوهستاني تشكيل مي دهد كه پوشش گياهي عمده آن را بخصوص در ارتفاعات البرز و زاگرس گياهان بالش وش تشكيل مي دهد. در مناطق مختلف البرز در ارتفاعات بالاتر از 2 هزار متري از سطح دريا، گياهان بالش وش تيپ هاي عمده وغالب مناطق يادشده را تشكيل مي دهند. گياهان شاخص اين مناطق شامل گونه هاي مختلف گون، اسپرس كوهي، كلاه ميرحسن، چوبك و آويشن مي باشند كه بسته به شرايطمختلف اكولوژيك در نقاط مختلف رويش دارند. حد رويشي اين گياهان تا ارتفاع هزار 4 متري از سطح دريا در كوههاي البرز مي باشد ولي به طور عمده در ارتفاعات 35002200 متري از سطح دريا گسترش دارند و بيشتر تيپ هاي غالب را به همراه گندميان پايا تشكيل مي دهند. مناطق فوق به عنوان چراگاه تابستاني مورد استفاده قرار از مي گيرد مزاياي ديگر اين گياهان علاوه بر چراي دام، حفظ آب و خاك در مناطق كوهستاني و شيبدار، تامين ماده غذايي حيات وحش در طول ماههاي سرد سال و پناهگاه مناسب براي گياهان ديگر بخصوص گندميان پايا مي باشد. در كشور ما در مناطق مختلف البرز و زاگرس و بويژه در وجود البرز كوهها و قلل بالاي 4 هزار متري از سطح دريا از دير باز توجه كوهنوردان و دوستداران طبيعت را به سوي خود جلب كرده است. علم كوه، دماوند، سبلان، آزادكوه، دوبرار، توچال، خلنو در البرز و زردكوه، اشترانكوه، دنا و.. در زاگرس از زمره قلل مرتفعي هستند كه هر ساله بخصوص در ماههاي تابستان و بهار افراد زيادي به اين كوهها صعود مي نمايند. در اين زمينه آنچه مايه تاسف ودل نگراني است، عدم احساس مسئوليت و بي توجهي برخي از كوه پيمايان به طبيعت زيباي كوهستان وعناصر تشكيل دهنده آن مي باشد. در مناطق يادشده برخي از افراد بدون توجه به ارزش هاي فراوان گياهان بالش وش كوهسري، اين گياهان را آتش زده و يا از زمين كنده و در يك مكان اقدام به آتش زدن آنها مي كنند. اين شيوه نابودي گياه به همراه قطع و آتش زدن آن توسط چوپانان به منظور تهيه ضربه آتش، جبران ناپذيري را به مناطق تحت پوشش اين گياهان وارد خواهد ساخت. برخي از كوه پيمايان كم تجربه وجوان در حين صعود به قلل هيجانهاي مرتفع، دروني ناشي از صعود به نقاط دور دست را به صورت تخريب تخته سنگها بروز مي دهند. كوهنورداني كه به قلل علم كوه، دماوند، سبلان، آزادكوه صعود چنين نموده اند، مناظر ناميمون را مشاهده نموده اند و يا حتي در برخي موارد پلاك هاي آهني يادبود بر روي تخته سنگها نصب گرديده است. آنچه مسلم است در فرهنگ كوهنوردي اين چنين اعمالي قابل پذيرش نمي باشد. بايد دانست كه نوشتن يادبود بر روي تخته سنگهااز طريق ايجاد خراش و تخريب آنهاعلاوه بر اينكه از اعتبار و صلابت كوهستان مي كاهد، چهره زشتي را در محيط پاك كوهستان بوجود مي آورد كه دل علاقه مندان و دوستداران طبيعت را خواهد آزرد. كوه پيمايي و كوهنوردي تنها صعود به ارتفاعات و قلل كوهها نمي باشد، بلكه آشنايي بامناظر و چشم اندازهاي طبيعي كشور، گياهان و جانوران و زيست بومهاي مختلف ايران و همچنين پاس داشتن عناصر تشكيل دهنده طبيعت زيباي كوهستان نيز از مزاياي صعود به كوهها مي باشد. آنچه در كوهستان هاي ايران به وقوع مي پيوندد، نمودي از تخريب پوشش گياهي بخصوص پوشش گياهي نواحي مرتفع كه به سختي شكل گرفته اند، مي باشد. نگارنده در ماههاي تابستان امسال در مسيرهاي مختلف دماوند وعلم كوه مشاهده نمود كه گياهان بالش وش بخصوص گون به راحتي توسط برخي از كوه پيمايان قطع و شب هنگام تا صبح آتش زده شدند. حتي برخي ديگر از اين افراد در حين صعود گون ها را بدون قطع كردن به آتش مي كشيدند. در منطقه حصار چال علم كوه، تل انبوهي از گون (گونه اي از گون مختص علم كوه ) كه در طول روز از زمين در آورده شده بود، فراهم و از شب هنگام تاصبح به منظور تهيه آتش و روشنايي خاكستر شدند. آنچه مسلم است، هيچ كوهنورد واقعي و عاشق طبيعت دست به تخريب عوامل حياتي كوهستان نخواهد زد. اگر وضع به همين گونه پيش برود، در سال هاي آينده اثري از پوشش گياهي كوهسري نخواهيم داشت و علم كوه، دماوند و ساير قلل ايران مسلما طراوت و صلابت خود را دست خواهند داد. بياييد دست به دست هم دهيم و پوشش سبز كوهستان و نماد زيبايي و صلابت كوهستان را به طرق مختلف حفظ نماييم چرا كه شوكت كوه در وجود پوشش سبز است و انهدام آن مرگ تدريجي كوهستان را به همراه خواهد داشت. حسن قليچ نيا