Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791109-50600S4

Date of Document: 2001-01-29

اجلاس داووس آغاز شد اجلاس جهاني اقتصاد ديروز در ميان تدابير شديد امنيتي و با حضور 3200 تن از مديران اجرايي مقامات و كارشناسان اقتصادي سراسر جهان در شهر داووس سوئيس آغاز شد. به گزارش شبكه خبري بي. بي. سي، نيروهاي پليس در شهر داووس براي مقابله با مخالفان جهاني شدن كه از هفته ها قبل خود را براي تظاهرات و تجمع گسترده آماده كرده بودند به حال آماده باش درآمده اند. مقامات سوئيسي از هرگونه تجمع و تظاهرات جلوگيري كرده اند با اين حال عده اي از مخالفان جهاني شدن در دو روز گذشته دست به تظاهرات زده اند. آنها مي گويند هدف شركت كنندگان در نشست داووس بهبود وضعيت شركت هاي چندمليتي در جهان به بهاي ضربه خوردن به كشورهاي فقير است. كاهش رشد اقتصادي آمريكا و تاثير آن بر نرخ بهره در اروپا و هزينه هاي مربوط به راه اندازي پايگاههاي اينترنتي، موضوعات مورد بحث در اولين روز از اجلاس جهاني اقتصاد بود. مقامات بلندپايه مالي جهان رشد اقتصادي يك سال آينده جهان را كند پيش بيني كرده و در اين مورد ابراز نگراني كردند. استنلي فيشر، معاون اول دبيركل صندوق بين المللي پول در اين اجلاس گفت، رشد جهاني اقتصاد در سال جاري از آنچه كه اين صندوق پيشتر پيش بيني كرده بود پايين تر خواهد بود. او گفت: با اين حال هنوز از ركود در اقتصاد جهاني فاصله زيادي داريم. كاهش رشد اقتصادي در آمريكا باعث نگراني شركت كنندگان در اجلاس جهاني اقتصاد شده است. فيشر گفت، تاثير شرايط موجود بر اقتصاد ژاپن و كاهش توليد در اين كشور از ديگر عوامل نگراني كارشناسان و مديران اقتصادي در جهان است.