Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791108-50593S10

Date of Document: 2001-01-28

طرح رابطان زيست محيطي در مدارس مشهد اجرا مي شود گروه شهرستانها: در صورت موافقت آموزش و پرورش، به زودي طرح رابطان زيست محيطي در مدارس مشهد، اجرا مي شود. به گزارش خبرنگار همشهري ميرهاشمي، مسئول انجمن حمايت از حيوانات در مشهد، گفت: رابطان زيست محيطي، از بين دانش آموزان هر مدرسه در سطح شهر مشهد انتخاب مي شوند و پس از آموزشهاي اوليه در قالب انتقال دهنده اهداف تشكلهاي زيست محيطي به ديگر دانش آموزان و در نهايت خانواده ها عمل خواهند وي كرد افزود: با اجراي اين طرح، تمام سازمانها و ارگانهاي مسئول كه به نوعي با مسائل زيست محيطي اعم از گياهي، جانوري و انساني در ارتباط هستند مي توانند نيازها، مشكلات و مسائل خود را از طريق اين رابطان به ديگر دانش آموزان و درون خانواده ها منتقل كنند و از اين راه مفاهيم و اطلاعات موردنظرشان را به جامعه انتقال دهند.