Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791109-50609S1

Date of Document: 2001-01-29

نقش تشكل هاي غيردولتي در مسائل زنان اشاره: هر جامعه اي بخواهد نسلي پويا در زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تربيت كند، طبعا نيازمند نيروي عظيم زنان است. امروزه با توجه به تغييرات و تحولات فرهنگي، اجتماعي شرايط تازه اي براي مشاركت زنان فراهم شده است. هر كجا تحولي در وضع زنان صورت گرفته انجمني و تشكلي پشت آن قرار داشته است. در تشكل هاي مستقل زنانه است كه ما در ارتباط با معضلات و موانع موجود جامعه، نقصان ها و راههاي خروج از بن بست را مي يابيم و برنامه هاي خود را بر بستر آن تدوين مي كنيم. تشكل هاي مستقل زنان، نيروها را سازماندهي مي كنند. در اين تشكل هاست كه زنان با گروههاي فكري گوناگون احساس نزديكي مي كنند و نياز به يكديگر را در درمي يابند اين زمينه گفت وگويي با خانم اشرف بروجردي مشاور وزير و مديركل امور بانوان وزارت كشور انجام شده است كه از نظرتان مي گذرد. به نظر شما تشكل هاي زنان تا چه حد مي تواند در راه احقاق حقوق زنان كمك؟ كنند - يكي از علل تحقق نيافتن جامعه مدني مشاركت نداشتن زنان بوده بنابراين است كمك به شكل گيري و تحقق اين قبيل نهادها در جامعه ضروري است. از جمله اين تشكل ها، تشكل هاي خاص زنان است زيرا به تناسب جامعه مدني زنان هم صاحب نقش مي شوند. در حقيقت تشكل ها يك بستري را براي تبادل انديشه ها و برخورد عقايد فراهم مي كنند تا خانمها با شناخت بيشتري در مورد مسائلشان گام بردارند و مطالباتشان را در قالب قوانين و در حد امكان جامعه نهادينه كنند. كميسيون هاي امور بانوان در زمينه ايجاد بسترهاي لازم براي تشكل هاي زنان و نيز حل مشكلات زنان چه اقداماتي انجام داده؟ است - وظيفه كميسيون امور بانوان سياستگذاري و برنامه ريزي در خصوص مسائل زنان است و عمده فعاليت كميسيون ها نيز در شهرستانهاست. يكي از سياستهاي شاخص ما بحث توسعه سياسي و نهادينه كردن مشاركتهاي مردمي به است همين جهت ما زمينه نهادينه كردن مشاركت مردم را فراهم مي كنيم تا زنان ما ديدگاههاي خود را در جهت بهبود وضعيت جامعه مطرح كنند. ما متولي برپايي و ايجاد كننده تشكل ها نيستيم بلكه ما زمينه ساز ايجاد تشكل هستيم و نخستين قدم براي ايجاد اين زمينه، ارائه آموزش معيارها و اطلاعات لازم جهت تدوين و شكل گيري يك سازمان غير دولتي است. بخشي از فعاليت كميسيونهاي اموربانوان در استانها در مجموعه كاري شش كميته تخصصي خلاصه مي شود كه عبارتند از: كميته تحقيقات، آموزش، بهداشت، فرهنگي، زنان روستايي و كميته اشتغال كه در اولويت كاري آنها شناسايي مشكلات زنان به صورت علمي است. كميته هاي تخصصي در حقيقت تدوين كننده خوراك كميسيونهاي بانوان مي باشند. فعاليت ديگر ما انجام طرحهاي تحقيقاتي است كه نظارت بر نحوه انجام طرح به عهده كميسيون هاست، ولي اجراي آن به عهده دانشگاه هاي ذي ربط در استانها مي باشد. در يك جمع بندي از نحوه فعاليت در استانهاطي عمر 10 ساله كميسيون (از سال 69 تاكنون ) ما توانسته ايم در بين مديران و مسئولين تصحيح نگرش و ذهنيت ايجاد كنيم و به آنها تفهيم كنيم كه مسائل اجتماعي بدون توجه به مسائل زنان و حضورآنها معضل آفرين است. دستگاههاي دولتي تا چه اندازه با فعاليت هاي كميسيون در مسائل زنان همسوو هم جهت؟ هستند - عدم همسويي دستگاههاي دولتي در مورد حل مسائل زنان درجامعه ما يك مشكل اساسي است كه حل آن نياز به زمان دارد تا به نقطه اي برسيم كه هر كاري را به دستگاه متولي خودش بسپاريم و از موازي كاري بپرهيزيم و مانع هرز رفتن نيروها شويم. شايد از قديمي ترين نهادهاي زنان كميسيون امور بانوان بوده است كه البته قبل ازآن شوراي فرهنگي اجتماعي زنان به عنوان تدوين گر سياستهاي فرهنگي براي زنان فعاليت مي كرده است ولي مجموعه سياستهايي را كه بايد در نظام نظارت بشود به عهده كميسيون اموربانوان بوده و بعد از آن مركز امور مشاركت زنان و بعد دستگاههاي ديگر مثل آموزش و پرورش و... بايدهمه دستگاهها مرز خودشان را تبيين و درچارچوب وظايف محوله خود فعاليت كنند، شايد علت اصلي آن نداشتن يك چارچوبكلي ازمسائل زنان است، به عبارت بهترمنشور مسائل زنان درجامعه ما روشن و مشخص نيست و فعاليتهايي كه در زمينه مسائل زنان انجام مي شوند دراز مدت نبوده به همين دليل نيز