Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791109-50601S4

Date of Document: 2001-01-29

خسرو شكيبايي: ما سينما را از خودمان تقليد مي كنيم وجود ابتذال در سينماي ايران پذيرفتني نيست، درحالي كه اين سينما با تمام توان در حال ايجاد شكاف در سينماي جهان است. خسرو شكيبايي، بازيگر پرتوان سينما در بازگشت از جشنواره فيلم هاي ايراني در امريكا با بيان اين مطلب وجود ابتذال در سينماي ايران را رد كرد و گفت: اكنون سينماي ما در دنيا مطرح است و هر جشنواره اي كه فاقد فيلم ايراني باشد، گويا چيزي كم دارد و فاقد اعتبار است. وي افزود: در سفرهاي اخير خود به اين موضوع پي بردم كساني كه در سطح جهان به سينما علاقه مند هستند، سينماي ايران را با نگاه تازه اي مي بينند، گويا اين پديده را به تازگي كشف كرده اند. ديگران را پس مي زنند كه نخستين بليت ها را از آن خود كنند. چنين وضعيتي براي سينماي ايران چگونه مي تواند نشانگر ابتذال آن شكيبايي؟ باشد با بيان اين كه در ديگر نقاط دنيا نيز فيلم هايي كه ساخته مي شود از نظر ساختار و محتوا تفاوت بسيار با يكديگر دارند، اضافه كرد: در سينما كارهاي تجاري و هم كارهاي هنري و سنگين وجود دارد. اگر قرار باشد، سينمايي فقط فيلم هاي هنري توليد كند، روي پاي خود نخواهد ايستاد. اين بازيگر سينما تصريح كرد: سينماي ما در حال ايجاد شكاف در سينماي جهان است و آماده است جايگاه واقعي خود را پيدا كند. در داخل كشور فيلم هاي تجاري نيز كه براي گيشه و پول ساخته مي شوند داراي اعتباري هستند كه در حوزه 20 سال گذشته سينماي ما جاي خود را در جهان به خوبي بازكرده اند. ما اكنون سينمايي داريم كه اداي كسي را درنمي آورد. به مشخصه ها، رسم ها و سنت هاي خود متكي ما است سعي مي كنيم سينما را از خود تقليد كنيم.