Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791108-50587S5

Date of Document: 2001-01-28

معلم خوب هرگز فراموش نمي شود! در شغلي كه پر از ستارگان متواضع و فروتن است، يافتن و برگزيدن يك نمونه و الگو، كاري سخت و دشوار است. اما با اين هنوز وجود، مي توان با زحمت و تلاش زياد از اين بحر عميق درهاي نادري را كشف كرد كه براي شاگردان خود همواره بهترين معلم ها و بلكه بهترين دوستان و نزديكان بوده اند. به راستي چه كسي اين معلم خوب را فراموش مي كند و اساسامعلم خوب چه كسي؟ است بر اساس تازه ترين مطالعات و پژوهش هاي به عمل آمده توسط دانشمندان علوم اجتماعي، هيچ كس، شخصيت وحتي چهره معلم مورد علاقه خود را تاپايان عمر از ياد نمي برد. با اين وجود، در حالي كه خيلي از ما به راحتي مي توانيم در مورد بهترين معلم زندگي مان ابراز عقيده كنيم، بر اساس اظهارات قضاتي كه مامور گزينش بهترين معلم سال در انگليس هستند، اين كار يكي از سخت ترين وحساس ترين كارهايي است كه آنها مجبورند به دليل دارابودن شغل قضاوت، آن را به انجام هرساله برسانند در انگليس معلمان نمونه ابتدا از هر منطقه وسپس از بين آنها يكي به عنوان بهترين معلم سال از كل كشور انتخاب مي شود و به پاس زحمات او براي تربيت نسل آينده كشور، هديه اي در خور شان او، به وي اهدا مي شود. امروزه امر تدريس با گذشته بسيار تفاوت پيدا كرده است. معلمان در كلاس با دانش آموزان مودب سابق در تماس نيستند. شاگردان، امروز خود را ملزم به احترام گذاردن به معلم نمي دانند و رابطه معلم وشاگرد بسيار شكننده و ظريف شده تنهاچيزي است كه در مورد صبر معلمان امروزي مي توان گفت، اين است كه به راستي آنها از جان گذشته و قهرمان هستند. نسل امروز، جوانان و نوجواناني كه به مدرسه و دبيرستان مي آيند، با فرهنگ خشونت و حتي بي بندوباري آشنا هستند و از معنويت بهره كمي آنها دارند عمده ترين قربانيان خشونت و بردگي نفس ناشي از فرهنگ جديد هستند و لذا بسياري از آنها خود نيز واقفند كه معلمان آنها بايد موجودات متهور و شجاعي باشند كه آنها را در كلاس درس تحمل مي كنند و گاهي بي ادبي ها، تندي ها و بي نظمي هاي آنها را به جان مي خرند. با اين وجود، بايد گفت كه در شرايط فعلي چه عواملي باعث مي شود كه يك معلم خوب در يك كلاس درس بوجود؟ بيايد بسياري بر اين عقيده اند كه خوب درس دادن و خوب ارزشيابي كردن معلم در كلاس درس، نشانه خوبي براي بهترين بودن او است. خيلي هاي ديگر چيزهاي ديگري در خصوص آمار و ارقام مي گويند. در گذشته آمريكاييها مي گفتند هر معلمي كه درس را به تفصيل شرح دهد، معلم خوبي است. يا مي گفتند معلمي كه بهتر به سوالات دانش آموزان جواب مي دهد، بهترين است. در جامعه مذهبي انگليس، معلمي كه مي توانست دانش آموزان خود را به اصول اخلاقي و احترام به والدين ودرستي وصداقت در جامعه پايبند كند، معلم خوبي بود. ولي همواره ديده مي شد كه معلمان ساعي در اين امر مورد گريز دانش آموزان قرار مي گرفتند واز ديد دانش آموزان، كلاسهاي آنها به جلسات يكشنبه كليساها شباهت پيدا مي