عملامشكلي از زنان را مرتفع نمي كنند. مثلا اشتغال نيمه وقت، تقليل ساعات كار، بازنشستگي پيش ازموعد و... همگي طرحهايي هستند كه جهت راحت تر بودن خانمها وكمك به آنها مي باشند ولي با كمي دقت متوجه مي شويم اين طرح ها خودبخود زمينه اي براي كاهش بهره گيري از توان خانمها است. به اعتقاد من مسئوليت تهيه يك منشور مشخص براي مسائل زنان بيش از هر كس ديگري با مركز امور مشاركت زنان است. من معتقدم اين نهاد به جاي اينكه بودجه خودش را صرف اجرايي مسائل روزمره، و همايش ها بكند بايدبا يك كار كارشناسي عميق و همه جانبه در جهت تدوين يك منشور براي مسائل زنان تلاش به كند همين دليل است كه الان بعد از چندين سال كه كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان در عرصه هاي بين المللي مطرح است ما هنوز نتوانسته ايم تصميم بگيريم كه آيا مي خواهيم به اين مجموعه ملحق شويم يا؟ خير علت آن هم نداشتن همان منشوراست. اگر چه طبيعي است هر كاري آثاري دارد ما نمي خواهيم منكرفعاليتهاي آنها باشيم ولي اينها مقطعي است و نمي تواند نياز اصلي زنان را براي ما مشخص كند. ارزيابي شما از وضع امنيت اجتماعي زنان در جامعه ما ؟ چيست - با ميزان تغييري كه از روستانشيني به شهرنشيني داريم و با تحولاتي كه در جامعه جهاني رخ مي دهد، بافت اجتماعي ما به سرعت در حال تحول است. مهاجرت روزافزون روستاييان به جامعه شهري و عدم اطلاع آنها از مسايل شهرنشيني آنها را دچار تعارضاتي مي كند كه امنيت شان به خطر مي افتد. يكي از دلايل عمده اي كه منجر به مخدوش شدن امنيت زنان جامعه ما مي شود عدم اطلاعات و آموزش لازم از زندگي شهري است كه موجب تضييع حقوق آنها مي شود. به نظر من امنيت اجتماعي زنان در جامعه ما در قياس با كشورهاي ديگر خوب است ولي مطلوب نيست و بايد به عنوان يك زنگ خطر به آن نگاه كرد. تامين امنيت زنان درون خانواده و در اجتماع امر مهمي است كه مكانيزم لازم براي تحقق آن در دستگاههاي اجرايي ما تعبيه نشده بعنوان است مثال يك زن مطلقه پناه مطمئني ندارد و نمي توان گفت وي از نظر مالي و اجتماعي تامين است. ناامني زنان جامعه ما چند دسته است: گروهي مربوط به ناامني شغلي مي شود، گرفتاريهايي كه زنان در نقش مادري دارند بعضا منجر به تبعيضات شغلي عليه آنها مي شود و يا خانمهايي كه بعد از متاركه از همسرشان احساس ناامني در جامعه دارند و.. بخشي از اين مسايل به اخلاقيات و بخشي به مقررات برمي گردد. اگر به خانمها اطلاع رساني دقيق داشته باشيم و امنيت را به سطوح مختلف جامعه تعميم دهيم و در نهايت نيز سعي در تامين امنيت درون خانواده داشته باشيم، گام بزرگي جهت كاهش ناامني در جامعه برداشته ايم. همچنين با تصويب قوانين و مقررات لازم از طريق آموزش مديران سازمانها و اصلاح نگرش آنها مي توان نهادهاي اجتماعي را به انجام مسئوليت هاي اجتماعي در خصوص تامين امنيت زنان ترغيب كرد. دين اسلام در عين اينكه امنيت جاني، حيثيتي و اقتصادي زنان را مورد ملاحظه قرار داده، با وضع قوانين و مقررات متعدد و دقيق حقوقي و اخلاقي، به تامين امنيت عاطفي، اقتصادي و خانوادگي آنان همت گمارده است. سياستگذاري با لحاظ نگرش جنسيتي را در مسايل و مشكلات جامعه تا چه حد ضروري؟ مي دانيد - تا زماني كه نگرشها اصلاح نشود و بهره گيري از تواناييها براساس شايستگي ها نباشد ما ناگزيرم كه در سياستگذاريها نگرش جنسيتي اعمال كنيم و ضمن تربيت اجتماعي مديران به آنها گوشزد كنيم در بهره گيري از تواناييها قبل از جنسيت به لياقتها توجه كنند و مشاركت خانمها از جنبه شعاري خارج و جنبه عملي پيدا كند. در مورد اجباري شدن آموزش ازدواج و خانواده چه برنامه اي؟ داريد - يكي از طرحهايي كه با مركز امور مشاركت زنان منعقد كرديم اجباري كردن آموزش قبل از ازدواج است. در حال حاضر براساس ضوابط و مقررات زوجي كه تصميم به ازدواج دارند بايد آموزشهاي بهداشتي را ببينند اما آموزش نسبت به حقوق فردي و بهداشت رواني ارائه نمي شود. لذااميدواريم با اين طرح نقش مهمي در پر كردن خلا موجود ايفا كنيم. البته ما مجوزي براي اجباري كردن نداريم به همين دليل با توافقي كه با وزارت بهداشت كرديم مقرر شده از مجوز آنها استفاده كنيم، يعني كساني كه براي آموزشهاي بهداشتي مراجعه مي كنند مسايل حقوقي را هم آموزش ببينند و ضمن آموزش مسايل بهداشتي، آنها را نيز آموزش دهند. گفت وگو از: مريم غفاري