Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791109-50605S4

Date of Document: 2001-01-29

پايگاه رايانه اي طرح سيناكس در بوشهر راه اندازي شد گروه شهرستانها: با هدف اطلاع رساني به توليدكنندگان، صادركنندگان و پژوهشگران در بخشهاي اقتصادي و بازرگاني، پايگاه رايانه اي طرح سيناكس با استفاده از امكانات شبكه جهاني اينترنت در اداره كل بازرگاني بوشهر راه اندازي شد. به گزارش خبرنگار همشهري، مدير كل بازرگاني استان بوشهر گفت: از اين پس صادركنندگان و توليدكنندگان استان مي توانند با استفاده از امكانات اين شبكه كه با همكاري دفتر عمران سازمان ملل متحد داير شده آخرين اطلاعات روز تجاري دنيا را دريافت كنند. جمال الدين صمداني افزود: اين طرح در اجراي طرح پايدار صادرات غيرنفتي استان اجرا شده و به همين منظور، به زودي يك كارگاه آموزشي در زمينه آشنايي توليد كنندگان و صادركنندگان با امكانات و خدمات اين شبكه در بوشهر برگزار خواهد شد.