كرد. سالها بعد گفتند هر معلمي كه كلاس خود را بهتر اداره كند، بهترين معلم است و بعد متوجه شدند كه اين راه بسيار گسترده و نامحدود است; چراكه هر معلمي براي اداره كلاس خود روشي خاص داشت و تفسيرو صدور راي در اين خصوص كار مشكل تري بود. روشهاي بسيار زيادي براي شناسايي معلم نمونه دركشور به كار گرفته شد و همه آنها به نوعي يكي ازبزرگترين و مهمترين عوامل را در ارزشيابي خود ناديده مي گرفتند. سالها گذشت تا اين كه پس از ابراز نظرهاي زياد و تهيه و تنظيم انواع واقسام پرسشنامه ها و برگزاري جلسات و كنفرانسها و سخنراني استادان برجسته وصاحبنظر در اين فن وپس از تجربه هاي بسيار زياد، معلوم شد كه هيچ كارشناسي از بيرون كلاس موفق نخواهد شد تا به تنهايي و با استناد بر پاره اي از آمار و ارقام، بهترين معلم را شناسايي كند، مگر اين كه از صاحبان اصلي كلاس، يعني دانش آموزان كمك گرفته شود. امروزه به يقين، اين دانش آموزان هستند كه بسيار منصفانه و خالي از هر گونه تعصب و جانبداري بهترين معلم خود را تعيين مي كنند. تجربه و علم نشان داده است كه دانش آموزان در اين راه بهترين مددكار هستند. آنها معلمي را دوست دارند كه بتواند نظم كلاس راحفظ كند، به آنها خوب درس بدهد، آنها را بخنداند، برايشان مانند يك هنرمند نقش بازي كند، آنها را به جاي تنبيه، تشويق كند، ارزش وشخصيت انساني را لگدمال نكند، در زندگي اجتماعي ياورآنها باشد و عشق و علاقه به شغلش را به آنها بروز دهد. آنها از معلم بداخلاق، كم مايه، بي حوصله و بي انصاف، بي عدالت در امر تنبيه و تشويق و از معلمي كه نسبت به مسائل خاصي از جامعه متعصب است، متنفرند والحق كه قوه تشخيص اين هر دو را به خوبي دارا هستند. براي اين كه خصوصيات بهترين معلم را براي خودمان تصوير بهتر كنيم، است به گذشته برگرديم و زماني را به ياد بياوريم كه در پشت ميز و نيمكت هاي مدرسه به معلم خاصي عشق مي ورزيديم و براي ورود او به كلاس لحظه شماري مي كرديم و هم اكنون نيز هرجا كه نام و يادي از او به ذهنمان مي آيد، بي اختيار مي گوييم: يادش بخير، عجب معلمي بود آيا به راستي او واجد ويژگي نيكوي ياد شده نبوده؟ است بالطبع رجوع به نظريات دانش آموزان براي يافتن معلم نمونه، شرط كافي نيست، اما بدون شك مي توانددر اين امر شرط لازم باشد. به عبارت ديگر، انتخاب معلم نمونه بدون رجوع به نظريات دانش آموزان، مشروعيت ندارد و صرف تاكيد به نظريات دانش آموزان نيز ارزشيابي دقيقي صورت نگرفته است. به رغم تمامي مشكلات موجود براي يافتن معلم نمونه، اين كار از ارزش بسيار بالايي برخوردار است. چرا كه خود معلم نيز في نفسه ارزشمندترين عنصر جامعه محسوب مي شود. زيرا هم اوست كه مسئوليت دارد تا با تلاش و كوشش فراوان و با به جان خريدن كليه ناملايمات، علوم و فنون، زبان و تمدن، فرهنگ و رسومات، باورها و سنتها و همه ارزشهاي جامعه و كشور، كه در طول هزاران سال شكل گرفته است را به نسل آينده منتقل كند. پس از اين رو همواره بايد شايسته ترين اين شايستگان را ارج نهاد. منبع: گاردين ترجمه: محمدرضا نوروزپور