Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791106-50576S1

Date of Document: 2001-01-26

نمايندگان تصويب كردند: دولت موظف شد شيوه پرداخت يارانه را تغيير دهد گروه اقتصادي: مجلس شوراي اسلامي با پرداخت يارانه براي تامين كالاهاي اساسي موردنياز مردم كه در لايحه دولت پيش بيني شده بود موافقت كرد. نمايندگان مردم ديروز دولت را موظف كردند كه لايحه نظام هدفمند يارانه را تهيه و به مجلس ارائه كند. نمايندگان مجلس وزارت بازرگاني را موظف كردند در توزيع كالاهاي اساسي موضوع اين بند به گونه اي اقدام كند كه سهم سرانه روستائيان كمتر از سهم سرانه شهري نبوده و قيمت اين كالاها با تحويل در روستاها بيشتر از شهرها نباشد. از سوي ديگر دستگاههايي كه از وجوه موضوع اين تبصره بابت يارانه استفاده مي كنند مكلف شدند طبق مفاد مواد ( ) 69 و ( ) 70 قانون محاسبات عمومي كشور نسبت به افتتاح حساب بانكي جداگانه جهت ثبت عمليات يارانه اقدام و وجوه مزبور توسط سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان طبق مقررات قانوني مربوط به حساب مذكور واريز و دستگاههاي مباشر هزينه نمايند. عدم حسابرسي به موقع توسط سازمان حسابرسي مانع از تخصيص صد درصد اعتبارات و پرداخت آن مي شود. به استناد بند (د ) تبصره چهار اين دستگاههايي لايحه، كه براي خريد و تدارك كالاهاي اساسي و ارائه خدمات موضوع اين تبصره وجه دريافت مي كنند، مكلف هستند حداكثر تا بيست و پنجم فروردين 1381 مانده وجوه مصرف و تعهد نشده از اين بابت را به حساب سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان واريز كنند. عدم اجراي اين بند در حكم تصرف غير قانوني در وجوه دولتي و عمومي تلقي خواهد شد.