Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791106-50576S6

Date of Document: 2001-01-26

مشتركان خانگي صنعتي و تجاري در مصرف گاز صرفه جويي كنند شركت ملي گاز ايران از تمام مشتركان خانگي، صنعتي و تجاري گاز طبيعي كشور درخواست كرد به دليل كاهش شديد دماي هوا، در روزهاي آينده براي جلوگيري از افت فشار گاز در خطوط انتقال و احتمال قطع موردي گاز در برخي مناطق در حد امكان از مصرف غيرضروري گاز شهري خودداري كنند. شركت ملي گاز ايران از تمام وزارتخانه ها، ادارات و سازمانها همچنين درخواست كرد جهت صرفه جويي، در روزهاي تعطيل تاسيسات گازسوز واحدهاي تابعه خود را خاموش نگاه دارند.