Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791108-50587S8

Date of Document: 2001-01-28

معرفي كتابهاي جديد آموزشي مديريت يادگيري ( بحثي در تكنولوژي آموزشي ) نوشته: ايور. /كي ديويس ترجمه: دكتر داريوش نوروزي، محمدحسن /اميرتيموري نشر /ساسان 5000 /نسخه 1200 تومان. اين كتاب براساس سه پيش فرض بنيادي انجام شده است از، جمله اين كه بسياري از معلمان و مربياني كه تمايل به آموزش مطالبي بيش از ميزان مقرر دارند و بيش از حد در شرايط يادگيري دخالت مي كنند، نقش شاگردان خود را بسيار محدود در نظر مي گيرند و مايلند كه تصميمات بسياري را به جاي شاگردانشان اتخاذ كنند. مسايل انگيزشي شاگردان بيشتر از چگونگي سازمان بندي يادگيري سرچشمه مي گيرد تا از عدم علاقه آنان به كار بيشتر. همچنين رفتار شاگرد در يك موقعيت تدريس - يادگيري اساسا با چگونگي درگيري شاگرد با آن موقعيت ارتباط دارد. اگر معلمي مي خواهد بداند كه چرا يك شاگرد در يك موقعيت به گونه اي خاص رفتار كرده است، بايد وي آن موقعيت را با همان ديدي نگاه كند كه شاگرد به آن نگريسته است. انتخاب رسانه ها براي آموزش تاليف: رابرت آ. ريسر، رابرت گانيه /ام، ترجمه: دكتر سيامك /رضامهجور نشر /ساسان 5000 /نسخه 450 تومان. اين كتاب براي مخاطبان گوناگون تنظيم شده است و پيام اصلي آن نيز براي طراحان آموزشي است. يعني افرادي كه در تجارت و صنعت، نهادها و سازمان هاي دولتي، خدمات، ارتش و تعليم و تربيت به طراحي، توليد و گسترش مواد آموزشي سرگرم هستند. هر چند بسياري از اين افراد به صورت منظم درگير انتخاب رسانه ها هستند، ولي براي انتخاب رسانه ها به ندرت از راه هاي نظامدار استفاده مي كنند. رسانه هاي آموزشي تاليف: محمدحسن /اميرتيموري نشر /ساسان 391 صفحه /وزيري 1200 /نسخه 5000 تومان. اين كتاب با هدف آشناسازي خوانندگان با مفهوم رسانه هاي آموزشي و توانمنديهاي آنها درشكل دهي جريان هاي ارتباطي آموزشي موفق تر تدوين شده است. در اين كتاب جنبه هاي مختلف فرايند ارتباط و نقش رسانه ها در تسهيل آن، جنبه هاي عام مفهوم رسانه هاي آموزشي، طبقه هاي مختلف رسانه هاي آموزشي، توانمنديها و محدوديت هاي آموزشي و.. معرفي شده است. راهبردهاي تدريس تاليف: دونالدسي. اوراليچ، رابرت جي. هاردر، ريچاردسي، كالاهان، هري دابليو. /كيبسون ترجمه: دكتر سيامك رضا مهجور دكتر پروين /غياثي نشر /ساسان چاپ 5000 /اول 79 /نسخه 1800 تومان. تدريس، آموزش و يادگيري سه مفهومي است كه بنابه ماهيت خود، كاركردهاي گوناگون و متفاوتي دارند، اما متاسفانه در كشور ما بدون توجه به تفاوت ميان مفهوم و كاركردهاي اين سه اصطلاح، آنها به صورت مفاهيمي يكسان و قابل تبديل به يكديگر به كار گرفته مي شوند. اين كتاب سعي كرده كه با ديدي عميق و موشكافانه همه عناصر مولفه تدريس را در نظرگرفته و به صورتي دقيق بنابر شواهد علمي و تجربي آنها را تعريف كند. چگونه بهره هوشي كودكان خود را اندازه بگيريم تاليف: گلن دانيل /ويلسون ترجمه: ليلي انگجي، سعديه فرشچي. اين كتاب هدف هاي زيادي دارد. بارزترين آنها اين است كه به والدين امكان مي دهد كه ميزان هوش كودكانشان را برآورد كنند. عده اي تصور مي كنند كه در حال حاضر خود، اين موضوع را مي دانند. اين گونه پدران و مادران با اشتياقي زائدالوصف پيشرفت كودكانشان را در زمينه هوشي مشاهده مي كنند و بلافاصله تعيين مي كنند كه فرزندشان يا عقب افتاده است و يا يك نابغه استثنايي. در حالي كه احتمالادر هر دو صورت اشتباه مي كنند. اين كتاب توضيحات لازم را درباره بهره هوشي كودكان داده است. آمار مقدماتي براي رشته هاي علوم انساني تاليف: اكرم ابراهيم /كافوري /نشرساسان 5000 /نسخه 750 تومان. اين كتاب مقدمه اي است برآمار براي رشته هاي روانشناسي، علوم تربيتي و ساير رشته هاي علوم اجتماعي. هدف از آن نيز آشنايي با مفاهيم اساسي آمار و آشنايي يا كاربرد آمار توصيفي است. به طريقي كه پژوهشگر قادر به انجام تحقيق شده و بتواند نتايج حاصله را تجزيه و تحليل و تفسير كند. روانشناسي گويايي و آموزش خواندن تاليف: هوشنگ كمالي /سروستاني نشر /ساسان 189 صفحه /وزيري 5000 /جلد 600 تومان. يكي از وجوه متمايز كننده انسان از ساير جانداران، توانايي انسان در سخن گفتن است. اگرچه سخن گفتن در مرحله اول امري ساده و بديهي است اما در عمل مستلزم گذر از مراحل خاص است كه اكثرا به طور ناخودآگاه اتفاق مي افتد. آگاهي از مراحل سخن گفتن مي تواند در افزايش توانايي انسان براي برقراري ارتباطات مفيد انساني با ديگران و افزايش پايگاه اجتماعي او بسيار مهم باشد. محبوبه هاي شب ژيلا /احمدي ناشر: گويش /نو چاپ 5000 /اول 79 /نسخه 650 تومان. اين كتاب شامل داستاني كوتاه است كه در دوازده فصل تنظيم شده است. ورزش و بازيهاي دبستاني تاليف: دكتر اسكندر رحيمي /ارسنجاني نشر /ساسان 160 صفحه /مصور 5000 /جلد 600 تومان. تربيت بدني (بازي و ورزش ) يكي از دروسي است كه اگر به طور صحيح برنامه ريزي شود و به وسيله معلماني آگاه آموزش داده شود، مي تواند نقشي بسيار موثر در رشد و تكامل دانش آموزان داشته باشد. هدف هر معلم از اين برنامه تعليم و تربيتي بايد كمك به دانش آموزان به منظور دستيابي به استعداد خويش، قبول مسئوليت و شركت در جامعه به عنوان شهروندي مسئول باشد.